Slik skal Selvaag Eiendom skape nytt liv i Kvadraturen

07. juli 2022

– Vår ambisjon er å videreutvikle Kvadraturen til et attraktivt sted å arbeide, bo og møtes gjennom å skape tiltalende og levende byrom – midt i Oslo sentrum, sier Cecilie Martinsen, administrerende direktør Selvaag Eiendom

Når planforslaget for eiendommen i Dronningens gate 13 nå sendes inn for behandling, er det med en helhetlig områdeutvikling i tankene. Ved å åpne opp eiendommen, ønsker Selvaag Eiendom å tilgjengeliggjøre kulturhistoriske verdier og møteplasser gjennom å koble sammen gårdsrom og bygninger med nytt innhold. Dette er rom som tidligere ikke har vært tilgjengelige for allmennheten, og som skal bidra til å skape økt byliv i Kvadraturen.

Storsatsningen er en del av Selvaag Eiendoms strategi om tydelig tilstedeværelse i hjertet av Oslo. Prosjektet satte seg tidlig høye ambisjoner – også innen bærekraft – og er pilotprosjekt for den nye manualen fra Grønn Byggallianse. Prosjektet er utviklet i tråd med Vitaliseringsprogrammet, som peker på kvartalsutvikling og økt boligformål som verktøy for å oppnå økt byliv.

– Vi ser på dette kvartalet som en integrert del av byveven, og et eksempel på hva slags hovedstad vi ønsker å ha. Ved å tenke helhetlig kvartalsutvikling – og bidra til en god balanse mellom boliger, arbeidsplasser og tjenester, håper vi å skape synergier som gir positiv effekt i nabolaget. I god dialog med Plan- og bygningsetaten, og i samarbeid med flere aktører i kvartalet, har vi sett på løsninger og muligheter for bedre koblinger, møte mellom bygg og by og ikke minst hvordan vil skal få til sambruk og programmering som vil komme hele området til gode, sier Martinsen

 

Boliger for bedre byliv

Planene for eiendommen innebærer å etablere en offentlig tilgjengelig passasje med tilhørende bygulv som kobler blant annet Dronningensgate 13 og Krigsskolen sitt gårdsrom sammen, og forbinder gatene rundt med et indre kvartal. Rundt 2000 kvadratmeter uutnyttede kjellerarealer skal settes i stand for nye formål og fremtidsrettet bruk. Aktivisering av fasadene vil bidra til å skape liv rundt det 2650 kvadratmeter store bygulvet, som skal fylles med bespisning og utadrettet virksomhet, servering og handel.

Med Selvaag Eiendom sin bygulvkompetanse fra Tjuvholmen og Løren, har selskapet ambisjoner om å skape en liten perle i kvadraturen og tilgjengeliggjøre kulturhistoriske verdier og møteplasser. Den eksisterende bygningsmassen skal optimaliseres og lysforholdene forbedres. Takflatene aktiveres og beplantes. Fordelt på eksisterende og nye arealer skal det bygges og rehabiliteres totalt 15.100 kvadratmeter. Det skal etableres 7500 kvadratmeter med moderne kontorlokaler i den historiske bygningen. En sentral del av planforslaget som nå oversendes, er etablering av 34 nye boliger i kvartalet.

– Det at vi mot alle odds etablerer boliger, er viktig for å skape økt byliv. Vi deler de politiske ambisjoner om å revitalisere området, og skape aktivitet i Kvadraturen. Med spennende passasjer og byrom, gågateregulering og tilgjengeliggjøring av kulturminner, håper vi å skape et tiltalende og levende byrom – midt i Oslo sentrum, sier Martinsen.

Utelivsgründer signerer med Selvaag Eiendom

06. juli 2022

Starter nytt konsept når Tjeld går inn for landing på Tjuvholmen.

Selvaag Eiendom styrker serveringstilbudet på Tjuvholmen. Nå har selskapet signert leiekontrakt med Himkok-grunnlegger og driver av Svanen cocktailbar, Yunus Yildiz, som skal etablere landets første cocktail- og østersbar i lokalene til blomsterbutikken i Tjuvholmen allé.

– Dette skal først og fremst bli en veldig bra cocktailbar med østers, for det finnes ingen ren cocktailbar på Tjuvholmen i dag. Det er vanskelig å finne de virkelig gode bartenderne, men vår styrke er at vi allerede har flinke folk på Svanen som kan bli med over til Tjeld, forteller Yildiz, som utvider fuglefamilien med det nye konseptet.

Målet er å skape en anerkjent cocktailbar som vil bli en destinasjon i seg selv – uansett hvor i byen man befinner seg.

– Samtidig er det viktig for oss å ha et godt arbeidsmiljø og yte topp service for gjestene. Det bidrar til å skape god kultur inne i lokalet, og da blir det et godt sted å være for alle, sier Yildiz.

Himmelens østersfanger

Konsept- og utleiesjef Emil Thompson i Selvaag Eiendom gleder seg til Tjeld åpner dørene i midten av oktober.

– Vi synes det er gøy at Yunus Yildiz vil satse sammen med oss på Tjuvholmen. Dette er en aktør som allerede har vært med på å skape noen av Oslos og verdens beste barer, og vi tror dette blir et unikt tilskudd til Tjuvholmen som både gjestene og andre leietakere vil nyte godt av, sier Thompson.

– Vi ønsker å utvide tilbudet og kundereisen på Tjuvholmen, og ser frem til å skape mer liv i Tjuvholmen allé. Med denne etableringen får vi en ren cocktailbar hvor man ta en drink eller to før eller etter middag, for så å fortsette kvelden på Tjuvholmen, sier Thompson.

Lokalet ligger mellom New Delhi og Paradis, og har fått godkjent bruksendring fra forretning til bar med uteservering.

– Tjeld er himmelens østersfanger, og derfor blir konseptet cocktails og østers, med drinker som matcher smakene i østersen. Lokalets utforming blir ulikt alt annet som finnes i Oslo i dag, og vi gleder oss til å åpne dørene i oktober, forteller Thompson.

Selvaag Eiendom selger Madserud Gård til ORO

26. april 2022

Selvaag Eiendom selger Madserud allé 34 til ORO, som tar over eiendommen 3. mai.

ORO sin plan er å skape et hjem for alle ORO-gruppens ansatte og samtidig fortsette å utvikle Madserud Gård for leietakere med tilknytning til eiendomsbransjen.

– Eiendomstransaksjoner skjer nærmest daglig i vår bransje, men innimellom skjer det salg som får oss til å stoppe litt opp, fordi det er noe helt spesielt med eiendommen som selges. Madserud Gård er en slik eiendom. For oss i Selvaag Eiendom har Madserud vært mer enn en eiendom. Madserud Gård er i seg selv en perle med en helt unik beliggenhet, arkitektur, historie og over 11 mål parkanlegg. I tråd med fremtidige satsinger og planer er tidspunktet for salg riktig, sier administrerende direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom.

– Vi er glade for at Selvaag Eiendom valgte å selge til oss, og for at ORO får muligheten til å være med på den videre reisen til fantastiske Madserud Gård. Det er ikke ofte slike eiendommer kommer for salg, her bød det seg en unik mulighet etter over 50 år i Selvaags eie.  Vi liker eiendommer og områder som vi kan påvirke, skape og utvikle. Som eiendomsselskap er det også hyggelig å bo i eget hus med sjel, her får vi mer enn nok plass og dermed mulighet til å videreutvikle et eiendomshus som også kan romme både investorer og andre gode samarbeidspartnere i bransjen.  Vi har stor tro på denne miksen samtidig som vi håper at mange av dagens leietakere på eiendommen vil være med videre, sier Anders Aasand i ORO.

Viderefører kontorfellesskapet

Selvaag Eiendom etablerte bransjens første rendyrkede proptech hub på Madserud Gård for over tre år siden. Målet var å skape et miljø for selskaper som ønsket å bidra med nytenking innen proptech, og dermed også være en inkubator for utvikling av eiendomsbransjen.

– I tillegg til å bli kjent med en lang rekke spennende nye selskaper, har vi også tilegnet oss verdifull erfaring og kunnskap med fleksible arbeidsmiljøer, arealer, avtaler og selskapers ulike behov for skalering. I dag er fleksibilitet kanskje et av de mest omtalte temaene i bransjen. Vi har driftet et konsept med oppimot hundre medlemmer, og samtidig forvaltet en historisk eiendom med Selvaag-standard. Det har bidratt til at Madserud Gård er blitt en attraktiv eiendom, sier Martinsen.

– For oss er det selvsagt ekstra hyggelig at ORO ønsker å videreføre kontorfellesskapet under sin regi og sitt format. Det betyr at dette unike miljøet kan få leve og utvikle seg videre med ny eier.

 

Først i Norge med registrering etter BREEAM NOR 6.0

19. april 2022

Selvaag Eiendom tar i bruk den nye manualen fra Grønn Byggallianse i rehabiliteringsprosjektet Dronningens gate 13.

– Dette er en milepæl for oss, og vi er stolte av å være de første som tar i bruk denne manualen, sier Emelie Tornberg, eiendomsutvikler i Selvaag Eiendom.

7. april lanserte Grønn byggallianse sin nye veileder med nye og strengere krav til bærekraftig eiendomsutvikling. Selvaag Eiendom er de første i Norge som tar den nye manualen i bruk, med Dronningens gate 13 som pilotprosjekt.

– Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere porteføljen vår, og denne piloten har gitt oss god læring og grunnlag for å kunne ta gode valg i tidligfase for optimal forvaltning for fremtidige generasjoner, sier Tornberg.

Nytt liv i Kvadraturen

Selvaag Eiendom utvikler eiendommen i samspill med BundeBygg. Målet er å bidra til å videreutvikle Kvadraturen til et levende sted å arbeide, bo og møtes, og skape synergier og merverdi for området også utover eiendommen selv.

Prosjektet satte tidlig høye ambisjoner om sirkulære prosesser og ombruk. Sammen med et solid team ble det i fellesskap utarbeidet en bærekraftstrategi, parallelt med utarbeidelsen av den nye manualen fra Grønn byggallianse. Hensikten med piloten var å se om også transformasjonsprosjekter med høy bevaringsverdi kan bli grønne.

– Vi lever av fornøyde leietakere, og leietakerne etterspør grønne lokaler. Sertifisering er et godt verktøy for å hensynta den nye taksonomien, og bidrar til målbare kvaliteter. Målet vårt med denne eiendommen er å oppnå Breeam Excellent, og det har vi ambisjoner om at vi skal klare, sier Tornberg.

Kjøper logistikkeiendom på Kjeller

08. april 2022

Selvaag Eiendom styrker logistikksatsningen og utvider porteføljen med 7500 kvadratmeter ved E6.

Nyervervelsen på Kjeller Vest 7 ligger tett på selskapets øvrige logistikkeiendommer på Berger, og er i dag fullt utleid til verktøyprodusenten Hikoki. Med enkel adkomst fra både E6 og RV22, samt kort avstand til Gardermoen og Oslo, er beliggenheten svært ettertraktet innen lager og logistikk.

– Eiendommen ligger gunstig posisjonert, med god synlighet og enkel adkomst fra E6. Vi ser at dette er noe markedet etterspør, og plasseringen midt mellom Oslo og Gardermoen er optimal for mange, sier administrerende direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom.

Etterspurt beliggenhet

Eiendommen i Kjeller Vest 7 er oppført i 2006, og består av en tomt på nesten 12.000 kvadratmeter og et bygningsareal på drøyt 7.500 kvadratmeter. Rundt ti prosent av bygget benyttes i dag som kontor, og lagerdelen har en takhøyde på åtte meter. Det er godt med parkering på tomten, samt et romslig manøvreringsområde og kjøreporter med egen adkomst i bakre del av bygget.

Selvaag Eiendom eier allerede to logistikkeiendommer i Fjellboveien 7 og 13 på Berger. Dette logistikk-clusteret er i dag fullt utleid til byggevaregiganten Bauhaus og transportselskapet Freja.

– Vi merker at etterspørselen etter logistikkeiendommer nord for Oslo er økende, og at store aktører søker seg ut av sentrumskjernen til nye områder langs hovedinnfartsårene. Eiendommene våre på Berger og Kjeller har blant markedets mest etterspurte beliggenheter, og ligger strategisk plassert i forhold til utviklingen vi nå ser innenfor dette segmentet, sier Martinsen.

Det er Pareto som er selger av eiendommen. Megler har vært 60 Grader Næringsmegling, mens Haavind og Newsec har bistått Selvaag Eiendom med henholdsvis juridisk og teknisk rådgivning.

– Vi ser at det allerede er stor interesse for eiendommen

04. april 2022

Selvaag Eiendom blåser nytt liv i det gamle Get-bygget på toppen av Nydalen.

– Nå holder vi på med store ombyggingsarbeider. Vi lager blant annet showroom og nye inngangspartier. Alt skal være ferdig høsten 2022, slik at det er innflyttingsklart når leietakerne kommer, forteller utleierådgiver Live Melhuus i Malling & co.

Hun bistår Selvaag Eiendom med utleie av Maridalsveien 323 øverst i Nydalen, som nå gjennomgår en total makeover.

– For å gjøre bygget så fleksibelt som mulig og treffe et enda bredere segment, har vi sett på alternativ bruk av eiendommen. Derfor jobber vi blant annet med flyten, nye aksesspunkter og intern kommunikasjon, forteller Melhuus.

Med gode parkeringsfasiliteter og umiddelbar nærhet til Ring 3, tror Melhuus at bygget vil egne seg spesielt godt for selskaper som jobber opp mot industrien, og som har behov for lyse og effektive kontorer, verkstedlokaler og bruk av bil i arbeidshverdagen. Byggets store vindusflater gjør det også godt egnet som showroom.

– Vi merker at dette konseptet treffer godt, og det vises god interesse for eiendommen, sier Melhuus.

 

Tenker nytt

For gårdeier Selvaag Eiendom har det vært viktig å tilrettelegge for flere typer virksomheter i Maridalsveien 323.

– Tidligere har dette vært et enbrukerbygg, hvor man har tenkt etasje for etasje. Nå tenker vi mer vertikalt, og har lagt opp til muligheten for flere inngangspartier og egne fløyer, slik at det vil oppleves som et enbrukerbygg også med flere leietakere, forteller eiendomssjef Mette Hammer Nordtvedt i Selvaag Eiendom.

– Her er det muligheter for å etablere både produksjon og showroom, og med mange parkeringsplasser og nærhet til Ring 3 er det ideelt som kombinasjonsbygg for folk på farten, sier Nordtvedt.

I førsteetasje etableres nye funksjonelle fellesområder og ny personalrestaurant, som kan benyttes til alt fra konferanser til sosiale sammenkomster utover normal lunsjtid. Om sommeren blir den flotte uteplassen i hagen en forlengelse av personalrestauranten, med blant annet grill og pergola. Det bygges også nye garderobeanlegg og rikelig med sykkelparkering for å skape et godt mobiliseringskonsept.

– De nye fellesarealene ferdigstilles i september. Resten skreddersyr vi etter leietakernes ønsker, og vi har gode muligheter for å møte deres nye behov for fleksibilitet. Vi opplever stor interesse fra både private og offentlige aktører og kan tilby kontorlokaler fra 600 til 10.000 kvadratmeter, i tillegg til gode lagerarealer med store flater og opptil fem meter takhøyde, forteller Nordtvedt.

Se video og les mer om Maridalsveien 323 her.

 

Forbereder seg på tidenes bypåske

01. april 2022

– Vi ser at mange ønsker å komme seg ut nå, og at bygulvene blir tatt i bruk tidligere enn før, forteller Selvaag Eiendoms konsept- og utleiesjef Emil Thompson.

– Oslos befolkning er klar for å komme seg ut og for at bygulvene åpner. Vi har allerede sett flere besøkende sitte ute med jakke i ti grader og nyte det fine vårværet. Det er hyggelig å se mennesker som er ute og koser seg og nyter livet igjen. Samtidig forteller flere av våre leietakere at uteserveringen blir tatt i bruk tidligere enn før, forteller Emil Thompson, Selvaag Eiendoms konsept- og utleiesjef.

Etter to år med store svingninger og en rekke restriksjoner for leietakerne på Tjuvholmen og Løren, er bransjen full av forventning før årets sommersesong. 1. april åpnet deler av uteserveringen på Tjuvholmen, og restauranter, kaféer og gallerier forbereder seg på storinnrykk. Årets sene påskeferie betyr bypåske for mange, og alle Tjuvholmens restauranter, bortsett fra én, vil holde åpent.

– Vi har også en rekke spennende prosesser på gang for å få nye og attraktive leietakere på plass på Tjuvholmen. På Løren har vi signert leieavtale med det franske håndverksbakeriet Grains, som vil ha synlig produksjon i tilknytning til kaféen. De åpner dørene inne på Løren Torg til sommeren, og dette gleder vi oss til, sier Thompson.

Livlig på Løren
Til tross for nedstengninger og restriksjoner, har det på Løren vært både optimisme og vekst de siste årene, og den gode trenden har fortsatt også inn i 2022.

– Løren har hatt vekst i omsetningen, og vi ser at de som bor og jobber på Løren har fått enda bedre kjennskap til nærmiljøet og de tilbudene som finnes der. Løren er blitt en «by i byen». Vi jobber kontinuerlig med å gi lokalbefolkningen på Løren et bredt og variert tilbud, samtidig som vi ønsker å ta vare på den gode nabolagsfølelsen når vi inngår nye leiekontrakter, sier Thompson.

– Det unike med Løren er at det er blitt et nabolag man ikke trenger å forlate – man kan tilbringe hele dagen der fordi det er et bredt og variert tilbud. Man kan trene om morgenen, ta en kaffe etterpå, spise lunsj og middag og besøke Nationaltheatret om kvelden, legger han til.

Unik beliggenhet
Tjuvholmen har også et rikt kulturtilbud. Her ligger Astrup Fearnley Museet og galleriene på rekke og rad, med stadig nye utstillere i flotte lokaler. I tillegg til fantastisk arkitektur, sentral beliggenhet og sjøen som nærmeste nabo, har Tjuvholmen flotte parkeringsfasiliteter for både bil og båt. Om man kommer sjøveien til gjestehavnen, kan man fortøye like utenfor restaurantene.

– Tjuvholmen er et fantastisk område for mat og drikke, kunst og kultur, og opplevelser. Her kommer du tett på sjøen og har noen av byens aller beste solforhold. Det er fantastisk soloppgang på den ene siden, og solnedgang på den andre. Serveringsstedene byr på noe for enhver smak – enten du bare skal dit for et kort besøk og en kaffe eller is, eller et lengre opphold ved en av restaurantene, sier Katrine Østensen, markedsansvarlig for bygulv i Selvaag Eiendom.

Hun merker også at leietakerne på bygulvene er engasjerte, og ser frem til å ta imot Oslos befolkning uten restriksjoner.

– Vi gleder oss over at byen har åpnet opp igjen, og at vi har muligheten til å gå ut og kose oss med venner og familie. Uteserveringen er åpnet og alt ligger til rette for at man kan bruke ferien til å besøke sin favorittrestaurant, sitte ute i solen eller benytte seg av et av de mange kunst– og kulturtilbudene Løren og Tjuvholmen har å by på, sier Østensen.

Sjekk ut Tjuvholmen.no og Loren.no for kommende arrangementer og aktiviteter.

 

Bauhaus til Berger med ny transportsatsning

04. februar 2022

Byggevaregiganten signerer med Selvaag Eiendom for 15.000 kvadratmeter i Fjellboveien, og etablerer egen distribusjonsløsning som skal betjene 1,5 millioner norske privatkunder.

Selvaag Eiendoms logistikkeiendommer på Berger får nok et kjent merkevarenavn på veggen når Bauhaus flytter inn i Bohus’ tidligere lokaler i Fjellboveien 7. Byggevareleverandøren har signert en femårskontrakt med opsjon på ytterligere fem år for hele den 15.000 kvadratmeter store eiendommen, og knytter seg dermed enda tettere på det norske markedet.

– Vi er veldig glade for å få en så stor og velkjent aktør på plass. Bauhaus er en solid og seriøs leietaker med en god markedsposisjon i Norge. Å få inn en slik leietaker på Berger er viktig for oss, da dette logistikk-clusteret er et av våre satsningsområder, forteller administrerende direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom.

­– Teamet som har jobbet med dette har gjort en meget god jobb – både rådgiverne på begge sider og Selvaag Eiendoms egne ansatte. Eiendomssjef Mette Hammer Nordtvedt har ledet arbeidet, og vært en svært positiv ressurs inn i denne prosessen.

Selvaag Eiendom eier også naboeiendommen Fjellboveien 13, som i dag leies av Freja.

– Berger har en ideell plassering nord for Oslo, med enkel av- og påkjøring og kort vei til både hovedstaden og Gardermoen via E6. Eiendommen har svært god synlighet fra veien, og vi gleder oss til å få Bauhaus-skiltet på veggen. Bauhaus har en tydelig og fin logo som alle kjenner, og det er vi stolte av. Vi håper de vil bli fornøyde med oss som utleier og at de vil trives i våre lokaler, sier Martinsen.


Leverer varene

Etableringen på Berger er en del av Bauhaus’ strategiske satsning om å flytte netthandelen fra Sverige og enda nærmere norske forbrukere. På den måten spares miljøet for unødvendige fraktmil over grensen, samtidig som kundene får en hurtigere leveranse. Fra Fjellboveien skal byggevarekjeden også forsyne varehusene i Norge med varer.

– Vi lette etter et lokale som passet distribusjonssatsningen vår og samtidig var velegnet som lager. Herfra skal vi plukke og pakke ordre til privatkunder i hele Oslo-området, og kjøre ut varer med egne lastebiler til hele 1,5 millioner norske kunder, forteller Håkan Asp, logistikkutviklingssjef i Bauhaus.

– Vi synes lokalet er utrolig fint og godt vedlikeholdt, og beliggenheten ved E6 og avstanden til Oslo er perfekt. Vi har hatt et svært godt samarbeid med Selvaag Eiendom og opplever dem som en god samarbeidspartner. Det har vært en veldig fin dialog i hele prosessen, og de er veldig imøtekommende og hjelpsomme på alle måter, sier Asp.


Høy etterspørsel

Det er DNB Næringsmegling ved Steinar Frøland som har bistått Selvaag Eiendom i utleieprosessen. Sammen har de jobbet tett med både strategi og konsept.

– Det har vært veldig god interesse for eiendommen, både fra store og mindre interessenter. Selvaag Eiendom har vært tro mot strategien, og da vi kom i kontakt med Bauhaus forstod alle at dette ville passe begge parter. Selvaag Eiendom og Bauhaus er to solide og anerkjente aktører som har de beste forutsetninger for å ivareta et godt samarbeid i fremtiden, sier Frøland.

Frøland og hans kolleger merker en økt etterspørsel etter gode logistikkeiendommer, blant annet som følge av områdeutvikling og økt netthandel. God beliggenhet og tilgjengelighet, samt funksjonelle lokaler med god standard er blant de mest etterspurte kvalitetene.

– Etterspørselen etter lager- og logistikkarealer har de siste årene vært veldig høy, og vi ser for oss at denne situasjonen vil vedvare de kommende år. Mange ønsker seg lokaler nærmest de sentrale delene av Oslo, og de aller fleste vurderer lokaler i aksen mellom Vestby og Gardermoen. Det er viktig at eiendommene har lett tilgjengelighet fra hovedveiene, og synlighet og profilering verdsettes også høyt – sistnevnte spesielt hos handelsaktører og utenlandske virksomheter, forteller Frøland.

 

Fullt utleid på under et år

16. desember 2021

– Bygget har gode kvaliteter og en fantastisk beliggenhet, sier eiendomssjef Mette Hammer Nordtvedt.

Spådommer om hjemmekontor og tomme lokaler til tross – på under et år er Selvaag Eiendoms nyoppussede eiendom i Strandveien 12 fullt utleid.

Bygget ligger bare to minutters gange fra trafikknutepunktet Lysaker stasjon – tett på sjøen og de store hovedinnfartsårene – og er lett tilgjengelig med både bil, sykkel, båt og kollektivtransport.

– Vi har fått inn en god miks av leietakere på langsiktige kontrakter. Bygget har gode kvaliteter og en fantastisk beliggenhet, og er det siste året blitt betydelig oppgradert, blant annet med nye fellesarealer, forteller eiendomssjef Mette Hammer Nordtvedt i Selvaag Eiendom.

– Vi ser at parkeringsplasser er en av tingene som etterspørres om dagen, og det er det gode muligheter for her. I tillegg er det kort vei til det meste, og vi samarbeider med nabobygget om en flott kantine, sier Nortvedt.

Store navn

Det er Malling & Co Næringsmegling som har bistått i utleieprosessen, som har resultert i at blant andre Prodecon, Semar, Wilhelmsen, Cobuilder, Teknotherm Marine og ACX Music Group får navnene sine på veggen i det ettertraktede kontorbygget.

– Det har vært effektive og gode prosesser, og vi har truffet markedet veldig godt med konseptet vi har presentert.. Det har vært en god match mellom utleier og de ulike leietakerne, både med tanke på byggets kvaliteter, beliggenhet og profil, sier Live Melhuus i Malling & co.

– Bygget har en veldig god beliggenhet, men har vært en litt bortgjemt perle blant alle kontoreiendommene på Lysaker. Vi har jobbet med å få på plass en tydelig skiltplan på bygget som er godt synlig både fra Lysaker stasjon og E18, og interiørarkitektselskapet Metropolis har sørget for at interiøret har fått en helhetlig rød tråd og at alt henger sammen. Strandveien 12 er et mindre bygg, men har alt man kan forvente av kvaliteter, forteller Melhuus.

Les mer om oppussingen av Strandveien 12 her!

FORNØYD: – Vi har fått inn en god miks av leietakere på langsiktige kontrakter, forteller eiendomssjef Mette Hammer Nordtvedt i Selvaag Eiendom.

 

Selvaag Eiendom fortsetter klatringen

29. november 2021

Øker scoren i årets kundetilfredshetsundersøkelse.

Leietakerne trives stadig bedre i Selvaag Eiendoms lokaler. Det ble klart da Norsk leietakerindeks la frem resultatene i årets kundetilfredshetsundersøkelse fredag.

Selvaag Eiendom rykker opp to poeng fra 82 i fjor til 84 i år, tre poeng bak førsteplassen.

–  At leietakerne våre trives stadig bedre hos oss, gjør oss både stolte og glade. Fornøyde leietakere er en viktig del av det å skape verdi, og vi har ambisiøse mål om å fortsette å ta nye steg oppover på listen, sier administrerende direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom.

Norsk leietakerindeks og den svenske søsterundersøkelsen Fastighetsbarometern kartlegger til sammen nærmere tretti store eiendomsporteføljer hvert år, med mange tusen leietakere og flere millioner kvadratmeter utleieareal.

Signerer samspillsentreprise om Dronningens gate 13

21. oktober 2021

Selvaag Eiendom inngår samarbeidsavtale med BundeBygg om rehabiliteringen av det verneverdige foregangsprosjektet i Kvadraturen.

– Det er et komplisert prosjekt når et 120 år gammelt bygg skal rehabiliteres og bygges på. Da trenger vi en samarbeidspartner med gjennomføringskompetanse, og det får vi med en aktør som BundeBygg, sier administrerende direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom.

Prosjektet omfatter rehabilitering av kontorer og kjeller på ca. 11.500 kvadratmeter, nybygg i bakgård, og påbygg av eksisterende bebyggelse på til sammen ca. 4.300 kvadratmeter.

Selvaag Eiendom har jobbet med BundeBygg om utviklingen av Dronningens gate 13 siden april, med mål om å inngå en samspillsentreprise. Avtalen som nå er signert gjelder både utviklingsfasen, detaljprosjektering og bygging.

– BundeBygg har en unik kompetanse og erfaring med både historiske bygg og kombinasjonsbygg. Dette gjelder alt fra de ulike elementene som kan være utfordrende i prosjektet til den praktiske gjennomføringen. Vi opplever BundeBygg som en svært kompetent og operativ ressurs inn i alt fra prosjektering til gjennomføring, sier Martinsen.

Gode relasjoner

Nylig ble det kjent at Dronningens gate 13 blir pilotprosjekt sammen med Grønn Byggallianse for nye BREEAM-NOR 3.0 Bespoke, som lanseres i 2022. Målet er at prosjektet skal bli et foregangseksempel for bærekraftig rehabilitering av kulturminner.

– Dronningens gate 13 er bygget i en annen tid med andre krav og forhold. Det er et spesielt og sammensatt prosjekt, hvor et vernet kulturminne skal ivaretas på en god måte, samtidig som vi skaper moderne kontorer og boliger. Som pilotprosjekt for BREEAM-NOR 3.0 Bespoke, er det også mange klimakrav å ta hensyn til, og det passer veldig godt inn i BundeByggs ambisjoner om klimanøytralitet. Dette er en drømmesituasjon når man er opptatt av bærekraft, og de som jobber med dette hos oss er fulle av entusiasme og energi, sier Ole Kristian Berg, administrerende direktør i BundeBygg.

– Selvaag Eiendom er en kunde vi kjenner godt fra før. Vi har jobbet sammen på flere prosjekter, og de er entusiastiske og har ambisjon om å gjøre en forskjell. Vi opplever at de ønsker å gjøre noe mer enn å utvikle en eiendom – de vil gjøre noe mer og bedre. Det stemmer godt overens med våre ambisjoner, og skaper grunnlaget for et godt samarbeid, sier Berg.

INNGÅR SAMARBEID: Administrerende direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom og administrerende direktør Ole Kristian Berg i BundeBygg signerer samspillsentreprisen i Krigsskolens lokaler.

 

KULTURMINNE I KVADRATUREN: Dronningens gate 13 skal være et foregangseksempel for bærekraftig rehabilitering av kulturminner. Illustrasjon: Oslo Works/ Tegmark

Grønn Byggallianse og Selvaag Eiendom baner vei for bærekraftig rehabilitering av kulturminner

12. oktober 2021

Rehabiliteringen av Dronningens gate 13 blir pilot for nye BREEAM-NOR 3.0, som lanseres i 2022.

– De mest bærekraftige byggene er allerede bygget, derfor trenger vi aktører som Selvaag Eiendom, som går foran og vil være i front når det gjelder bærekraftig oppgradering av kulturminner. Dette blir et foregangsprosjekt både når det kommer til bærekraft og kvartalsutvikling i et område med mange kulturminner og forvaltning av bygninger med vern.

Det sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.

Dronningens gate 13. Illustrasjon: Oslo Works/ Tegmark

 

Fra pakkhus og hotell til boliger og kontor for Riksantikvaren

Selvaag Eiendom skal rehabilitere Dronningens gate 13. Den ærverdige bygården fra 1880 ligger sentralt i Kvadraturen i Oslo og har røtter helt tilbake til 1643.

– Dette er det største kvartalet i Kvadraturen, med bygg fra mange epoker og høy kulturminneverdi, sier ansvarlig for strategi planutvikling i Selvaag Eiendom, Emelie Tornberg.

I dag består mesteparten av de 17.845 m2 av kontorer, men på 1800-tallet huset bygget et av byens beste hoteller – Hotel du Nord, samt et av de typiske pakkhusene vi ser få igjen av i dagens Oslo. I dag er Riksantikvaren største leietaker i bygget.

Som pilotprosjekt for BREEAM-NOR 3.0 Bespoke vil prosjektet få tilgang til betaversjonen av den nye manualen som lanseres 28. februar 2022. Prosjektet vil gi tilbakemeldinger på sine erfaringer, samtidig som Grønn Byggallianse stiller med kompetanse underveis.

BREEAM-NOR Bespoke er en kategori som gjelder for ikke-standard byggeprosjekter, som publikumsbygg, døgninstitusjonsbygg og en rekke offentlige bygg.

Dronningens gate 13. Illustrasjon: Oslo Works/ Tegmark

 

Håper på eksempel til etterfølgelse

Rehabiliteringen av Dronningens gate 13 starter etter planen opp i løpet av 2022/23. Planen er å løfte taket og få plass til flere boliger, samtidig som fasader beholdes uendret.

– Vi er glade for å kunne forvalte og videreutvikle denne rike kulturarven, samtidig som vi ser at bygget har utviklingspotensiale og bør oppgraderes for å møte dagens krav til energieffektivitet, nye formål og for å fremme økt byliv. Vi håper at BREEAM-NOR-prosessen kan hjelpe oss å ta gode og bærekraftige valg som både hever og ivaretar de eksisterende kvalitetene, samtidig som det også favner den kompleksiteten fremtidens utviklingsprosjekter vil ha med tanke på flerfunksjonalitet og ombruk i kombinasjon med fortetting, sier Tornberg.

Daglig leder i Grønn Byggallianse gleder seg til å se det første BREEAM-NOR 3.0 Bespoke-prosjektet satt ut i livet.

– Vi håper at dette kan bli et eksempel til etterfølgelse og gleder oss til å teste ut den nye piloten i praksis sammen med Selvaag Eiendom, sier daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev.

Dronningens gate 13. Illustrasjon: Oslo Works/ Tegmark

Klart for fulle hus i Kanonhallen

29. september 2021

25. september kunne landets kulturscener endelig legge vekk tommestokken og igjen fylle alle tomme seter. Det betyr at enda flere kan få med seg Nationaltheatrets forestillinger, som nå har entret scenen i Kanonhallen på Løren.

Med egen t-banestasjon, grønne lunger og et rikt servicetilbud, er Løren i ferd med å bli en av Oslos mest spennende bydeler. I tillegg til boliger, butikker og restauranter er kulturtilbudet en viktig del av området, med Kanonhallen i en av hovedrollene.

I fjor høst hadde Selvaag Eiendom gleden av å annonsere at Nationaltheatret valgte seg Kanonhallen som en av sine nye scener. I høst har sceneteppet endelig gått opp på Løren, med «Licht und Liebe» av Susie Wang som aller første forestilling. Neste premiere er 18. november, og da kan alle de 350 setene fylles.

Kanonhallen på Løren er et gammelt, rustikt og verneverdig industrilokale, som under annen verdenskrig ble brukt til reparasjon av den tyske marinens lokaler. Nå er våpnene kastet ut for godt, og kanoner erstattet med scenekunst og kultur for store og små.

Velkommen til avslutningsfest for Oslo Urban Week

26. august 2021

Proptech NorwayOMAStor-Oslo Eiendom og Selvaag Eiendom AS inviterer til avslutningsfest for Oslo Urban Week!

Alle er velkomne når nyåpnede MESH Youngstorget (Møllergata 6-8) fylles med musikk, dansegulv, barer, kortreist mat, lave skuldre, lange drinks og høy minglefaktor for 400+ gründere, eiendomsinnovatører, investorer, byplanleggere, arkitekter og alle med sult for smarte og bærekraftige bygg og byer.

Gratis inngang.

Påmelding er obligatorisk og gjøres her: https://lnkd.in/dhx4cG99

Gjester med bånd fra Oslo Urban Week har forrang i køen. Alle må i døren fremvise grønt vaksinepass eller døgnferskt koronapass, som kan skaffes samme dag på Dr.Dropin Kulturstasjon på Nationaltheatret, Bislett eller Jernbanetorget: https://lnkd.in/dEaG6EC6

Følg med på https://lnkd.in/dHuWkWwn for oppdatert info om festen og smittevern. Eller ta kontakt på post@proptechnorway.co for spørsmål.

Før festen inviterer PropTech Norway, Selvaag og Stor-Oslo Eiendom til et lukket arrangement om ventureinvestering og proptech. Arrangementet krever personlig invitasjon.

Vi ses torsdag 9. september!

Henter fra COWI og Carucel

19. august 2021

– Det skjer spennende ting i vår portefølje, og vi har behov for flere ressurser, forteller utviklingsdirektør Magnus Skallerud i Selvaag Eiendom. Nå styrker selskapet laget med to nye medarbeidere.

Emil Thompson (26) og Petter Tran (33) er ansatt som henholdsvis utleie- og konseptsjef og prosjektleder i Selvaag Eiendom.

Tran kommer fra stillingen som prosjektleder i COWI. Han er utdannet Msc/sivilingeniør ved NTNU, og har tidligere jobbet som prosjekteringsleder i HENT.

Nå melder han overgang til utviklingsavdelingen i Selvaag Eiendom, hvor han blant annet får ansvaret for leietakertilpasninger i eksisterende portefølje.

– Jeg gleder meg til å ta tak i nye og spennende arbeidsoppgaver i Selvaag Eiendom, og tror min bakgrunn med prosjektgjennomføring fra rådgiver- og entreprenørsiden vil komme godt til nytte. Selvaag Eiendom har et godt renommé i bransjen, og deres fokus på bærekraftige bygninger er en av de mange grunnene til at jeg ser frem til å begynne, sier Tran, som tiltrer stillingen 1. september.

– Petters utdanning og erfaring som rådgiver og entreprenør vil styrke oss og vårt fagmiljø innen bygg. Han skal foredle vår eksisterende portefølje, samtidig som han kan bistå utleieavdelingen i dialogen med potensielle leietakere, forteller Magnus Skallerud, utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom.

– Petters entusiasme og pågangsmot passer godt inn i det selskapet vi har og som vi ønsker å utvikle for fremtiden. Vi har ambisjoner om å vokse, og vi gleder oss til å få Petter med på laget.

Ny utleie- og konseptsjef

Emil Thompson er utdannet eiendomsmegler og kommer fra stillingen som eiendomsforvalter i Carucel Eiendom. Han blir Selvaag Eiendoms nye utleie- og konseptsjef fra 1. oktober, og skal primært jobbe med bygulvene på Tjuvholmen og Løren.

– Jeg er takknemlig for tiden jeg har hatt hos Carucel Eiendom, hvor jeg har tatt del i en helt unik reise. Nå er tiden inne for nye og spennende utfordringer i Selvaag Eiendom. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på nye arbeidsoppgaver, bli kjent med nye kolleger og få muligheten til å utvikle meg videre, sier Thompson.

– Selvaag er et tradisjonsrikt, kompetent og dynamisk selskap med gode verdier. De har vært åpne og imøtekommende fra dag en, og jeg gleder meg til å kunne bidra med min erfaring og kompetanse i videreutviklingen av bærekraftige og fremtidsrettede bygulv på Tjuvholmen, Løren og andre fremtidige områder, legger han til.

Eiendoms- og transaksjonsdirektør Amund Mehli ser frem til å ønske sin nye kollega velkommen.

– Til tross for sin unge alder, har Emil lang og bred erfaring – spesielt innenfor bygulv, som er viktig for denne stillingen. Han er en god relasjonsbygger, og vi kommer også til å trekke på hans kompetanse inn mot kontor, forteller Mehli.

– Vi legger et spesielt år bak oss og er sultne på å gjøre mer. Det siste halvannet året har vært tungt for mange av våre kunder, og nå ser vi frem til å utvikle Tjuvholmen, Løren og konseptene våre videre. Sammen med våre leietakere og kunder skal vi jobbe sammen for å skape gode konsepter og destinasjoner, sier Mehli.

– Folk blir overrasket når de ser hva dette bygget har å by på

30. juni 2021

Bare to minutter fra Lysaker stasjon ligger det nyoppussede kontorbygget Strandveien 12. Utleieprosessen har vært en suksess, og nå som folk vender tilbake til kontorene er bygget i ferd med å fylles opp.

– Strandveien 12 er på mange måter en bortgjemt perle som nå får lov til å skinne igjen. Dette har vært et litt anonymt bygg, men nå får det endelig den oppmerksomheten det fortjener, forteller Mette Hammer Nordtvedt, eiendomssjef i Selvaag Eiendom.

– Folk blir overrasket når de kommer hit og ser hva bygget har å by på – både når det gjelder beliggenheten og kvalitetene, forteller Nordtvedt.

Attraktiv beliggenhet

Selvaag Eiendom kjøpte Strandveien 12 i 2019 og har det siste året gjort betydelige oppgraderinger for å løfte eiendommen inn i 2021. Dette innebærer blant annet et nytt inngangsparti med ny lounge og nytt trappeløp.

– Vi har oppgradert fellesarealene og bygger ny nå sykkelparkering og nye garderober. I tillegg har vi laget en ny skiltplan som bedrer eksponeringen mot Lysaker stasjon, forteller Nordtvedt.

Med kort vei til trafikknutepunktet Lysaker stasjon og hovedinnfartsårene E18 og Ring 3, er Strandveien 12 lett tilgjengelig med både tog, buss, båt, bil og sykkel. Området har et velutviklet sykkelveinett, og det er god parkeringsdekning i bygget. Noen få meters gange mot fjorden ligger Lysaker Brygge med ny, flott matbutikk, serveringssteder og spennende butikker – en populær møteplass til både forretningslunsjen og fredagspilsen.

– Dette er effektive kontorarealer som passer godt for leietakere som er opptatte av kvalitet og en sentral beliggenhet med umiddelbar nærhet til gode kollektivknutepunkter, sier Nordtvedt.

Stor interesse

Oppgraderingene er blitt svært godt mottatt i leiemarkedet, og mesteparten av byggets areal på 4000 kvadratmeter er nå leid ut. Konsulentselskapet Prodecon inngikk nylig en ny leieavtale, og blir værende i Strandveien 12 i minst åtte nye år.

– Bygget er veldig bra og med gode kvaliteter. For vår del handler det imidlertid først og fremst om beliggenhet. Vi er mye på farten og her er vi svært tett på knutepunktet Lysaker stasjon, samtidig som bussen stopper rett utenfor døren. I tillegg er parkeringsmulighetene gode. Vi er ofte ute på byggeplasser hvor det ikke er så gode tog- og bussforbindelser, og da er bil og gode parkeringsmuligheter et stort pluss, sier Roy Temthe, daglig leder i Prodecon.

Ingeniørselskapet Semar har også signert en lang leieavtale i bygget. Daglig leder Thor Valsø-Jørgensen forteller at lokalenes utforming var avgjørende for at valget falt på Strandveien 12.

– Svært god kommunikasjon var selvsagt viktig, men det som gjorde at vektskålen tippet i dette byggets favør, var den unike trekantformen på bygget. Formen gjør at det kommer godt med lys inn fra alle kanter, noe som gjør at vi får en svært god kombinasjon av funksjonelle, lyse og trivelige arealer, sier Valsø-Jørgensen.

På jakt etter nye kontorer over ferien? Ta kontakt med eiendomssjef Mette Hammer Nordtvedt hvis Strandveien 12 kan være aktuell for din bedrift.

Her kan du lese mer og se flere bilder fra eiendommen og nærmiljøet.