Først i Norge med registrering etter BREEAM NOR 6.0

19. april 2022

Selvaag Eiendom tar i bruk den nye manualen fra Grønn Byggallianse i rehabiliteringsprosjektet Dronningens gate 13.

– Dette er en milepæl for oss, og vi er stolte av å være de første som tar i bruk denne manualen, sier Emelie Tornberg, eiendomsutvikler i Selvaag Eiendom.

7. april lanserte Grønn byggallianse sin nye veileder med nye og strengere krav til bærekraftig eiendomsutvikling. Selvaag Eiendom er de første i Norge som tar den nye manualen i bruk, med Dronningens gate 13 som pilotprosjekt.

– Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere porteføljen vår, og denne piloten har gitt oss god læring og grunnlag for å kunne ta gode valg i tidligfase for optimal forvaltning for fremtidige generasjoner, sier Tornberg.

Nytt liv i Kvadraturen

Selvaag Eiendom utvikler eiendommen i samspill med BundeBygg. Målet er å bidra til å videreutvikle Kvadraturen til et levende sted å arbeide, bo og møtes, og skape synergier og merverdi for området også utover eiendommen selv.

Prosjektet satte tidlig høye ambisjoner om sirkulære prosesser og ombruk. Sammen med et solid team ble det i fellesskap utarbeidet en bærekraftstrategi, parallelt med utarbeidelsen av den nye manualen fra Grønn byggallianse. Hensikten med piloten var å se om også transformasjonsprosjekter med høy bevaringsverdi kan bli grønne.

– Vi lever av fornøyde leietakere, og leietakerne etterspør grønne lokaler. Sertifisering er et godt verktøy for å hensynta den nye taksonomien, og bidrar til målbare kvaliteter. Målet vårt med denne eiendommen er å oppnå Breeam Excellent, og det har vi ambisjoner om at vi skal klare, sier Tornberg.