Bærekraft og innovasjon

Skaperkraft har en historisk forankring i Selvaag Eiendom. Det representerer en verdi som bidrar til at selskapet utvikler seg, og vi tar stadig nye steg innenfor områder som bærekraft og innovasjon. Når skaperkraft er en del av kulturen i vår organisasjon, da er også veien fra ord til handling kortere. Nettopp det er viktig for å drive frem nye løsninger.

For innovasjon handler ikke bare om å ha den gode ideen som kan skape nye tjenester eller nye produkter. Det handler også om evnen til å realisere den gode ideen, der troen på å lykkes overgår frykten for å feile. I Selvaag Eiendom er det lov å feile, samtidig som det er et mål i seg selv å jobbe frem nye metoder.

Selvaag Eiendom er miljøsertifisert.

I november 2019 ble Selvaag Eiendom miljøsertifisert gjennom sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn.Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning med bransjetilpassede krav og bidrar med verktøy og veiledninger som bistår eiendomsselskaper med kontinuerlig forbedring. Kravene i ordningen er relevante i forhold til vårt virke og sikrer at miljøfyrtårnbedrifter jobber mot de samme målene. Dette vil således kunne gi gode resultater innenfor vår bransjes viktigste miljøaspekter. For Selvaag Eiendom betyr det at i tillegg til å skape en felles bransjeinnsats, vil også klimaregnskapet bidra til målrettet arbeid med hver enkelt eiendom for å reduserere Co2 fotavtrykket for byggene, og samtidig kunne tilrettelegge for at våre leietakere også kan forberede sin miljøpresentasjon.

Den årlige miljørapporten finner du her her.

Kontaktperson : Thomas Thorstensen

Fra eie til leie

Veien til en mer bærekraftig verden er brolagt med små og store tiltak som sammen utgjør en forskjell. «Fra eie til leie» er en konkret og håndgripelig ide som gjør lovord og løfter om til handling. Forretningsideen utfordrer hele verdikjeden til å tenke nytt og sammen løfte bransjen mot en mer bærekraftig framtid.

Ideen skaper stolthet over å tenke miljø i alle ledd, en bevissthet om at det du allerede har fortsatt fungerer utmerket med litt omtanke og vedlikehold. Det å velge miljøet skiller deg ut fra alle andre, du er en foregangsbedrift, et forbilde for resten av landet – for verden. Det er ikke lenger nok å kritisere eiendomsbransjen for å ikke gjøre nok. Fra i dag vil ditt valg være viktig – gi en konsekvens, en effekt. Du blir en del av noe mye større. Hvert enkelt bidrag gir resultater. «Fra eie til leie» er beviset på at selv små grep gjør en forskjell i det store bildet. En ny historie vokser frem, ikke bare for bransjen, men for gårdeiere og virksomheter – «Vi lar miljøet få rom hos oss». «Fra eie til leie» er kanskje bare inngangsbilletten, fristelsen til å gjøre mer er stor.

Det handler om stolthet i alle ledd, fra produksjon av kvalitetsmøbler og bygningselementer som skal vare lenger enn leieforholdet, stolthet til ta vare på tingene sine og vedlikeholde dette. Stolthet i å ha bidratt til å skape en mer fremtidsrettet bransje. Forretningsideen er beviset på en samlet eiendomsbransje, på omtanke og skaperkraft. En forretningsidé til glede for generasjoner.

Eiendomsbransjen kan og vil bidra til den positive endringen som må til innen alle aspekter av bærekraftbegrepet. Med en helt ny sirkulærøkonomisk forretningsidé, kalt «Fra Eie til Leie», initiert av Selvaag Eiendom i samarbeid med 13 partnere og leverandører skal bygningskomponenter få lengre levetid. Dagens løsning hvor gårdeier eier alt selv vil erstattes med utleie av bygningselementer med vedlikeholdsavtale som en tjeneste til kontor og næring. Overføring av eierskap fra gårdeier til leverandører og produsenter kan føre til bedre materialkvalitet, lengre levetid, mindre avfall og lavere C02-utslipp – uten å gå på kompromiss med leveransen.

 

 

Madserud Proptech Hub dekker etterspørselen i markedet

At ærverdige Madserud gård skulle bli eiendomsbransjen første rendyrkede proptech hub i Norge, kom nok overraskende på mange da Selvaag Eiendom lanserte idéen for halvannet år siden. Ved utgangen av 2019 kan Madserud Proptech Hub telle 104 medlemmer, dette er en klar bekreftelse på at konseptet har svart på et behov i markedet.

I løpet av det første 12 månedene har Madserud Proptech Hub utviklet seg til å være noe mer enn bare et co-working miljø. Det har blitt en arbeidsplass der selskapene deler sine erfaringer og kompetanse på tvers.

̶ Det har vært viktig for oss å lykkes med en blanding av selskaper innenfor eiendom og proptech slik at vi både hver for oss og sammen kan finne nye løsninger for morgendagens eiendomsbransje. For oss handler det om å skape en tilhørighet der medlemmene har en gjensidig glede av hverandres kompetanse, produkter eller tjenester. Da må vi bygge en felles kultur på tvers av alle selskapene som er representert her, sier Mette Nordtvedt, som er eiendomssjef for Madserud Proptech Hub.

Høye ambisjoner for kompetanse- og kunnskapsdeling
Kulturen bygger på prinsippet #payitforward, der løsningene og kunnskapen som skapes på Madserud PropTech Hub kan tilgjengeliggjøres gjennom aktiv deling av kunnskap og nettverk. Resultatet har blitt et arbeidsfellesskap med høy aktivitet. Selvaag Eiendom har i 2019 gjennomført mer enn 20 arrangementer, der medlemmene selv, eller eksterne bidragsytere har delt sine erfaringer.

̶ Det er nettopp det som skiller oss fra å være et helt vanlig co-working miljø. Den rette leietakermiksen, eller medlemsmiksen som vi kaller det, er helt avgjørende for å lykkes med dette konseptet. En stor del av medlemmene her er oppstartsselskaper som har nytte av den kompetansen de finner rundt seg på Madserud, samtidig er dette selskaper vi ønsker å se lykkes og vokse seg ut av Madserud Proptech Hub. Det kan kanskje virke paradoksalt, men det er nærmes et tegn på at vi lykkes når et oppstartsselskap flytter ut for å ta det neste steget, sier Nordtvedt.

Kulturen her er med på å skape innholdet
Det å skape den rette kulturen for kompetansedeling har vært viktig for Selvaag Eiendom. I tillegg til kurs, seminarer og workshops, ble det ved utgangen av 2019 lansert et mentorprogram som et tilbud til alle medlemmene.

̶ Mentorene består av en gruppe personer med solid erfaring innenfor forretningsmodellering, eiendoms-jus, kontraktsrett, kommunikasjon, forbrukeradferd, utvikling og innovasjon. Vi opplever nå at medlemmene våre kontakter hverandre, avtaler møter og bruker hverandre aktivt, enten det er i form av kompetanse, produkter eller tjenester. Tilbakemeldingen er at alle opplever programmet og delingskulturen på Madserud Proptech Hub som verdifullt og givende. I disse dager er vi i gang med å ansette ny Communiy builder og vi gleder oss til et spennende 2020, avslutter Nordtvedt.

Nye steg i utviklingen av Sømløst

Etter at Sømløst ble lansert i august 2019, har den digitale tjenesteplattformen vært i bruk og grundig testet av medlemmene på Madserud Proptech Hub. Det var en viktig milepæl for Selvaag Eiendom i arbeidet med å skape en tjenesteplattform som vil øke servicetilbudet til leietakere på selskapets eiendommer.

– I løpet av testperioden har vi fått om bord over 100 brukere, og vi har testet ut noen helt enkle funksjoner som digitale nøkkelkort, booking av møterom, lunsjbestilling og, kioskfunksjon. Det har fungert veldig bra, naturligvis med noen justeringer underveis, men det er jo nettopp derfor vi har en test. Både vi i Selvaag Eiendom og brukerne av Sømløst skal lære, og så skal vi utvikle oss videre. Det er sånn vi blir bedre og da vi skaper resultater sier innovasjons- og kommunikasjonsdirektør Hege Skjelbred. Hatlemark.

Intensjonen med Sømløst er å binde sammen gårdeier, leietakere og leverandører på en ny måte. Målet til Selvaag Eiendom er å lette hverdagen til hver enkelt medarbeider hos våre leietakere – her settes enkeltpersonen i fokus. Samtidig er dette en tjenesteplattform som skaper nye og spennende muligheter for aktører som vil være leverandører til Selvaag Eiendom sine eiendommer.

– Nå tar vi de neste stegene i utviklingen av Sømløst. Det betyr at vi skal ha flere tjenester og flere funksjoner inn i løsningen. Etter hvert kobler vi også flere av eiendommene i Selvaag Eiendom sin portefølje til Sømløst, og vil med det bidra til en mer sømløs hverdag for enda flere av våre leietakere og deres medarbeidere, avslutter Skjelbred Hatlemark.