Bærekraft og innovasjon

Skaperkraft har en historisk forankring i Selvaag Eiendom. Det representerer en verdi som bidrar til at selskapet utvikler seg, og vi tar stadig nye steg innenfor områder som bærekraft og innovasjon. Når skaperkraft er en del av kulturen i vår organisasjon, da er også veien fra ord til handling kortere. Nettopp det er viktig for å drive frem nye løsninger.

For innovasjon handler ikke bare om å ha den gode ideen som kan skape nye tjenester eller nye produkter. Det handler også om evnen til å realisere den gode ideen, der troen på å lykkes overgår frykten for å feile. I Selvaag Eiendom er det lov å feile, samtidig som det er et mål i seg selv å jobbe frem nye metoder.

Selvaag Eiendom er miljøsertifisert.

I november 2019 ble Selvaag Eiendom miljøsertifisert gjennom sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn.Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning med bransjetilpassede krav og bidrar med verktøy og veiledninger som bistår eiendomsselskaper med kontinuerlig forbedring. Kravene i ordningen er relevante i forhold til vårt virke og sikrer at miljøfyrtårnbedrifter jobber mot de samme målene. Dette vil således kunne gi gode resultater innenfor vår bransjes viktigste miljøaspekter. For Selvaag Eiendom betyr det at i tillegg til å skape en felles bransjeinnsats, vil også klimaregnskapet bidra til målrettet arbeid med hver enkelt eiendom for å reduserere Co2 fotavtrykket for byggene, og samtidig kunne tilrettelegge for at våre leietakere også kan forberede sin miljøpresentasjon.

De årlige miljørapportene finner du her:

2020

2019

Kontaktperson : Thomas Thorstensen

Fra eie til leie

Veien til en mer bærekraftig verden er brolagt med små og store tiltak som sammen utgjør en forskjell. «Fra eie til leie» er en konkret og håndgripelig ide som gjør lovord og løfter om til handling. Forretningsideen utfordrer hele verdikjeden til å tenke nytt og sammen løfte bransjen mot en mer bærekraftig framtid.

Ideen skaper stolthet over å tenke miljø i alle ledd, en bevissthet om at det du allerede har fortsatt fungerer utmerket med litt omtanke og vedlikehold. Det å velge miljøet skiller deg ut fra alle andre, du er en foregangsbedrift, et forbilde for resten av landet – for verden. Det er ikke lenger nok å kritisere eiendomsbransjen for å ikke gjøre nok. Fra i dag vil ditt valg være viktig – gi en konsekvens, en effekt. Du blir en del av noe mye større. Hvert enkelt bidrag gir resultater. «Fra eie til leie» er beviset på at selv små grep gjør en forskjell i det store bildet. En ny historie vokser frem, ikke bare for bransjen, men for gårdeiere og virksomheter – «Vi lar miljøet få rom hos oss». «Fra eie til leie» er kanskje bare inngangsbilletten, fristelsen til å gjøre mer er stor.

Det handler om stolthet i alle ledd, fra produksjon av kvalitetsmøbler og bygningselementer som skal vare lenger enn leieforholdet, stolthet til ta vare på tingene sine og vedlikeholde dette. Stolthet i å ha bidratt til å skape en mer fremtidsrettet bransje. Forretningsideen er beviset på en samlet eiendomsbransje, på omtanke og skaperkraft. En forretningsidé til glede for generasjoner.

Eiendomsbransjen kan og vil bidra til den positive endringen som må til innen alle aspekter av bærekraftbegrepet. Med en helt ny sirkulærøkonomisk forretningsidé, kalt «Fra Eie til Leie», initiert av Selvaag Eiendom i samarbeid med 13 partnere og leverandører skal bygningskomponenter få lengre levetid. Dagens løsning hvor gårdeier eier alt selv vil erstattes med utleie av bygningselementer med vedlikeholdsavtale som en tjeneste til kontor og næring. Overføring av eierskap fra gårdeier til leverandører og produsenter kan føre til bedre materialkvalitet, lengre levetid, mindre avfall og lavere C02-utslipp – uten å gå på kompromiss med leveransen.

MADSERUD PROPTECH HUB

Flotte Madserud gård huser Madserud Proptech Hub med sine over 100 medlemmer.
– Dette har vært litt av en flott reise så langt, sier Eiendomssjef Mette Nordvedt. Hun mener at konseptet har livets rett og har svart på et behov i markedet til tross for økt konkurranse i markedet.

Siden oppstart har Madserud Proptech Hub bevisst utviklet seg til å være noe mer enn bare et co-working miljø. Det har blitt en arbeidsplass der selskapene og medlemmene deler sine erfaringer og kompetanse på tvers.

̶ Det er viktig for oss å lykkes med en blanding av selskaper innenfor eiendom og proptech slik at vi både hver for oss og sammen kan finne nye løsninger for morgendagens eiendomsbransje. For oss handler det om å skape en tilhørighet der medlemmene har en gjensidig glede av hverandres kompetanse, produkter eller tjenester. Da må vi bygge en felles kultur på tvers av alle selskapene som er representert her, forsetter Nordtvedt.

Høye ambisjoner for kompetanse- og kunnskapsdeling
Kulturen bygger på prinsippet #payitforward, der løsningene og kunnskapen som skapes på Madserud PropTech Hub kan tilgjengeliggjøres gjennom aktiv deling av kunnskap og nettverk. Resultatet har blitt et arbeidsfellesskap med høy og relevant aktivitet.

̶ Det er nettopp det som skiller oss fra å være et helt vanlig co-working miljø. Den rette medlemsmiksen er helt avgjørende for å lykkes med dette konseptet. Vi har både etablerte selskaper og oppstartsselskaper her, noe som viser seg å være svær gunstig for arbeidsmiljøet. En stor del av oppstartsselskaper har nytte av den kompetansen de finner rundt seg på Madserud. Vi ønsker å se disse selskapene lykkes og vokse seg ut av Madserud Proptech Hub. Det kan kanskje virke paradoksalt, men det er nærmes et tegn på at vi lykkes når et oppstartsselskap flytter ut for å ta det neste steget, sier Nordtvedt.

Les mer på www.madserudproptechhub.no