Miljø og bærekraft

Fra miljøstrategi til bærekraftstrategi

Selvaag Eiendom sitt bærekraftsarbeid er en integrert del av selskapets daglige virksomhet, og er en integrert del av vår forretningsplan. Dette betyr at vårt bidrag til en mer bærekraftig utvikling i hovedsak skjer gjennom utøvelsen av eierskapet til de eiendommer og bygninger selskapet forvalter
og har under utvikling. I 2023 har Selvaag Eiendom videreutviklet miljø- og bærekraftstrategien med forankring i forretningsstrategien.

Bærekraftstrategien er tuftet på tre pilarer:

  1. Klima og Miljø
  2. Økonomi og styring
  3. Sosiale forhold

Bærekraftsrapporten finner du her:

2023

 

Selvaag Eiendom er miljøsertifisert.

I november 2019 ble Selvaag Eiendom miljøsertifisert gjennom sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn.Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning med bransjetilpassede krav og bidrar med verktøy og veiledninger som bistår eiendomsselskaper med kontinuerlig forbedring. Kravene i ordningen er relevante i forhold til vårt virke og sikrer at miljøfyrtårnbedrifter jobber mot de samme målene. Dette vil således kunne gi gode resultater innenfor vår bransjes viktigste miljøaspekter. For Selvaag Eiendom betyr det at i tillegg til å skape en felles bransjeinnsats, vil også klimaregnskapet bidra til målrettet arbeid med hver enkelt eiendom for å reduserere Co2 fotavtrykket for byggene, og samtidig kunne tilrettelegge for at våre leietakere også kan forberede sin miljøpresentasjon.

De årlige miljørapportene finner du her:

2021

2020

2019

Kontaktperson : Thomas Thorstensen

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og Selvaag Eiendom AS er i prosess med å etterleve lovkravene. For ytterligere informasjon om dette arbeidet, vises til hjemmesidene til vårt morselskap, Selvaag AS

Dersom du har spørsmål til vårt arbeid knyttet til etterlevelse av åpenhetsloven, ber vi om at dette sendes skriftlig til epost: cm@selvaageiendom.no. Vi vil svare innen tre uker.

I november 2019 ble Selvaag Eiendom miljøsertifisert gjennom sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn.Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning med bransjetilpassede krav og bidrar med verktøy og veiledninger som bistår eiendomsselskaper med kontinuerlig forbedring.

 

Great Place To Work

Selvaag Eiendom er sertifisert som en Great Place to Work-bedrift og har oppfylt kravene til den globale standarden for en god arbeidsplass. Great Place to Work® Institute Norge har dokumentert dette gjennom en omfattende undersøkelse av medarbeidernes opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap på arbeidsplassen. Dette gjennomføres som en årlig sertifiseringsprosess for å dokumentere opplevelsen på arbeidsplassen.

 

Samarbeidspartnere

Fra eie til leie

Veien til en mer bærekraftig verden er brolagt med små og store tiltak som sammen utgjør en forskjell. «Fra eie til leie» er en konkret og håndgripelig ide som gjør lovord og løfter om til handling. Forretningsideen utfordrer hele verdikjeden til å tenke nytt og sammen løfte bransjen mot en mer bærekraftig framtid.

Ideen skaper stolthet over å tenke miljø i alle ledd, en bevissthet om at det du allerede har fortsatt fungerer utmerket med litt omtanke og vedlikehold. Det å velge miljøet skiller deg ut fra alle andre, du er en foregangsbedrift, et forbilde for resten av landet – for verden. Det er ikke lenger nok å kritisere eiendomsbransjen for å ikke gjøre nok. Fra i dag vil ditt valg være viktig – gi en konsekvens, en effekt. Du blir en del av noe mye større. Hvert enkelt bidrag gir resultater. «Fra eie til leie» er beviset på at selv små grep gjør en forskjell i det store bildet. En ny historie vokser frem, ikke bare for bransjen, men for gårdeiere og virksomheter – «Vi lar miljøet få rom hos oss». «Fra eie til leie» er kanskje bare inngangsbilletten, fristelsen til å gjøre mer er stor.

Det handler om stolthet i alle ledd, fra produksjon av kvalitetsmøbler og bygningselementer som skal vare lenger enn leieforholdet, stolthet til ta vare på tingene sine og vedlikeholde dette. Stolthet i å ha bidratt til å skape en mer fremtidsrettet bransje. Forretningsideen er beviset på en samlet eiendomsbransje, på omtanke og skaperkraft. En forretningsidé til glede for generasjoner.

Eiendomsbransjen kan og vil bidra til den positive endringen som må til innen alle aspekter av bærekraftbegrepet. Med en helt ny sirkulærøkonomisk forretningsidé, kalt «Fra Eie til Leie», initiert av Selvaag Eiendom i samarbeid med 13 partnere og leverandører skal bygningskomponenter få lengre levetid. Dagens løsning hvor gårdeier eier alt selv vil erstattes med utleie av bygningselementer med vedlikeholdsavtale som en tjeneste til kontor og næring. Overføring av eierskap fra gårdeier til leverandører og produsenter kan føre til bedre materialkvalitet, lengre levetid, mindre avfall og lavere C02-utslipp – uten å gå på kompromiss med leveransen.

https://vimeo.com/404935760