Slik skal Selvaag Eiendom skape nytt liv i Kvadraturen

07. juli 2022

– Vår ambisjon er å videreutvikle Kvadraturen til et attraktivt sted å arbeide, bo og møtes gjennom å skape tiltalende og levende byrom – midt i Oslo sentrum, sier Cecilie Martinsen, administrerende direktør Selvaag Eiendom

Når planforslaget for eiendommen i Dronningens gate 13 nå sendes inn for behandling, er det med en helhetlig områdeutvikling i tankene. Ved å åpne opp eiendommen, ønsker Selvaag Eiendom å tilgjengeliggjøre kulturhistoriske verdier og møteplasser gjennom å koble sammen gårdsrom og bygninger med nytt innhold. Dette er rom som tidligere ikke har vært tilgjengelige for allmennheten, og som skal bidra til å skape økt byliv i Kvadraturen.

Storsatsningen er en del av Selvaag Eiendoms strategi om tydelig tilstedeværelse i hjertet av Oslo. Prosjektet satte seg tidlig høye ambisjoner – også innen bærekraft – og er pilotprosjekt for den nye manualen fra Grønn Byggallianse. Prosjektet er utviklet i tråd med Vitaliseringsprogrammet, som peker på kvartalsutvikling og økt boligformål som verktøy for å oppnå økt byliv.

– Vi ser på dette kvartalet som en integrert del av byveven, og et eksempel på hva slags hovedstad vi ønsker å ha. Ved å tenke helhetlig kvartalsutvikling – og bidra til en god balanse mellom boliger, arbeidsplasser og tjenester, håper vi å skape synergier som gir positiv effekt i nabolaget. I god dialog med Plan- og bygningsetaten, og i samarbeid med flere aktører i kvartalet, har vi sett på løsninger og muligheter for bedre koblinger, møte mellom bygg og by og ikke minst hvordan vil skal få til sambruk og programmering som vil komme hele området til gode, sier Martinsen

 

Boliger for bedre byliv

Planene for eiendommen innebærer å etablere en offentlig tilgjengelig passasje med tilhørende bygulv som kobler blant annet Dronningensgate 13 og Krigsskolen sitt gårdsrom sammen, og forbinder gatene rundt med et indre kvartal. Rundt 2000 kvadratmeter uutnyttede kjellerarealer skal settes i stand for nye formål og fremtidsrettet bruk. Aktivisering av fasadene vil bidra til å skape liv rundt det 2650 kvadratmeter store bygulvet, som skal fylles med bespisning og utadrettet virksomhet, servering og handel.

Med Selvaag Eiendom sin bygulvkompetanse fra Tjuvholmen og Løren, har selskapet ambisjoner om å skape en liten perle i kvadraturen og tilgjengeliggjøre kulturhistoriske verdier og møteplasser. Den eksisterende bygningsmassen skal optimaliseres og lysforholdene forbedres. Takflatene aktiveres og beplantes. Fordelt på eksisterende og nye arealer skal det bygges og rehabiliteres totalt 15.100 kvadratmeter. Det skal etableres 7500 kvadratmeter med moderne kontorlokaler i den historiske bygningen. En sentral del av planforslaget som nå oversendes, er etablering av 34 nye boliger i kvartalet.

– Det at vi mot alle odds etablerer boliger, er viktig for å skape økt byliv. Vi deler de politiske ambisjoner om å revitalisere området, og skape aktivitet i Kvadraturen. Med spennende passasjer og byrom, gågateregulering og tilgjengeliggjøring av kulturminner, håper vi å skape et tiltalende og levende byrom – midt i Oslo sentrum, sier Martinsen.