Vil du være med å utvikle noen av Norges mest spennende eiendomsprosjekter?

12. september 2022

Selvaag har gjennom årtier vært en kraft i by og næringsutvikling – fra Veitvet og Løren i Oslo til Union Brygge i Drammen. Mest anerkjent er kanskje Selvaags rolle i å skape bydelen Tjuvholmen med Astrup Fearnley museet som stolt attraksjon i Oslo. Selvaag Eiendom har i dag en portefølje bestående av totalt 206 000 m2 og besitter eiendomsverdier til MRD.5,7. Selskapet har en tydelig porteføljestrategi som innebærer investering og utvikling av eiendom innen Bygulv, Næring/kontor og Logistikk. Selvaag Eiendom har høye ambisjoner, står sterkt rigget til å investere i flere eiendommer og fremtidsrettede prosjekter som kjennetegnes ved god arkitektur, høy kvalitet og høye miljø- og energikrav.

Nå leter vi etter en byggeteknisk og erfaren Utviklingsdirektør med sterk gjennomføringsevne, blikk for det visuelle og teft for det kommersielle. Du vil få ansvar for å bidra med videre oppbygging av eiendomsporteføljen, samt identifisere og utvikle eiendom i henhold til selskapets investering- og porteføljestrategi. Verdioptimalisering, porteføljeutvikling, ombygginger og leietagertilpasninger av eksisterende portefølje står også sentralt i rollen for å sikre robust og forutsigbar kontantstrøm, fornøyde leietagere, verdiutvikling og avkastning. Hos oss vil du som Utviklingsdirektør jobbe bredt og tett med ulike fagdisipliner, og være involvert i mange prosesser fra søk, kjøp, salg, foredling, utvikling, prosjektstyring og forvaltning. Snart står realisering og gjennomføring av prakteiendommen Dronningensgate 13 i kvadraturen (17.845 m2) og Maridalsveien 319 (19.600 m2) for tur, og som vår Utviklingsdirektør vil du få ansvar for å sluttføre reguleringen og fortsette utviklingen og av disse eiendommene.
Rollen rapporterer til Administrerende Direktør, inngår i selskapets ledergruppe, innehar personalansvar og vil jobbe tett med økonomi/finans, investeringsteam, marked/utleie og drift.

Sentrale arbeidsprosesser:

 • Utvikling, prosjektgjennomføring og leietagertilpasninger
 • Initiere, planlegge og gjennomføre verdioptimalisering prosjekt av porteføljen
 • Markedsovervåkning, mulighetssøk, mulighetsstudier og lønnsomhetsvurderinger
 • Bistå i investerings case
 • Økonomi, rapportering og prosjektoppfølging
 • Reguleringsarbeid og planprosesser
 • Entreprisestrategi og etablering, kravspesifikasjoner, innkjøp, forhandlinger og kontraheringer
 • Oppfølging av underleverandører
 • Organisering av produksjon samt HMS og KS
 • Dialog, oppfølging og relasjonsbygging med administrative og politiske myndigheter
 • Leder- og personalansvar for 1-2 prosjektledere

Hvem er du?
Du drives av å skape og utvikle innovative utviklingsprosjekt, har relevant byggeteknisk ledererfaring og god forståelse for prosjekt-og eiendomsbransjen. Samtidig finner du det givende å lede verdioptimaliseringsprosjekt, ombygginger og leietagertilpasninger. Du har solid forretningsforståelse, og er kjent for å bygge langsiktige, tillitsfulle og sterke relasjoner i en kommersiell kontekst. Du kan vise til dokumenterte og gode resultater fra tidligere utviklingsprosjekt, erfaring med komplekse reguleringsprosesser og har et sterkt etisk indre kompass. Som person og leder utstråler du varme, skaper engasjement og setter høye standarder for kvalitetsmessig fremdrift. Du trigges av krevende mål, har velutviklet kremmerånd og fremstår trygg og forutsigbar, samtidig som du samarbeider godt på alle nivåer. Du har akademiske bakgrunn som bygg ingeniør, sivilingeniør, master i eiendomsutvikling eller industriell økonomi og du har solid forståelse for plan- og byggeprosessene som ligger i større prosjekters kompleksitet. Som person ser du muligheter, har sterk gjennomføringskraft, er endring- og utviklingsorientert og foretar rasjonelle vurderinger og beslutninger basert på tall og analytisk tilgjengelig materiale. Etter flere år i eiendomsbransjen har du også et godt utviklet nettverk, kjennskap til sentrale aktører og kjenner dynamikken og driverne i eiendomsmarkedet.

Vi tilbyr:
En sentral lederstilling i Selvaag Eiendom som et velrennomerte konsern med en solid, langsiktig og kapitalsterk eier med store ambisjoner innen by- og næringsutvikling. I rollen vil du jobbe tett med ledende partnere innen by- og eiendomsutvikling, samtidig som du får en unik mulighet til å utvikle unike prosjektet med tydelig bærekraftprofil på fantastisk beliggenheter.

For mer informasjon om våre pågående utviklingsprosjekt:
Dronningensgate13
Maridalsveien 323

For mer info om stillingen klikk her