Vi må ha lys i butikkvinduene, ikke gråpapir

19. juni 2020

Frode Rønne Malmo fra Aspelin Ramm og Kenneth Olsen fra Selvaag Eiendom frykter tomme butikklokaler i byene og mener raske bruksendringer er avgjørende for å sikre en levende by.

Kronikk av konseptsjef bygulv Frode Rønne Malmo i Aspelin Ramm og eiendomssjef bygulv Kenneth Olsen i Selvaag Eiendom.

Det er gledelig å se at Oslo sakte, men sikkert våkner til liv igjen etter noen måneder der sentrum nærmest har fremstått som en spøkelsesby. Korona-pandemien har berørt oss alle, og når byen nå åpner opp er det et preget næringsliv som raskt trenger å få hjulene i gang igjen. Mange har kommet seg gjennom nedetiden enten ved hjelp av offentlig støtteordninger, eller ulike løsninger med sine respektive gårdeiere. Det er mange som har bidratt og være løsningsorienterte under denne perioden, og det applauderer vi.

Selv om myndighetene gradvis letter på restriksjonene, er det et faktum at mange aktører vil gå en usikker tid i møte. Dugnaden som politikerne har bedt nasjonen om å delta på er langt fra over, nå er det behov for en annen type dugnad. Denne gangen er det vi som appellerer til politikerne i Rådhuset om å bidra.

Sentrum skal ha liv i gatene og lys i vinduene. Nå står vi i en situasjon hvor vi dessverre kan komme til å se mer gråpapir som tildekker et tomt lokale. Det er drepen for gode bygulv og mangfoldet av tilbudet for befolkningen. Enkelte områder kan oppleves som utrygge og mørke dersom lokaler blir stående tomme, og det er viktig at de må tas i bruk igjen med en gang. Paradoksalt nok kan det faktisk være mindre kostbart for gårdeier å la det stå tomt.

Det vi trenger er en omstilling til å være raske med en bruksendring. For å ha liv i sentrum og i bydelene må lysene være på. Skal sentrum ha sjans til å overleve må vi bruke de arealene vi har, men kommunen må være med. Det finnes mange eksempler hvor gårdeiere jobber med bruksendring, der behandlingstiden er lang, og regelverket så strengt at det til slutt ikke er lønnsomt for hverken leietakeren, eller gårdeieren. Resultatet er gråpapir.

La oss bruke denne restarten til noe positivt og la oss se muligheter fremfor begrensinger. Er det noen som er gode til nettopp dette, så er det gründere. For midt oppe i denne spesielle situasjonen er det mange som nettopp ser muligheter, der det plutselig er blitt en åpning i markedet. Dette er som oftest små aktører som faller inn i den gruppen som ikke har nødvendig økonomiske sikkerhet til å inngå lange avtaler. Det krever at vi som gårdeiere er løsningsorienterte og gir dem plass. Det samme må kommunen gjøre, slik at denne muligheten ikke drukner i byråkratiet. Vi ber Oslos politikere om å bidra med de nødvendige næringspolitiske virkemidlene for å restarte byen vår.

Vi opplever at den politiske viljen finnes, men den trenger nå den politiske handlekraften slik at vi sammen kan bidra til å hindre at den vedvarende arbeidsledigheten setter seg, og heller bidra til et yrende byliv som skaper arbeidsplasser.

Artikkelen er hentet fra Estatenyheter.no