Synlighet forplikter: Kontroll på detaljene

19. juni 2019

Skal du bli best på miljø, må du både ha kontroll på de minste detaljene og være med på de store forpliktelsene.

Av Thomas Thorstensen, Teknisk sjef

Selvaag Eiendom har de siste årene endret seg til å bli et utviklingsselskap med ambisjoner om å foredle egen portefølje og utvikle nye prosjekter. For selskapet skal det som utvikles forbli i balansen fremover og dette gir oss en unik mulighet for å tenke bærekraft, fleksibilitet og ta vårt samfunnsansvar på alvor.
Vi arbeider for å løse de utfordringene dagens samfunn står overfor sammen med våre samarbeidspartnere. 2018 og første halvpart av 2019 har vært hektisk med store forpliktelser. Innen miljø jobber vi for å redusere energi- og vannforbruk i våre bygg. Vi skal også Breeam-sertifisere alle våre nybygg.

I 2018 deltok vi i innovasjonsprogrammet Byggfloken by Æra og startet Nordens første PropTech hub på Madserud Gård, der selskaper som satser på eiendomsteknologi samles. Dette er et initiativ som skal bidra til å øke samarbeidet i bransjen og hjelpe frem nye selskaper med løsninger på eiendomsbransjens mange utfordringer, også innen miljø og bærekraft. Vi er også medlemmer i Grønn Byggallianse.

 

Ingen oljefyring
Vi har gjort noen viktige grep i porteføljen det siste året, blant annet er hele Selvaag Eiendoms portefølje nå helt fri for oljefyring. Det er også besluttet å utvide leveransene fra energisentralen på Tjuvholmen. Dette vil bidra til bedre energiutnyttelse på tvers av alle byggene og redusere behovet for tilført energi til Tjuvholmen. Vi har i tillegg tilsluttet oss Eiendomssektorens «Ti anbefalte strakstiltak for byggeiere» og inngått samarbeidsavtale med Oslo kommune som partner i «Næring for klima».

Et evighetsperspektiv
Vi ser ingen grunn til at et bygg må rives etter 20 år og mener det må legges til rette for bærekraftig bygging slik at et bygg kan bestå generasjon etter generasjon. Med dette «evighetsperspektivet» vi har for våre prosjekter er det viktig at vi utvikler bygg der det bygges inn fleksibilitet. Vi vet hvordan bygget er tenkt brukt av leietakeren når vi innreder første gangen, men hvordan vil endringer hos leietakeren utfordre bygget fremover? Det være seg behov for justeringer eller tilpassinger når virksomhetens behov endrer seg, leietakeren kan bli flere ansatte eller de endrer sin måte å arbeide på. Det er ekstremt viktig at vi tenker fleksibilitet før vi setter spaden i jorda. Det sikrer oss mot unødige ombygninger og sløsing som belaster miljøet og fordyrer prosjektene.