Sterk Helse & Trening skaper økt puls på Løren

20. mars 2024

– En av de viktigste suksesskriteriene våre er at vi ønsker å være tett på nabolaget og menneskene som bor her. Da klarer vi bedre forstå og levere på de forventingene de har til oss, samtidig som vi er bedre rustet til å jobbe oss gjennom utfordringer som dukker opp underveis.

Ordene kommer fra eier og daglig leder Kjetil Larsen ved Sterk Helse & Trening på Løren. Siden 2015 har han driftet og videreutviklet treningssenteret til å bli et fullverdig helsetilbud, i kombinasjon med fysiske aktiviteter. Sterk Helse & Trening er blitt en møteplass for Lørenbeboere i alle aldre.

I hjertet av Løren, like ved T-banestasjonen og Løren Torg, finner du Sterk Helse & Trening. I 9 år har dette stedet vært drevet av mennesker som ikke bare brenner for faget sitt, men også nærmiljøet og fellesskapet. Dette er et treningssenter og helsehus hvor alle skal trives. Dermed ønsker Sterk Helse & Trening også å tilrettelegge for tilbud som bidrar til å bygge felleskap i nabolaget. Her arrangeres gå-gruppe for pensjonister, samt skreddersydde treningsprogram for blant annet seniorer og nybakte mødre. Sterk Helse &Trening er også samarbeidspartner og medarrangør til Lørenløpet.

– Vi valgte å etablere oss på Løren fordi vi ønsket å satse på et område i utvikling med boliger og næring i kombinasjon. Samtidig som tilgjengeligheten til området er god med kollektivtransport og ring 3. Selv med alle faktorene på plass tar det tid å etablere seg og skape aktivitet i et område. Her opplever jeg at Selvaag Eiendom både har tålmodigheten, og ikke minst god kompetanse på bystedsutvikling. Sammensetningen av leietakere rundt oss spiller en avgjørende rolle, der vi heller kompletterer hverandre fremfor å konkurrere med hverandre, sier Larsen.

I dag drifter og forvalter Selvaag Eiendom rundt 17 000 kvadratmeter fordelt på Løren Torg og de øvrige næringslokalene i området. Med utviklingen av Løren har også en ny bydel vokst frem, selv om området fortsatt tilhører bydel Grünerløkka. Her er ikke eiendom bare eiendom, men en mulighet til å forvandle. Nye nabolag og et voksende antall innbyggere krever gode bysteds-løsninger med tilbud, service og tjenester. Derfor har Selvaag Eiendom jobbet for å finne løsninger med utgangspunkt i måten man samhandler, jobber og lever til det beste for området.

– Jeg opplever at tilliten til Selvaag Eiendom har vokst seg sterkere og sterkere gjennom det samarbeidet vi har hatt over alle disse årene. De har en lang historie gjennom Selvaag-familien med å forme byen vår. De bryr seg om det lille ekstra, som kan virke lite i den store sammenhengen, men som er viktig for et lokalmiljø. Et eksempel er vårt felles initiativ med å sette opp skilt og bannere for å minne bilister om å kjøre forsiktig, med mål om å skape et sikkert og trygt nabolag, avslutter Larsen.