Selvaag Eiendoms årsrapport – et tilbakeblikk på året vi aldri glemmer

26. mars 2021

I Selvaag Eiendom har vi gjennom generasjoner utviklet steder der mennesker skal leve livene sine i trygge omgivelser. Dette har bidratt til mange gode relasjoner, og til å bygge det som har vært samfunnets viktigste kapital i 2020: Tillit.

I årsrapporten for 2020, kan du lese mer om den nyttige læringen og erfaringene vi tar med oss videre fra det som har vært et krevende år for mange. Vi har høstet av tilliten til hverandre, men også styrket mange viktige relasjoner for fremtiden.

Rustet for veien videre

I Selvaag Eiendom er det viktig for oss å ta vare på det som ligger i vårt DNA, samtidig som vi skal være en fremtidsrettet organisasjon i stadig utvikling. Derfor ser vi hele tiden etter nye satsningsområder og spennende prosjekter innen eiendom, innovasjon og bærekraft.

Nå som vi allerede er et godt stykke inn i 2021, ser vi at også dette blir et annerledes år for mange. Vi håper likevel at vi etter hvert vil se tilbake på denne tiden som en periode som ga grobunn for nye forretningsidéer, utvikling og verdiskapning.

God lesning – her er Selvaag Eiendoms årsrapport for 2020.