Selvaag Eiendom kjøper ut Aspelin Ramm og blir eneeier av Tjuvholmen Parkering

05. juli 2023

– Kjøpet er i tråd med strategien vår om å investere i gode eiendommer med et potensial for videreutvikling, forteller Amund Mehli, eiendoms- og transaksjonsdirektør i Selvaag Eiendom.

Tjuvholmen Parkering har inntil nå vært eiet 60 prosent av Selvaag Eiendom og 40 prosent av Aspelin Ramm med en opsjonsavtale mellom partene der Selvaag Eiendom hadde rett til å kjøpe Aspelin Ramm sin eierandel i parkeringshuset. Selvaag Eiendom har nå tatt opsjonen i bruk og kjøpt Tjuvholmen Parkering med alt innhold – kommersiell korttidsparkering, øvrige parkeringsplasser med lengre leieforhold og lagre, samt Tjuvholmen båthavn, og energisentral.

Fortsetter satsningen på Tjuvholmen

– Tjuvholmen er et bysted vi ønsker å investere i med et langsiktig perspektiv. Ved kjøp av blant annet parkeringsanlegget og båthavnen vil dette være gode bidragsytere for videreutvikling av vår eksisterende portefølje på Tjuvholmen.

Mehli takker Aspelin Ramm for et svært godt samarbeid på Tjuvholmen og en konstruktiv dialog gjennom forhandlingene.

Schjødt har vært juridisk rådgiver for kjøper og Selmer har vært juridisk rådgiver for selger.