Selvaag Eiendom har kjøpt Maridalsveien 323 av NRP

19. september 2017

Kjøpet er selskapets andre eiendomsinvestering på kort tid og er i tråd med den uttalte strategien om å investere i gode eiendommer med solid kontantstrøm.
«Vi bygger sten på sten og ser kontinuerlig etter gode mikrobeliggenheter»,sier Amund Mehli, transaksjonsdirektør i Selvaag Eiendom.

Maridalsveien 323 er tegnet av arkitekt Nils Torp og ble ferdigstilt i 2001. Eiendommen ligger øverst i Nydalen og består av et kontorbygg med brutto areal på ca. 19 700 kvadratmeter, kontorarealer på ca. 11 600 kvadratmeter, mens det øvrige arealet består av lager og parkering.

«Bygget ligger bra til i forhold til Nydalen der det er store utviklingsprosjekter på gang, noe vi ser frem til å følge videre. Vi gleder oss også til å bli bedre kjent med byggets leietakere GET og Konica Minolta fremover. Begge disse selskapene opererer innen bransjer som er i en spennende utvikling»,sier Cecilie Martinsen, administrerende direktør i Selvaag Eiendom.

Maridalsveien 323 er et effektivt, fleksibelt og godt vedlikeholdt bygg med solide leietakere. Selvaag Eiendom ser på sikt flere mulige grep som kan gjøres for å forbedre bygget ytterligere.

«Dette er en solid og god eiendom som vi gjerne skulle eid over en lengre periode. Nydalen har hatt en god utvikling som vi tror vil fortsette i årene fremover. Samtidig er vi fornøyd med å ha bidratt til en god verdiutviklingen av eiendommen gjennom å samlokalisere den største leietageren og forlenge leieavtalene. Når NRP’s investorer nå velger å selge har det sammenheng med at de har hatt en meget god verdiutvikling over de tre årene de har eiet eiendommen», sier Erlend Torsen, partner i NRP Finans.

Advokatfirmaet Haavind har vært juridisk rådgiver for kjøper og Arntzen de Besche har vært juridisk rådgiver for selger. SPG Corporate har vært transaksjonsrådgiver for selger.