Ren energi med sjøvann på Tjuvholmen

16. april 2024

Tjuvholmen er omringet av vann på alle kanter. Som gårdeier og bystedsutvikler er dette noe vi i Selvaag Eiendom er opptatt av å utnytte. Sammen med AF Energi produserer vi ren energi for både oppvarming og avkjøling til kontor- og næringseiendommer med sjøvannet som kilde.

– Nå kobler vi også eiendommen Tjuvholmen allé 1-5 på energisentralen. Dermed leveres ren energi hentet fra sjøen rundt oss til enda flere, sier leder for teknologi og bærekraft Thomas Thorstensen i Selvaag Eiendom.

Samtidig som flere kobles på energisentralen, investerer vi i Selvaag Eiendom også i sensorteknologi og har inngått et samarbeid med Soundsensing. Denne smart-teknologien skal gjennom maskinlæring identifisere uregelmessigheter som indikerer slitasje, friksjon eller andre problemer som kan føre til svikt.

I sanntid skal vi nå analysere lydsignaturen og vibrasjonsmønstrene til pumpene og øvrige tekniske komponenter i energisentralen.

– Ved å oppdage feil før de faktisk inntreffer vil det spare oss for unødvendig bruk av tid og materialer. Fremover vil vi bedre kunne allokere ressurser der det er et faktisk behov, og i stedet for å utføre manuelle kontroller på fungerende anlegg. Vi som gårdeier kan dermed levere enda bedre og mer bærekraftig drift til våre leietakere, sier Thorstensen.

Tjuvholmen energisentral ligger som en godt bevart hemmelighet to nivåer under parkeringsanlegget til The Thief. Her produseres energi som leverer 1,7 millioner kilowatt timer til kjøling og 1,3 millioner kilowatt timer varme. Totalt tilsvarer dette energibehovet til ca. 120 husstander.

Som gårdeier og bystedsutvikler er energisentralen både en investering i ren energi fra sjøen rundt Tjuvholmen, samtidig som det åpner opp for bedre utnyttelse av takarealene slik at de heller er tilgjengelige for mennesker, i stedet for tekniske anlegg og store ventilasjonssystemer.

– Med bærekraftig kjøling og oppvarming av eiendommene våre bidrar vi til en vesentlig reduksjon av CO2-utslipp. For oss som forvalter eiendommene gir det også forutsigbarhet og reduserte kostnader, samtidig som vi utnytter energi som ellers ville gått tapt. Det skal leietakere i våre eiendommer naturligvis også dra nytte av gjennom både leienivåer og ikke minst inneklima, avslutter Thorstensen.