Reguleringen av Dronningensgate 13 i Kvadraturen er godkjent

23. november 2023

Dronningensgate 13 er ferdig regulert, og politisk godkjent. Nå skal utviklingen av den historiske eiendommen sentralt i Kvadraturen realiseres.

En god og konstruktiv prosess med Plan- og bygningsetaten, samt Riksantikvaren har resultert i en reguleringsplan som vil bidra positivt til en utvikling av Dronningensgate 13 i tråd med Vitaliseringsprogrammet for Kvadraturen.

– Først og fremst så er jeg meget fornøyd med at vi nå har kommet i mål med reguleringsarbeidet, og fått den nødvendige politiske beslutningen på plass. Det har vært krevende arbeid, men jeg opplever at det er mange som trekker i samme retning for revitaliseringen av dette området, noe vi har merket gjennom hele prosessen med gode tilbakemeldinger og diskusjoner. Dronningensgate 13 er en historisk eiendom, i et historisk nabolag, og det er mange hensyn å ta når vi skal utvikle for fremtiden. Samtidig er vår ambisjon å bidra til den positive utviklingen som er lagt for Kvadraturen. Denne planen ivaretar alle aspekter av god bystedsutvikling, sier Cecilie H. Martinsen administrerende direktør i Selvaag Eiendom.

Boliger og bysted
Gjennom utformingen av prosjektet har Selvaag Eiendom i samarbeid med arkitektene fra Oslo Works hatt et sterkt fokus på å ivareta de historiske verdiene til området. Ambisjonen er å bevare den unike atmosfæren og karakteren til Kvadraturen. Historiske kvaliteter og høyder hensyntas i den nye arkitekturen der nye løsninger skaper et attraktivt bysted for fremtiden.

Det er ønske om etablering av flere boliger i Kvadraturen. Selvaag Eiendom erstatter dagens parkering i bakgården med et nybygg med boliger i de øverste etasjene. I tillegg bygges det nye boliger på taket av eksisterende pakkhus. Leilighetene vil trone høyt, lyst med grønne hager over Kvadraturen. En helt unik beliggenhet for urbane, og allikevel tilbaketrukne leiligheter, i et helt spesielt miljø. Bygulvet, passasjen og kontorplassene vil være lokaler og møteplasser med en historisk særegenhet som sammen med boligene vil bidra positivt til økt byliv gjennom variert bruk.

– Vi er glade for å kunne gi flere mennesker muligheten til å bo, jobbe og leve i denne historisk betydningsfulle delen av Oslo. Skal vi lykkes med bystedsutvikling må vi legge til rette for at flere mennesker bruker området til forskjellige formål. I Dronningensgate 13 skal vi tiltrekke oss menneskene gjennom gode, helt unike og moderne kontorarbeidsplasser, boliger og forskjellig næringsaktivitet på bakkeplan i en over 100 år gammel passasje, sier Martinsen.

Den økte tilgjengeligheten vil bidra til at flere mennesker aktivt bruker kvartalet.

– Et av de viktigste grepene vi gjør er åpningen av passasjen Kirkegata – Dronningens gate. Vi åpner også opp mot Krigsskolen, slik at dette historiske kvartalet med Dronningens-gaten blir et unikt bysted i Oslo. Nye akser og forbindelser vil åpne opp et tidligere lukket og inaktivt kvartal og dermed invitere byen inn, både for å bo, leve og som en attraktiv arbeidsplass, sier Martinsen.

Høye miljøambisjoner
Kvadraturen representerer by- og arkitekturhistorie av nasjonal verdi, der Dronningens gate 13 med pakkhuset er av høy kulturminneverdi. Det medfører en kompleksitet i prosjektet, men også muligheter. Her skal historien møte fremtiden. Eiendommen ble i sin tid reist med solide og varige løsninger som gir en høy grad av gjenbrukbarhet. Dette vil prege hele prosjektet som tidlig satte seg høye miljøambisjoner, og er pilotprosjekt for den nye manualen fra Grønn Byggallianse.

Det legges opp til en BREEAM Excellent sertifisering.

Det totale bygningsarealet er på 15.100 kvadratmeter, hvorav 7.500 kvadratmeter utgjør kontorareal, og 2.650 kvadratmeter er bygulvlokaler med servering, handel og annen utadrettet virksomhet. Prosjektets 32 funksjonelle og moderne boliger vil bestå av en miks av store og små enheter med nydelige grønne hager på takene.