Partner i Næring for klima

23. november 2018

Selvaag Eiendom utarbeider i disse dager en ny miljøstrategi for 2019-2030.  Selskapet, som har sitt strategiske og geografiske hovedområde definert i, og rundt Oslo, mener det er det er helt naturlig å støtte opp under Oslo Kommunes klimamål.

 

(Av Thomas Thorstensen, Teknisk sjef i Selvaag Eiendom)

Vi er i en bransje som står for 40% av de samlede klimautslippene i Norge. Vi ser det som viktig at næringen, og selvsagt også Selvaag Eiendom, samarbeider for å nå Oslo Kommunes klimamål. Som en partner i Næring for klima vil vi ha direkte dialog med Oslo Kommune og andre virksomheter om klimatiltak og virkemidler.

Selvaag Eiendom har implementert flere tiltak. Blant annet vil vi i løpet av 2018 ha fjernet den siste oljekjelen i vår portefølje samt at vi etterspør fossilfri byggeplass ved våre nye byggeprosjekter.
Det er et voksende engasjement for bærekraft og sirkulær tankegang i samfunnet og Selvaag Eiendom ønsker å være en bidragsyter i så måte. Vi er en aktiv deltaker i Byggfloken by Æra, et innovasjonsprogram som har til hensikt til å skape ny og bærekraftig vekst ved å gå fra lineær til sirkulær økonomi. Her ser Selvaag Eiendom nærmere på konsepter som befinner seg i brytningspunktet mellom smarte klimaløsninger og tjenesteøkonomien, «Eie eller Leie».

Næringen og leverandørmarkedet er i dag umodent, men Selvaag Eiendom mener at det å stille krav og forventninger, samt bidra til å utvikle nye samarbeids- og gjenbruksmodeller vil være avgjørende for å nå våre felles mål.

 

 

Selvaag Eiendom samarbeider med Oslo Kommune som partner i Næring for klima Cecilie Martinsen, Administrende direktør i Selvaag Eiendom og Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, signerer samarbeidsavtale, november 2018.