24. mars 2020

På kort tid har verden rundt oss endret seg

Vi vet at endring normalt krever mye av alle som berøres. Den endringen vi nå opplever er alt annet enn normal, likevel ser vi at vi mennesker har en utrolig evne til å omstille oss og bidra til felles innsats når det kreves. Det gjelder i samfunnet for øvrig og det gjelder hos våre medarbeidere i Selvaag Eiendom. Corona-pandemien setter mye på prøve for mange, både profesjonelt og privat.

Selvaag Eiendom følger Norske myndigheters råd og anmodninger, og vi har gjennomført en rekke tiltak for å bidra til å redusere smitterisiko. Samtidig legger vi til rette slik at våre medarbeidere kan følge opp våre leietakere, prosjekter og driften av våre eiendommer. Flere av våre leietakere har også tøffe dager nå. Vi i Selvaag Eiendom vil jobbe med hver og en leietaker der det er behov for å finne konstruktive løsninger for den enkelte virksomhet. Selvaag Eiendom sine verdier er skaperkraft og omtanke. I disse dager legger vi ekstra vekt på omtanke. Ta vare på hverandre.

 

Med vennlig hilsen
Cecilie Martinsen
Administrerende direktør