Newsec kjøper Tjuvholmen Drift AS fra Selvaag Eiendom

26. juni 2019

Newsec Basale AS overtar 100 prosent av aksjene i Tjuvholmen Drift AS fra Selvaag Eiendom fra og med 2. juli 2019. Med dette styrker Newsec Basale sin representasjon og virksomhet i Oslo ytterligere.

 

– Gjennom overtakelsen av Tjuvholmen Drift sin portefølje på ca. 300.000 m2 får vi et godt grunnlag for ytterligere vekst og utvikling av profesjonelle forvaltnings- og rådgivningstjenester. Newsec har 30 års erfaring fra nasjonale og internasjonale forvaltningsoppdrag, og sammen med Tjuvholmen Drift er vi godt posisjonert for å håndtere fremtidens teknologiske- og markedsmessige krav fra kunder og oppdragsgivere. Med en unik tyngde og leveranseevne, kan både eksisterende og nye kunder være trygge på at de blir godt ivaretatt hos oss, sier administrerende direktør i Newsec Basale, Hilmar Auran.

– Ledelse og ansatte i Tjuvholmen Drift vil bidra til å øke servicenivået og bredden i leveranser til kunder i Oslomarkedet. Drift av stadig mer kompliserte tekniske anlegg i næringsbygg krever stort fokus og bred kompetanse. Et samarbeid med en internasjonal aktør som Newsec gjør Tjuvholmen Drift i stand til å forvalte og utvikle et enda bedre produkt til våre leietakere og kunder, sier Bjørn Bratt Aanensen, direktør for kommersiell eiendomsdrift i Selvaag Eiendom.

Newsec Basale AS er Norges største aktør innen ekstern forvaltning av næringseiendom og har 250 ansatte fordelt på 9 kontorer. Selskapet forvalter ca. 3,7 millioner m2 næringsareal, og er 100 % eid av Newsec Property Asset Management AB. Som en del av Stronghold Invest er Newsec den ledende aktør innen rådgivning og forvaltning av eiendom i Norden.

Tjuvholmen Drift AS har i perioden 2007 – 2014 vært eid av utviklingsselskapet Tjuvholmen KS, og heleid av Selvaag Eiendom siden 2015. Virksomheten er i hovedsak knyttet til forvaltning og drift av fellesarealer og tekniske anlegg på Tjuvholmen i Oslo, i tillegg til teknisk forvaltning og drift av næringseiendommer i Selvaag Eiendom sin portefølje. Tjuvholmen Drift er lokalisert på Tjuvholmen med sine 22 ansatte. Selskapet hadde i 2018 en omsetning på MNOK 24,4.

Ta kontakt

  • Bjørn Bratt-Aanensen
  • Direktør kommersiell eiendomsdrift
  • 959 18 400