Mastergrad-prosjekt om bransjeglidning og proptech

16. september 2019

Magne Granlys mastergrad-prosjekt har til mål å kartlegge en helhetlig prosess for utvikling av smartbuildings, slik at byggene kan utnytte de store mulighetene i proptech og iot på en måte som sikrer pålitelighet, maksimal avkastning og nytte for brukere og eiere.
Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Multiconsult og Selvaag Eiendom.

Prosjektet skal blant annet undersøke hvordan metoder og verktøy fra andre bransjer kan benyttes effektivt for å sikre et godt sluttresultat.

Mastergrad-prosjektet vil være et tett samarbeide mellom Magne Granly, Rune Winther og Thomas Thorstensen, og vil bruke et av Selvaag Eiendoms kontorbyggprosjekter som en case.
Selvaag Eiendom er stolte over å være delaktig i dette prosjektet!