Lovord om planene for bystedsutvikling i Kvadraturen

29. november 2023

Det var en enstemmig innstilling i byrådet da reguleringssaken til Dronningens gate 13 ble behandlet. For oss i Selvaag Eiendom var beslutningen viktig, men omtalen av prosjektet fra både Høyre og Arbeiderpartiets representanter var en fantastisk bekreftelse på det arbeidet som er lagt ned av alle som har vært involvert i reguleringen. Det gjør oss ekstra stolte, og trygge på veien videre når vi nå skal realisere våre ambisjoner for Dronningensgate 13 og Kvadraturen.

Først ut var Høyres fraksjonsleder og talsperson for byutvikling Arve Juritzen.

– Jeg har så lyst til å løfte frem dette prosjektet og berømme det for å være et viktig forbilde for den fremtidige utviklingen i tette sentrumsstrøk. DG 13 og KG 12 viser på en god måte hvordan vi kan sikre liv i Kvadraturen gjennom boliger kontorer, og ikke minst næringslokaler som på gateplan har aktiviteter på kveldstid.På byggene og det såkalte infillene i den eksisterende bebyggelsen sikrer flere boliger samtidig som et historisk og ærverdig nybygg bevares. I prosjektet for DG er det sikret opparbeidelse for gangpassasje som er opplyst og rom for møteplasser og aktiviteter i bakgården. For Høyre er det viktig at vi sikrer flere boliger i sentrum samtidig som byggene er stedstilpasset med respekt for omgivelsene og områdenes historie.Prosjektet vi nå skal vedta er et godt eksempel på hvordan vi kan kombinere boligutvikling med møteplasser og aktivitet, byliv og bevaring. Jeg håper derfor at vi kan vedta flere lignende prosjekter i fremtiden ikke minst i Kvadraturen hvor historie og nåtid må spille bedre sammen for endelig å få liv glede og flere folk i området, avsluttet Juritzen.

Deretter tok tidligere medlem i Byutviklingsutvalget Mansoor Hussain fra Arbeiderpartiet ordet. Han la vekt på hvordan reguleringsplanen hensyntar historie, samtidig som nye løsninger åpner opp for allmenheten.

– Det finnes de som mener at Kvadraturen er ferdig utbygget, at vi ikke burde våge å ta på de verneverdige bygårdene med kontor etter kontor i denne delen av byen. Denne reguleringssaken viser at de stemmene tar feil. Med skreddersøm og nøysom planlegging har Selvaag Eiendom fått til et reguleringsforslag som tilfører mennesker, liv og spennende kontraster av bygg i Kvadraturen. Gjennom passasjer åpner de opp en lukket bygård for allmenheten. Det planlegges utadrettet virksomhet som vil skape en destinasjon for flere, og ikke minst så tilfører de dypt tiltrengte boliger i Kvadraturen. Og Oslofolk de er like mangfoldige som de er i antall. Noen vil bo med marka som nærmeste nabo, noen vil bo i bygård på Løkka, noen vil bo høyt over skyene, andre lavt og tett på bakken. Og jeg er glad for at vi gjennom denne reguleringen også gjør det mulig for noen flere å bo så sentralt som overhodet mulig. Det må vi jo ha plass til i en urban storby som Oslo, sa Hussain.

Selvaag Eiendom har store ambisjoner for Dronningensgate 13, men å lykkes med å skape et pulserende bysted gjøres ikke alene. Når vi skal utvikle bysteder er det menneskene, selskapene og de ulike næringsdrivende i samspill med eiendommene som vil definere omgivelsene. Når vi nå jobber videre med å realisere Dronningensgate 13 er derfor et viktig neste steg å ha med oss de som vil bidra til å skape liv i Kvadraturen.

 

Er du næringsdrivende og ønsker å høre mer om våre planer?
Kunne du tenke deg å bo i helt sentralt i Oslo?
På leting etter kontorlokaler i Kvadraturen?

Meld din interesse her