Kvadraturen – Oslos eldste bysted skal gjenopplives!

14. mars 2024

Et løft som krever mye av mange

Vi i Selvaag Eiendom mener at vi står foran vår største oppgave på lang tid – kall det gjerne svenneprøven – når vi nå skal utvikle Dronningens gate 13 i Kvadraturen i Oslo.

En by består av en rekke steder, steder som ofte har sin egen identitet, sine egne kvaliteter, arkitektur og historie. Det er disse stedene som definerer byen vår – og hvilke kvaliteter Oslo har som by.

Kvadraturen er et slikt eksempel i Oslo.  Med sin historie er Kvadraturen helt unik, en historie rik på både storhet og sørgelig forfall. Dette er Oslos eldste eksisterende strøk med en kulturhistorie som ofte både er blitt glemt og overlatt til seg selv gjennom generasjoner.

Omgitt av moderne og nyutviklede sentrumsbydeler som Aker Brygge, Tjuvholmen og Bjørvika – vokser Kvadraturen gradvis igjen frem fra sin fordums tid til å kunne bli – og burde bli – en naturlig destinasjon i Oslo by.

Heldigvis har flere rettet sitt blikk mot denne historiske perlen av Oslo, og sakte, men sikkert begynner menneskene og bylivet å vende tilbake til Kvadraturen. Historiske prakteiendommer rehabiliteres og tilgjengeliggjøres med respekt for historien og tilpasset tiden vi lever i. Men det gjenstår fortsatt mye for å gjenskape et bærekraftig og levende bysted i Kvadraturen – og det krever mye av mange.

Vitaliseringsprogrammet for Kvadraturen har satt en ny standard for hva vi kan oppnå gjennom samarbeid. Med en visjon om å revitalisere Kvadraturen, har politikere og Plan- og bygningsetaten i Oslo lagt grunnlaget for en mer levende bydel med boliger, attraktive arbeidsplasser, særegne møteplasser og nye passasjer.

I Selvaag Eiendom ser vi dette som en mulighet til å bygge videre på disse prinsippene og skape noe som er større enn summen av individuelle tiltak. Når vi skal utvikle Dronningensgate 13 står vi overfor en helt spesiell mulighet til å skape et unikt lite bysted, som det også var for over 170 år siden. Derfor inkluderer vi tilbaketrukne og urbane leiligheter med grønne tak og terrasser, åpner opp historiske passasjer med utadrettet virksomhet og kontorer som kan sette sitt historiske særpreg på omgivelsene.

Men hvordan har vi jobbet, og hvordan skal vi realisere dette?

Svaret ligger i samskaping. Bystedsutvikling er en lagsport som krever at alle aktører – fra planmyndigheter og utviklere til innbyggere og næringsdrivende – samarbeider for å skape integrerte og levende bymiljøer. Det handler om å bygge broer mellom ulike interesser og finne felles og bærekraftige løsninger som gagner hele samfunnet. Det krever åpenhet, dialog og en villighet til å se utover egne interesser.  Det er mange utviklere som ønsker å bidra til å forme Kvadraturen med dette som utgangspunkt – men det krever også en forutsigbarhet fra planmyndigheter og etater som gjør at vi evner å realisere ambisjonene om en levende bysted i historiske miljøer. Det har ikke vært enkelt – og vi har fortsatt en vei å gå. Det er fremdeles for mange «kamper» som må tas – og ulike interesser og mandater som spiller inn. Dette gjør prosessen langdryg og kostbar – og utviklingen av Kvadraturen lar vente på seg.

En varmere og mer inkluderende by

Vi tror på kraften i å tenke helhetlig om bysteder. Vi må evne å tenke mer helhetlig slik at prosjektene som får grønt lys, og leverer på miljøkrav, virkelig er gode prosjekter som inngår i et område der folk har lyst til å leve, bo og arbeide. Vi tror på å gjenskape historiske møteplasser med respekt for historien og tilhørende vern. Vern er viktig for å bevare – men vi må tilgjengeliggjøre det historiske for å skape ektefølt byliv i Kvadraturen. Vi tror på flere boliger i Kvadraturen, og det å tørre å la oss utfordre med flere påbygg og infill som en absolutt forutsetning for et levende bysted.

Et varmt og inkluderende bysted kombinerer arbeid og fritid, som legger til rette for at noen har arbeidsplasser der andre har sin bostedsadresse – og at alle trives og er stolte av tilhørigheten. Dette gir også grunnlag for en sunn og bærekraftig forretningsdrift til de som velger å etablere seg på bygulvet. De kan yte tjenester til både de som bor og arbeider der. Og på toppen kommer de som oppsøker bystedet fordi det er et varmt og inkluderende sted med tiltalende omgivelser.

Dronningens gate 13 er en liten pioner i Kvadraturen – men det løfter ikke nok til å gjenopplive Oslos eldste bysted. Til det må flere på banen. Derfor er samhandling, forutsigbarhet og løsningsorientering nøkkelord for at vi skal lykkes, og ikke minst ha vilje til å investere – Å løfte Kvadraturen krever mye av mange.

Vi må gjøre mer av dette! – er dere med?