siemens besøk

Kunnskapsdeling til glede for generasjoner

21. juni 2023

Forrige uke reiste vår drift og prosjektavdeling til Munchen og besøkte Siemens sitt hovedkontor. Her fikk teamet en kunnskapsrik omvisning der Julia Haberland & Snorre Hansen fortalte og viste hvordan Siemens har transformert et tidligere innadvendt område til å bli et utadvendt bysted.

Det unike med Siemens sitt hovedkontor er hvordan de har klart å skape en åpen passasje med inngangspartier fra alle kanter. Passasjen, som tidligere har vært lukket har nå fått en inviterende atmosfære og blitt et tilgjengelig bygg for alle. Dette er noe vi ønsker å spille videre på når vi realiserer Dronningens gate 13 og det er derfor interessant å kunne lære av Siemens sine erfaringer.

Tusen takk for at vi fikk komme på besøk Siemens!