Inviterer 30 arkitektstudenter til Hurtigpraksis

02. juli 2024

Det markeres enda en gang en milepæl i Dronningens gate 13 når 30 arkitektstudenter samles for å få innblikk i det kommende prosjektet som skal bidra til vitalisering av Kvadraturen.

– Jeg er usikker på om det har vært samlet så mange lovende unge arkitektstudenter i Dronningens gate 13 tidligere. Vi i Selvaag Eiendom gleder oss veldig til å ta imot studentene og få deres perspektiver på våre ambisjoner for en så viktig bystedsutvikling vi står overfor, sier Katrine Østensen, markeds- og kommunikasjonssjef i Selvaag Eiendom.

Den 9. august avsluttes Hurtigpraksis som er et to ukers program der 30 interiørarkitektur-, landskapsarkitektur-, og arkitekturstudenter samles for et innblikk i hverdagen i arbeidslivet gjennom besøk hos bedrifter, og offentlige kontorer. Her deles kunnskap og erfaringer gjennom presentasjoner, diskusjoner og oppgaveløsning.

På avslutningsdagen skal studentene både få et dypdykk i prosjektet og gjennomføre en workshop der bygulvet og infillbygget skal skisseres i 1:1 skala.

Selvaag Eiendom samarbeider med Edit, et kontor som jobber med landskapsarkitektur og urbanisme. Edit skal bidra med å designe og utforme uterom og takarealer i det kommende utviklingsprosjektet i tett samarbeid med et fantastisk team med arkitekter og fagkonsulenter.

–Mange studenter opplever et stort sprang mellom studiene og arbeidslivet. Gjennom Hurtigpraksis tilbys deltakerne en unik mulighet til å få et bredt innblikk i arkitekthverdagen, fra små til store kontorer, og i de mange ulike rollene som arkitekter kan fylle. Dette inkluderer et sterkt fokus på samarbeid på tvers mellom fag, som arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter og byplanleggere, noe som er essensielt for fremtidens bærekraftige og innovative byutvikling. Workshopen legger stor vekt på å lære studentene om dette samarbeidet, sier landskapsarkitekt og daglig leder Linn Runeson i Edit.

Etter en omfattende reguleringsprosess er planen for Dronningens gate 13 politisk vedtatt, og dermed er klarsignalet for en større utvikling i Kvadraturen gitt. Selvaag Eiendom ønsker å transformere kvartalet og måten vi samhandler, lever og jobber på. Her skal det åpnes opp byrom som har vært lite tilgjengelige, og samspillet mellom historiske verdier, nye arbeidsformer og moderne arkitektur skal utforskes. Det verneverdige bevares, samtidig som det skal utvikles nytt. I dag mangler det boliger i Kvadraturen, det skal tilføres sammen med kontorer og ikke minst nye møteplasser.