Historiske Madserud Gård skal romme Norges første PropTech hub. 

30. august 2018

Det er bak de historiske veggene på Madserud Gård at fremtidens næringseiendommer skal skapes. Når Selvaag Eiendom nå går i bresjen og skaper Norges første PropTech hub er det ingen tilfeldighet at ærverdige Madserud Gård står i sentrum.

Eiendomsbransjens eget hus
«Aldri før har det vært viktigere med et bra og inspirerende arbeidsmiljø. Vi lever i en tid der grensene mellom fritid og jobb blir stadig mer utvisket og dagens leietakere setter stadig større pris på fleksibilitet, omgivelser og inspirasjon utenfra i hverdagen. Det være seg både leiekontraktens varighet, kontormiljøet og omgivelsene rundt. Klustring av tverrfaglige miljøer som kan dra synergier av hverandre er intet nytt – det er de siste årene etablert mange gode co-working og kontorfellesskaper i Oslo. Men et mer egnet sted for et rent og unikt PropTech-miljø har ikke vi funnet i Norge eller i Norden,» sier Hege Skjelbred Hatlemark, eiendomsdirektør i Selvaag Eiendom.

Selvaag Eiendom konverterer nå porteføljens flotteste eiendom til et yrende fellesskap for eiendomsrelaterte selskaper med fokus på fremtidens bygg.

«På denne fantastiske reisen har vi fått med oss Alexander Breivik som har en lang historie bak seg innen co-working, både som gründer og som delaktig oppstarter av bl.a. Mesh og Pakkhuset (som åpner høsten 2018). Utviklingen av konseptet Madserud Gård som PropTech hub fordrer at vi tør å tenke helt nytt, og med Alexander på laget blir vi daglig utfordret. Vi i Selvaag Eiendom ønsker virkelig å utfordre det etablerte, og sette skaperkraft i sentrum for utvikling. Etableringen av Madserud Gård som et rent PropTech-miljø skaper nettopp denne arenaen som er så sentral innen all utvikling for næringen.» Fortsetter Hege Skjelbred Hatlemark. «Vi er svært spent på hva et slikt miljø kan bidra til med å drive bransjen fremover»

Vi snakker medlemmer – ikke leietakere.
På Madserud Gård snakker vi om medlemmer og ikke om leietakere. Her har selskaper og medlemmer mulighet å få rimelige plasser med fleksible avtaler i et inkluderende hus som bygger kunnskap og samhold. Huset har en ulikhet som vil skape en helt unik ramme rundt PropTech-miljøet, og være en identitetsskaper for utvikling i bransjen

Eiendommen skal deles inn i soner der man som medlem kan leie fleksibel – eller fast kontorplass, man kan sitte i loungen eller i den 11 mål store omkringliggende parken og jobbe.

Madserud Gård skal romme selskaper som bidrar til eiendomsbransjens utvikling, og være en inkubator for nytenkning innen PropTech. Eksempler på bransjer som kan jobbe på tvers innen næringseiendom og utvikling er for eksempel gründere i fase 2, kommunikasjons- og reklamebyråer, arkitekter, entreprenører, teknologiselskaper, landskapsarkitekter, driftsselskaper og advokater. Som medlem på Madserud Gård er det en forutsetning at alle er utadvendte og villige til å jobbe på tvers.

«Pay it forward»
«Vi i Selvaag Eiendom mener at om vi skal ta eiendomsbransjen inn i fremtiden er det en nødvendighet å jobbe sammen, gi og få, hente inspirasjon fra hverandre – og å dele kunnskap på tvers av bransjer og ideer. På Madserud Gård skal alle hjelpe hverandre og bransjen frem, noe som skal etterleves hver dag. Det er et av våre kriterier for medlemskap – at våre medlemmer deler kunnskap – og bidrar til å utvikle og realisere hverandres ideer. Å jobbe på denne måten er helt i tråd med Selvaag Eiendoms verdier, hvor skaperkraft og engasjement er sentrale verdier,” avslutter Hege Skjelbred Hatlemark.

Kontakt:
Hege Skjelbred Hatlemark
Eiendomsdirektør, Selvaag Eiendom
hsh@selvaageiendom.no
905 52 909