Inspira/Maridalsveien 319

Inspira vil romme gode og bærekraftige arbeidsplasser for virksomheter med medarbeidere som stiller høye krav til hva en topp moderne arbeidsplass skal kunne tilby.

– En flytteprosess byr på uante muligheter til å gjøre organisatoriske grep og kan fungere som en vitamininnsprøyting og drahjelp til fornying for mange virksomheter. Inspira vil kunne være en slik anledning. Det sier utviklingsdirektør Magnus Skallerud.

Maridalsveien 319-321 ligger sentralt til, ved rundkjøringen i Maridalsveien og på toppen av Tåsentunnelen. Eiendommen ligger høyt og luftig til på høyden over Nydalen.

– Da vi kjøpte eiendommen for et par år siden, så vi potensialet i denne tomta med nærhet til marka, naturområdene langs Akerselva og tilgjengeligheten til Ring 3, forklarer Skallerud.

– Prosjektet, som vi kaller Inspira, skal tilpasses slik at vi kan tilby urbane kvaliteter for våre leietakere, noe som området mangler i dag. Her ønsker vi å skape et attraktivt kompetansemiljø, bestående av flere store og små virksomheter, forklarer utviklingsdirektøren entusiastisk. Bygget skal ha alle fasiliteter og vår digitale tjenesteplattform Sømløst vil naturligvis inngå som en del av servicetilbudet.

– Åpenhet og møteplasser blir et sentralt tema for det 4500 kvm store bygget. 1. etasje vil utformes som den sentrale møteplassen i bygget med direkte utgang til uteplass og det grønne beltet langs Akerselva. Her vil også møteromsenteret ligge. Oppover i bygget vil det legges til rette for formelle og uformelle møteplasser og rom. Utformingen av bygget vil ha fokus på fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Dette fordi vi vet at det vil være behov for endringer hos våre kunder gjennom leieperioden. Denne fleksibiliteten underbygger også vårt fokus på bærekraft ved at vi ikke har behov for store ombyggingsarbeider ved skifte av leietaker, forteller Skallerud videre.

– Vi er nå i gang med ny regulering av eiendommen og signalene fra kommunen er nå at vi kan øke arealet til det dobbelte. Dermed har vi fått helt andre muligheter til å skape det vi ønsker på innsiden av bygget. Hvis alt går etter planen, vil vi starte bygging ved årsskiftet 2021-2022 og innflytting vil skje rundt sommeren i 2022, avslutter Skallerud.

Ta kontakt

  • Mette H. Nordtvedt
  • Eiendomssjef
  • 952 57 015