DG13 – Dronningensgate 13

Et nytt og spennende prosjekt i Kvadraturen! Dronningens gate 13 ligger i Kvadraturens største kvartal, midt i Oslos historiske sentrum. Eiendommen skal utvikles gjennom rehabilitering, oppgradering og nennsom tilføring av nye volum tilpasset verdifulle eksisterende bygninger. Prosjektet skal romme nye boliger, aktiviserende funksjoner i bakgården som vil bidra til et yrende byliv.

 

Bedre byliv i kvadraturen

Gode kvartaler er puslebrikker som skaper gode byer. Derfor tenker vi helhetlig i vår utvikling av Dronningens gate 13 og kvartalet rundt. Når vi nå utvikler eiendommen med historie tilbake til 1643 for fremtidige generasjoner, er det med ambisjoner om at Kvadraturens største kvartal igjen skal yre av liv – både på gateplan og oppover i etasjene.

Prosjektet skal være en viktig generator for nytt byliv i området, og et forbilde for hvordan man kan skape gjensidige merverdier og synergier med naboene. Vi skal gjøre områdets rike historie mer tilgjengelig for publikum, og skape en arena for opplevelser, kultur og tilbudsmangfold midt i Kvadraturen.

 

Et levende sted å arbeide, bo og møtes

Vi i Selvaag Eiendom ønsker å åpne opp eiendommen og tilgjengeliggjøre kulturhistoriske verdier og møteplasser som tidligere ikke har vært tilgjengelige for allmennheten. Det skal vi gjøre gjennom å koble sammen gårdsrom og bygninger med nytt innhold.

Det totale bygningsarealet er på 15.100 kvadratmeter, hvorav 7.730 kvadratmeter utgjør kontorareal, og 2.650 kvadratmeter er bygulvlokaler med servering, handel og annen utadrettet virksomhet. Prosjektets 34 nye boliger vil bestå av en miks av store og små enheter. Målet er at flere boliger vil bidra til økt byliv, i tråd med ambisjonene til Vitaliseringsprogrammet.

Transformasjonen av Dronnningens gate 13 innebærer både rehabilitering av eksisterende bygninger, påbygg i høyden med grønne takterrasser, og etablering av et nytt bygg på branntomten mellom frontbygget og pakkhuset.