Dette er Selvaag Eiendom´s nye samarbeidspartnere i Dronningens gate 13

06. mars 2024

Selvaag Eiendom står nå i startgropen med å utvikle og realisere et levende bysted i Kvadraturen. Dronningens gate 13 skal forvandles til et sted der boliger prydes av grønne tak, passasjer yrer av utadrettet virksomhet og kontorer bærer sitt særpreg – alt i et helt unikt og historisk miljø. – For å oppnå denne visjonen er det avgjørende å velge dyktige rådgivere som deler vårt engasjement og som kan bidra til å forme en helhet til gode for fellesskapet, forteller Cecilie H. Martinsen, administrerende direktør i Selvaag Eiendom.

Sammen med det allerede eksisterende teamet oslo.work og Bundebygg, har Selvaag Eiendom valgt rådgivere for bolig, kontor og bygulv.

I Dronningens gate 13 skal vi skape nye hjem og gi flere mennesker muligheten til å både bo sentralt, men også tilbaketrukkent. Røisland & Co er de valgte rådgiverne som skal finne fremtidens beboere:

– Å få jobbe med et prosjekt som har så mye historie og få være med Selvaag Eiendom på å transformere et bygg med røtter fra slutten av 1800-tallet til moderne boliger for heldige beboere, synes vi er utrolig spennende. Kombinasjonen med nytt/gammelt og den sentrale beliggenheten er noe vi gleder oss stort til å kunne få vise frem til markedet, og er helt sikre på at prosjektet vil bli godt mottatt, forteller Lars Petter Hansrud, eiendomsmegler i Røisland & Co.

For å lykkes med bystedsutvikling må vi legge til rette for at flere mennesker bruker området til forskjellige formål. Dronningens gate 13 skal også tiltrekke seg mennesker gjennom gode, helt unike og moderne kontorarbeidsplasser. For å skape de attraktive arbeidsplassene har vi fått med oss Union Næringsmegling på laget:

– Det som blir mest spennende er å bidra med et konsept som skal appelere til både kontorbrukere og leilighetskjøpere i en historisk bygningsmasse i Kvadraturen. Selvaag Eiendom har satt sammen et bredt faglig team som utfyller hverandre godt, og det skal derfor bli fornøyelig å presentere sluttproduktet til markedet når arbeidsgruppen har fått gjort seg ferdig med det innledende arbeidet, forteller Frithjof Foss​​​​, partner/head of leasing i Union Næringsmegling.

En sentral målsetning for prosjektet er å tilgjengeliggjøre kulturhistoriske verdier og møteplasser som tidligere har vært lukket for allmennheten. Bygulvet blir derfor en betydningsfull del som skal skape liv til resten av bygget og invitere byen inn. Malling har fått tildelt ansvaret for å finne dyktige leietakere som skal bidra til et levende bysted:

– Vi synes dette er et utrolig spennende prosjekt som vil kunne bidra til økt liv i Kvadraturen. Vi i Malling synes det er givende å bruke vår kompetanse for å skape et velfungerende bygulv – til det beste for gårdeier, leietaker, beboere og alle andre i Oslo by, sier Kenneth Olsen, rådgiver utleie handel og beverting i Malling.