Den usynlige vaktmesteren

13. mars 2024

Pålitelig og effektiv drift av ventilasjonsanlegg er et minimumskrav i et hvert leieforhold. Likevel er det mange eksempler på dårlig inneklima eller nedetid på anlegg som får direkte konsekvens for leietakernes drift. Nå skal smart sensorteknologi sikre økt oppetid, og samtidig muliggjøre nøyaktig predikering av ventilasjonssystemenes levetid.

Selvaag Eiendom har inngått et samarbeid med Soundsensing for å overvåke tekniske anlegg og ventilasjon på flere av sine arealer på Tjuvholmen. Særlig restaurantbransjen er sårbare for problemer knyttet til ventilasjonsanlegg og The Salmon på Tjuvholmen er blant leietakerne som er først ute med løsningen.

– Soundsensing sin sensorteknologi leser av lyd og vibrasjon fra ventilasjonsanleggene. Disse sensorer er i stand til å oppdage selv de minste avvikene i systemets ytelse og identifisere mulige problemer før de utvikler seg til større feil. Ved å analysere lydsignaturen og vibrasjonsmønstrene til ventilasjonsanleggene i sanntid, kan Soundsensing-teknologien identifisere uregelmessigheter som indikerer slitasje, friksjon eller andre problemer som kan føre til svikt. Vi som gårdeier kan dermed levere bedre og mer effektiv oppfølging av leietaker. Det reduserer både kostnader og miljøbelastning, samtidig som det øker leietakertilfredshet, sier leder for teknologi og bærekraft, Thomas Thorstensen i Selvaag Eiendom.

Fra reaktiv til proaktiv forvaltning

– Med vår teknologi får du bedre kontroll over dine egne tekniske anlegg, samtidig som du sparer tid, ressurser og miljøet. Gjennom maskinlæring følger Soundsensing utviklingen til anleggene over tid og vil oppdage vedlikeholdsbehov ved å kontinuerlig analysere dataen som samles inn. Dermed erstattes manuelle kontroller med automatisert og proaktiv forvaltning der gårdeier vil håndtere driftsutfordringer før de inntreffer, sier Ole Johan A. Bjerke, daglig leder/CEO i Soundsensing.

Monteringen av de små sensorene er en enkel jobb og datainnsamlingen starter umiddelbart. De små sensorene sender informasjonen den genererer via en mottaker som tilgjengeliggjør dataen i sanntid. Gårdeier har tilgang til all informasjon på et dashbord, der all dataen er samlet og strukturert etter et trafikklyssystem. Dermed er det enkelt å følge de tekniske anleggene og holde oversikt over driftstatus.

Foreløpig er det installert Soundsensing teknologi på fire lokaler på Tjuvholmen.