Deltok i paneldebatt om høyhus

07. desember 2018

Torsdag 6/12 2018 deltok utviklingsdirektør Magnus Skallerud på debatten «Kunsten å mestre helheten – høyhus og arealutnyttelse» i regi av Estate Kunnskap.

Agendaen definert av Estate Kunnskap var følgende;
«Eier, kommune og stat kan ha ulike mål når det gjelder å rehabilitere et bygg og revitalisere et område. De mest vanlige berøringspunktene gjelder arealutnyttelse, høyde og fortetting.
Oslo er historisk sett preget av bebyggelse med moderate dimensjoner og inntil 5 etasjer. Hvilke hensyn er avgjørende når dette preget av «teppeby» må bevares, eller når høyhus og mer intensiv utnyttelse i deler av byen er tillatt? Kan myndigheter, utbyggerne og eiere samordne ulike interesser? Hvem bærer ansvaret for hvordan byene våre ser ut i fremtiden? Og hva kjennetegner vellykkede transformasjonsprosjekter?»

Det ble en spennende diskusjon hvor Skallerud slo et slag for å tenke helhetlig og få bygulv/bakkeplan, selve bygget og omgivelsene til å jobbe sammen og skape felles synergier. Vi ser frem til å fortsette samtalene fremover!

«Temaet var høyhus – hva det er, og hvor det skal kunne bygges. Vårt budskap er at høyder ikke er det viktigste, men hvordan bygget fungerer i sammenheng med omgivelsene og hvordan bygget er med på å skape liv på bakkeplan,» sier Skallerud.

«Diskusjonen kom også inn på bærekraft og hvordan høyhus er en fordel eller ulempe. Vår holdning i Selvaag Eiendom er igjen at antall etasjer ikke er det viktigste, men at etasjehøyden er tilstrekkelig slik at bygget forblir tilpasningsdyktig over tid og endrede behov».

Moderator og debattleder:
Dag Henden Torsteinsen
Partner og advokat, Grette

Debattdeltakere:
Pia Farstad von Hall
(H) Fraksjonsleder, Byutviklingskomiteen

Magnus Skallerud
Utviklingsdirektør, Selvaag Eiendom

Erling Fossen
Bydoktor og urbanist, Oslo Metrpolitan Area

Janne Wilberg
Byantikvar, Byantikvaren

Linda Lovise Veiby
Seksjonssjef, Riksantikvaren

 

For mer informasjon, ta kontakt:
Magnus Skallerud, utviklingsdirektør
+47 479 17 566
mask@selvaageiendom.no