Selvaag Eiendoms årsrapport 2021 – Rigget for fremtiden

20. mai 2022

Her er vårt tilbakeblikk på året som er gått.

I Selvaag Eiendom er vi opptatte av at vi ikke bare skal være med på de endringene som skjer. Vi skal bidra til å skape dem.
Derfor har vi utnyttet de to siste årene godt. Vi har spisset vår porteføljestrategi, og lagt spennende planer for hvordan vi enda bedre skal kunne møte dagens og fremtidens behov.
Etter mye godt arbeid i kulissene i 2021, føler vi oss godt rustet for 2022. Finn frem kaffekoppen og bli med oss tilbake til fremtiden i årsrapporten, som er ute nå.

Selvaag Eiendoms årsrapport 2021

Stilling ledig - prosjektleder

02. juni 2021

Prosjektleder i Selvaag Eiendom er organisert under Utviklingsavdelingen. Utviklingsavdelingen har planleggings- og gjennomføringsansvar for byggeprosjekter innen nyutvikling, rehabilitering samt leietakertilpasninger. Rollen rapporterer til Utviklingsdirektør i selskapet og vil jobbe tett på Eiendomsavdelingen samt Driftsavdelingen.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en god lagspiller med god forståelse for prosjektgjennomføring og med

 • Engasjement og god forståelse av leverandørmarkedet
 • Evne til å ta gode operative valg gjennom prosjektets ulike faser
 • Systematisk og analytisk tilnærming til optimaliseringsprosesser
 • Godt blikk for planløsninger og effektive produksjonsmetoder
 • Evne til å imøtekomme tidsfrister og ta gode beslutninger under press
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver:

 • Operativt planlegge og lede byggeprosjekter fra signert leieavtale/kontrahering og fram til overlevering
 • Rådgiver til Eiendom under utleieprosesser – optimalisering og kalkulering av løsninger/leietakertilpasninger
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet og fremdrift i prosjektene herunder kalkulering
 • Kunde- og myndighetsoppfølging i byggeprosessen
 • God bestillerkompetanse av varer og tjenester innen byggebransjen
 • Oppfølging av kvalitets- og resultatmål
 • Sikre at prosjektets tekniske krav utføres som avtalt
 • Ansvar for at byggesak blir lukket
 • Ansvar for overlevering av FDV til Teknisk forvalter
 • Oppfølging av underleverandører i forhold til dokumentasjonskrav (produktinnhold) samt bruk av arbeidskraft/ ressurser
 • Oppfølging av reklamasjon og ettårsbefaringer

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør, Sivilingeniør.
 • Erfaring fra byggeplass som byggherre eller entreprenør
 • Erfaring fra prosjekteringsledelse, innen tekniske- og bygningsmessige fag
 • Det er ønskelig med 3-7 års erfaring med hovedvekt fra byggeplass og oppfølging av entreprenører

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø, også på tvers av våre fagområder
 • Korte og effektive beslutningsveier

For mer informasjon om stilingen ta kontakt med:

Utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom AS, Magnus Skallerud, tlf 479 17 566, mask@selvaageiendom.no

Søknad med CV og vitnemål sendes snarest og innen 14 juni til Guri Svarve, tlf. 997 79 525, gs@selvaageiendom.no

Arbeidssted: Silurveien, Oslo.