Er du vår nye Business Controller?

03. oktober 2022

Vi søker en fremoverlent, analytisk og selvgående Business Controller til vårt hovedkontor i Oslo. Som Business Controller i Selvaag Eiendom AS vil du få en bred og sentral rolle med ansvar for økonomistyringen og finansielle prosesser i et solid familieeid selskap. Gjennom gode analyser og rapporter vil du støtte teamet, selskapets ledelse og styret og bidra til et godt beslutningsgrunnlag for den videre utviklingen av virksomheten.

For den rette kandidaten vil det være store muligheter for personlig og faglig utvikling. Stillingen rapporterer til CFO.

Ansvarsområder:

 • Bidra til kvartals- og styrerapportering og ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av KPI’er
 • Ansvarlig for kvartalsvise business reviews, herunder løpende prognoser
 • Bidra aktivt i forretningsutvikling og strategiprosesser, herunder løpende analyser, utvikling av business case og oppfølging av strategiske mål
 • Bidra aktivt i digitalisering av selskapets økonomifunksjon
 • Bidra aktivt i utvikling av selskapets miljø og bærekrafts rapportering (ESG)
 • Systemeier og superbruker i ulike økonomi- og analyseverktøy
 • Forbedre og videreutvikle avdelingsprosesser og sikre god internkontroll
 • Bidra aktivt i årlige verdivurderingsprosesser
 • En sparringspartner for CFO og bidra med analyser for selskapets ledere

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse, fortrinnsvis innen regnskap/økonomi/finans
 • Minimum tre års relevant erfaring fra controlling, fra regnskap, revisjon, analyse eller forretningsutvikling
 • Erfaring med å utarbeide og presentere beslutningsunderlag, rapporter og analyser
 • God forretnings-, økonomi- og regnskapsforståelse
 • Gode IT- og systemkunnskaper, herunder god kjennskap til Excel og gjerne Power BI
 • Interesse for teknologi og erfaring med ERP-systemer og BI-verktøy er en fordel
 • Kunnskap om regnskapsførsel, momsregler og skatteregler som er sentrale for eiendomsselskaper er en klar fordel

Personlige egenskaper:

 • Effektivt, ryddig og strukturert
 • Selvstendig, pliktoppfyllende og har solid gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner og relasjonsegenskaper, både internt og eksternt
 • Du er en lagspiller, og gir en ekstrainnsats i hektiske perioder
 • Du liker å utfordre – både innad i teamet og ut i organisasjonen
 • Du har god helhetsforståelse og strategisk tilnærming
 • Du er prosessorientert og analytisk
 • Du er faglig engasjert og nysgjerrig
 • Du assosierer deg med våre selskapsverdier; Vis skaperkraft og omtanke og vær engasjert og forutseende

Selvaag Eiendom tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø, også på tvers av våre fagområder
 • Korte og effektive beslutningsveier
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • En spennende og ansvarsfull stilling i et solid og miljøbevisst selskap
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling med ambisiøse mål
 • Inkluderende medarbeidere og et fremoverlent miljø

Søknadsfrist: 18/10/2022
Arbeidssted: Ullern, Oslo

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus ved Partner Nathalie Smulders på 470 83 841 eller Rekrutteringsassistent Johanne Ingebrigtsen på 404 77 715. For mer informasjon trykk her

Skal åpne det største kvartalet i Kvadraturen

30. september 2022

Selvaag Eiendom hadde nylig et medvirkningsarrangement for storprosjektet i Dronningens gate. – Vi vil åpne opp det største kvartalet i Kvadraturen, her skal det yre av liv både på gateplan og oppover i etasjene, sier adm.direktør Cecilie Martinsen.

 

Artikkel: , estatenyheter.no

_________________________________________________________________________________________________

Etter kjøpet av Dronningens gate 13 i Oslo våren 2019, har Selvaag Eiendom jobbet intensivt med planene for sitt storprosjekt i Kvadraturen, som inneholder kontorer, næring, og 34 nye boliger. Nå har planene kommet så langt, at de nylig ble presentert for naboer og interessenter i et medvirkningsarrangement.

– Vi opplever stor interesse for prosjektet, og vi føler nå at vi er i ferd med å levere noe som er riktig til Kvadraturen. Våre ambisjoner er å ivareta historien og det unike, men samtidig introdusere god og moderne arkitektur med smarte løsninger til det beste for byen og de som skal ta i bruk både bygulv og eiendommene, sier adm. direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom.

Ved å tenke helhetlig kvartalsutvikling og bidra til en god balanse mellom boliger, arbeidsplasser og tjenester, håper Selvaag Eiendom på å skape synergier som gir effekt i nabolaget.

– Noe av det viktigste vi gjør er å øke tilgjengeligheten ved å åpne opp det største kvartalet i Kvadraturen, slik at det blir enklere å bevege seg gjennom kvartalet. Vi vil gjøre kulturhistoriske verdier og møteplasser tilgjengelig gjennom å koble sammen gårdsrom og bygninger med nytt innhold. Dette er rom som tidligere ikke har vært tilgjengelige for allmennheten, og som skal bidra til å skape økt byliv i Kvadraturen, sier Martinsen. Dette er grep som vil være viktig både for de med arbeidsplass, men også de som etter hvert skal bo i de moderne leilighetene. Og nettopp naboene er viktig i den videre prosessen.

 

Selvaag Eiendom har snakket med naboene i Kvadraturen og informert dem om alle planene de har for området.

– Vi har hatt en veldig god dialog og opplever at de har en positiv innstilling og et ønske om forbedring fra alle naboene. Vi har også fått mange gode innspill, sier Martinsen.

Hun mener Selvaag har god erfaring i å skape boliger og handelsarealer, blant annet fra Tjuvholmen.

– Dette blir jo i mye mindre målestokk, men vi vil skape nytt liv i kvartalet. Dette har vært et tema for Kvadraturen i mer enn 20 år, så dette trenger vi. Man må bygge boliger for å få mennesker i gatene. Kombinasjon bygulv, kontor og bolig er en nødvendighet for liv i Kvadraturen, men det har tradisjonelt vært krevende å få til. For å lykkes med dette er utleiearbeidet viktig, slik at vi jobber med de aktørene som virkelig kan bringe mennesker og byliv til denne delen av Kvadraturen, sier Martinsen.

– Når regner dere med at dere kommer i mål med prosjektet?

– Det kommer an på når reguleringen blir ferdig, men vi håper på i 2026 eller 2027.  Fordelt på eksisterende og nye arealer skal det bygges og rehabiliteres totalt 15.100 kvadratmeter. En sentral del av planforslaget som nå oversendes, er etablering av 34 nye boliger i kvartalet, sier Martinsen.

 

Vil du være med å utvikle noen av Norges mest spennende eiendomsprosjekter?

12. september 2022

Selvaag har gjennom årtier vært en kraft i by og næringsutvikling – fra Veitvet og Løren i Oslo til Union Brygge i Drammen. Mest anerkjent er kanskje Selvaags rolle i å skape bydelen Tjuvholmen med Astrup Fearnley museet som stolt attraksjon i Oslo. Selvaag Eiendom har i dag en portefølje bestående av totalt 206 000 m2 og besitter eiendomsverdier til MRD.5,7. Selskapet har en tydelig porteføljestrategi som innebærer investering og utvikling av eiendom innen Bygulv, Næring/kontor og Logistikk. Selvaag Eiendom har høye ambisjoner, står sterkt rigget til å investere i flere eiendommer og fremtidsrettede prosjekter som kjennetegnes ved god arkitektur, høy kvalitet og høye miljø- og energikrav.

Nå leter vi etter en byggeteknisk og erfaren Utviklingsdirektør med sterk gjennomføringsevne, blikk for det visuelle og teft for det kommersielle. Du vil få ansvar for å bidra med videre oppbygging av eiendomsporteføljen, samt identifisere og utvikle eiendom i henhold til selskapets investering- og porteføljestrategi. Verdioptimalisering, porteføljeutvikling, ombygginger og leietagertilpasninger av eksisterende portefølje står også sentralt i rollen for å sikre robust og forutsigbar kontantstrøm, fornøyde leietagere, verdiutvikling og avkastning. Hos oss vil du som Utviklingsdirektør jobbe bredt og tett med ulike fagdisipliner, og være involvert i mange prosesser fra søk, kjøp, salg, foredling, utvikling, prosjektstyring og forvaltning. Snart står realisering og gjennomføring av prakteiendommen Dronningensgate 13 i kvadraturen (17.845 m2) og Maridalsveien 319 (19.600 m2) for tur, og som vår Utviklingsdirektør vil du få ansvar for å sluttføre reguleringen og fortsette utviklingen og av disse eiendommene.
Rollen rapporterer til Administrerende Direktør, inngår i selskapets ledergruppe, innehar personalansvar og vil jobbe tett med økonomi/finans, investeringsteam, marked/utleie og drift.

Sentrale arbeidsprosesser:

 • Utvikling, prosjektgjennomføring og leietagertilpasninger
 • Initiere, planlegge og gjennomføre verdioptimalisering prosjekt av porteføljen
 • Markedsovervåkning, mulighetssøk, mulighetsstudier og lønnsomhetsvurderinger
 • Bistå i investerings case
 • Økonomi, rapportering og prosjektoppfølging
 • Reguleringsarbeid og planprosesser
 • Entreprisestrategi og etablering, kravspesifikasjoner, innkjøp, forhandlinger og kontraheringer
 • Oppfølging av underleverandører
 • Organisering av produksjon samt HMS og KS
 • Dialog, oppfølging og relasjonsbygging med administrative og politiske myndigheter
 • Leder- og personalansvar for 1-2 prosjektledere

Hvem er du?
Du drives av å skape og utvikle innovative utviklingsprosjekt, har relevant byggeteknisk ledererfaring og god forståelse for prosjekt-og eiendomsbransjen. Samtidig finner du det givende å lede verdioptimaliseringsprosjekt, ombygginger og leietagertilpasninger. Du har solid forretningsforståelse, og er kjent for å bygge langsiktige, tillitsfulle og sterke relasjoner i en kommersiell kontekst. Du kan vise til dokumenterte og gode resultater fra tidligere utviklingsprosjekt, erfaring med komplekse reguleringsprosesser og har et sterkt etisk indre kompass. Som person og leder utstråler du varme, skaper engasjement og setter høye standarder for kvalitetsmessig fremdrift. Du trigges av krevende mål, har velutviklet kremmerånd og fremstår trygg og forutsigbar, samtidig som du samarbeider godt på alle nivåer. Du har akademiske bakgrunn som bygg ingeniør, sivilingeniør, master i eiendomsutvikling eller industriell økonomi og du har solid forståelse for plan- og byggeprosessene som ligger i større prosjekters kompleksitet. Som person ser du muligheter, har sterk gjennomføringskraft, er endring- og utviklingsorientert og foretar rasjonelle vurderinger og beslutninger basert på tall og analytisk tilgjengelig materiale. Etter flere år i eiendomsbransjen har du også et godt utviklet nettverk, kjennskap til sentrale aktører og kjenner dynamikken og driverne i eiendomsmarkedet.

Vi tilbyr:
En sentral lederstilling i Selvaag Eiendom som et velrennomerte konsern med en solid, langsiktig og kapitalsterk eier med store ambisjoner innen by- og næringsutvikling. I rollen vil du jobbe tett med ledende partnere innen by- og eiendomsutvikling, samtidig som du får en unik mulighet til å utvikle unike prosjektet med tydelig bærekraftprofil på fantastisk beliggenheter.

For mer informasjon om våre pågående utviklingsprosjekt:
Dronningensgate13
Maridalsveien 323

For mer info om stillingen klikk her

Selvaag Eiendoms årsrapport 2021 – Rigget for fremtiden

20. mai 2022

Her er vårt tilbakeblikk på året som er gått.

I Selvaag Eiendom er vi opptatte av at vi ikke bare skal være med på de endringene som skjer. Vi skal bidra til å skape dem.
Derfor har vi utnyttet de to siste årene godt. Vi har spisset vår porteføljestrategi, og lagt spennende planer for hvordan vi enda bedre skal kunne møte dagens og fremtidens behov.
Etter mye godt arbeid i kulissene i 2021, føler vi oss godt rustet for 2022. Finn frem kaffekoppen og bli med oss tilbake til fremtiden i årsrapporten, som er ute nå.

Selvaag Eiendoms årsrapport 2021

Stilling ledig - prosjektleder

02. juni 2021

Prosjektleder i Selvaag Eiendom er organisert under Utviklingsavdelingen. Utviklingsavdelingen har planleggings- og gjennomføringsansvar for byggeprosjekter innen nyutvikling, rehabilitering samt leietakertilpasninger. Rollen rapporterer til Utviklingsdirektør i selskapet og vil jobbe tett på Eiendomsavdelingen samt Driftsavdelingen.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en god lagspiller med god forståelse for prosjektgjennomføring og med

 • Engasjement og god forståelse av leverandørmarkedet
 • Evne til å ta gode operative valg gjennom prosjektets ulike faser
 • Systematisk og analytisk tilnærming til optimaliseringsprosesser
 • Godt blikk for planløsninger og effektive produksjonsmetoder
 • Evne til å imøtekomme tidsfrister og ta gode beslutninger under press
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver:

 • Operativt planlegge og lede byggeprosjekter fra signert leieavtale/kontrahering og fram til overlevering
 • Rådgiver til Eiendom under utleieprosesser – optimalisering og kalkulering av løsninger/leietakertilpasninger
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet og fremdrift i prosjektene herunder kalkulering
 • Kunde- og myndighetsoppfølging i byggeprosessen
 • God bestillerkompetanse av varer og tjenester innen byggebransjen
 • Oppfølging av kvalitets- og resultatmål
 • Sikre at prosjektets tekniske krav utføres som avtalt
 • Ansvar for at byggesak blir lukket
 • Ansvar for overlevering av FDV til Teknisk forvalter
 • Oppfølging av underleverandører i forhold til dokumentasjonskrav (produktinnhold) samt bruk av arbeidskraft/ ressurser
 • Oppfølging av reklamasjon og ettårsbefaringer

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør, Sivilingeniør.
 • Erfaring fra byggeplass som byggherre eller entreprenør
 • Erfaring fra prosjekteringsledelse, innen tekniske- og bygningsmessige fag
 • Det er ønskelig med 3-7 års erfaring med hovedvekt fra byggeplass og oppfølging av entreprenører

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø, også på tvers av våre fagområder
 • Korte og effektive beslutningsveier

For mer informasjon om stilingen ta kontakt med:

Utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom AS, Magnus Skallerud, tlf 479 17 566, mask@selvaageiendom.no

Søknad med CV og vitnemål sendes snarest og innen 14 juni til Guri Svarve, tlf. 997 79 525, gs@selvaageiendom.no

Arbeidssted: Silurveien, Oslo.