Selvaag Eiendoms årsrapport 2021 – Rigget for fremtiden

20. mai 2022

Her er vårt tilbakeblikk på året som er gått.

I Selvaag Eiendom er vi opptatte av at vi ikke bare skal være med på de endringene som skjer. Vi skal bidra til å skape dem.
Derfor har vi utnyttet de to siste årene godt. Vi har spisset vår porteføljestrategi, og lagt spennende planer for hvordan vi enda bedre skal kunne møte dagens og fremtidens behov.
Etter mye godt arbeid i kulissene i 2021, føler vi oss godt rustet for 2022. Finn frem kaffekoppen og bli med oss tilbake til fremtiden i årsrapporten, som er ute nå.

Selvaag Eiendoms årsrapport 2021

Selvaag Eiendoms årsrapport – et tilbakeblikk på året vi aldri glemmer

26. mars 2021

I Selvaag Eiendom har vi gjennom generasjoner utviklet steder der mennesker skal leve livene sine i trygge omgivelser. Dette har bidratt til mange gode relasjoner, og til å bygge det som har vært samfunnets viktigste kapital i 2020: Tillit.

I årsrapporten for 2020, kan du lese mer om den nyttige læringen og erfaringene vi tar med oss videre fra det som har vært et krevende år for mange. Vi har høstet av tilliten til hverandre, men også styrket mange viktige relasjoner for fremtiden.

Rustet for veien videre

I Selvaag Eiendom er det viktig for oss å ta vare på det som ligger i vårt DNA, samtidig som vi skal være en fremtidsrettet organisasjon i stadig utvikling. Derfor ser vi hele tiden etter nye satsningsområder og spennende prosjekter innen eiendom, innovasjon og bærekraft.

Nå som vi allerede er et godt stykke inn i 2021, ser vi at også dette blir et annerledes år for mange. Vi håper likevel at vi etter hvert vil se tilbake på denne tiden som en periode som ga grobunn for nye forretningsidéer, utvikling og verdiskapning.

God lesning – her er Selvaag Eiendoms årsrapport for 2020.

Selvaag Eiendom kjøper nok en logistikkeiendom på Berger

10. november 2020

– Selvaag Eiendom har styrket sin portefølje innen logistikk, gjennom kjøp av Fjellboveien 13 på Berger. Dette er strategisk investering, og med denne eiendommen har vi nå to meget gode lager- og logistikkeiendommer på Berger. Dette er svært riktig for oss med tanke på hvordan markedet er i endring og hvor det er et stadig økende behov for lagereiendommer med gode beliggenheter, sier Cecilie Martinsen, administrerende direktør i Selvaag Eiendom.

-Eiendommen ble overtatt av Selvaag Eiendom 5. november 2020 fra Fabritius , og eiendommen er fullt utleid til Freja, et ledende privateid logistikkselskap som ble etablert i Danmark i 1985. Fjellboveien 13 ble bygget i 2009 og er tilpasset Freja og deres krav til bygget, som for øvrig har vært leietaker siden ferdigstillelse. Leieforholdet løper frem til utgangen av 2027, sier investeringsansvarlig Mari Lill Gjerde i Selvaag Eiendom.

Bygget er i meget god stand og er svært godt vedlikehold av Freja, som er en aktiv og kompetent drifter. Bygget har gode takhøyder på ca 10m, godt med kjøreporter, og romslig uteområde som sikrer enkel og trygg manøvrering selv for de største for trailerne, fortsetter Gjerde.

To eiendommer nært hverandre på Berger gir gode muligheter for et bedre og mer fleksibelt tilbud både til nye og eksisterende leietakere, avslutter Mari Lill Gjerde.

Fabritius, som besitter flere eiendommer i området, er selger av eiendommen.
-Fjellboveien 13 med Freja som leietaker er en flott eiendom med god beliggenhet, og da er det bra at en profesjonell eiendomsbesitter som Selvaag Eiendom kan overta driften videre. Fabritius er store på lager- og logistikkeiendommer og vi skal fortsatt vokse innen nisjen, men vi har nå flere større prosjekter i pipeline og rom for å igangsette betydelig med nybygg i årene som kommer, og da kan det være greit å frigjøre noe kapital til videre utvikling, sier daglig leder i Fabritius, Asgeir Solheim.

Transaksjonen er tilrettelagt av Arctic Securities,  Advokatfirmaet Haavind har bistått Selvaag Eiendom som juridisk rådgiver og Union har vært næringsmegler i kjøpsprosessen. Advokatfirma Føyen Torkildsen har bistått Fabritius og Akershus Eiendom har stått for salgsprosessen fra Fabritius sin side.

Fjellboveien 13 er en del av Fjellbo Næringspark og består av et funksjonelt logistikkbygg på
11 470 m2 og en tilhørende tomt på 25 000 m2.

Selvaag Eiendom utvikler, drifter og leier ut næringslokaler i Stor-Oslo. Les mer på: www.selvaageiendom.no

Kontaktperson Selvaag Eiendom;
Cecilie Martinsen, Administrerende direktør. Mail: cm@selvaageiendom.no ,  mobil 982 65 683

Kontaktperson Fabritius:
Martin Frivold, Forretningsutvikler og analytiker. Mail: martin.frivold@fabritius, mobil 977 47 579

Gratulerer Løren – i 2021 blir Kanonhallen en av Nationaltheatrets scener i Oslo.

09. november 2020

Dette vil være med på å skape mer aktivitet og kultur på Løren, noe som er svært positivt for alle som bor, jobber eller besøker Løren og de omkringliggende områdene. Det er bare å glede seg!

https://www.nationaltheatret.no/om-oss/vare-scener/kanonhallen/

Madserud Proptech Hub medlem satser på Sverige

11. september 2020

Byggstart lanserer i Sverige

Etter sterk vekst i Norge hvert år siden oppstarten i 2016, lanserer Byggstart i høst sine tjenester i Sverige. Selskapet har nær doblet antall ansatte siden de i fjor flyttet inn på Selvaag sitt kontorfelleskap Madserud Proptech Hub, og for å lede Byggstart.se har selskapet ansatt Tobias Toivonen. Han går inn i stillingen som Country Manager, og er allerede godt i gang med å rekruttere entreprenører og markedsføre tjenesten.

– Vi har fått verifisert at det er et stort behov for tjenesten vi leverer i det norske markedet, og vår hypotese har hele tiden vært at mange av problemstillingene i byggebransjen er like på tvers av andre land i Norden. Det er store prosjekter også i privatmarkedet, uoversiktlige markeder og mange useriøse aktører, som gjør at vår tjeneste med grundig kvalitetssikring av entreprenørene har høy verdi. For oss var det naturlig å gå inn i Sverige som første marked utenfor Norge, sier Daglig leder Andreas Jebsen.

Kontaktperson Byggstart: Andreas Jebsen
Daglig leder
+47 404 88 270
aj@byggstart.no

TU Bygg skrev i går om Fra Eie til Leie, et bærekraftsprosjekt i regi av Selvaag Eiendom som skal løse en stor miljøutfordring innen utleie av næringsbygg.

25. august 2020

TU Bygg skrev i går om Fra Eie til Leie, et bærekraftsprosjekt i regi av Selvaag Eiendom som skal løse en stor miljøutfordring innen utleie av næringsbygg.

Det mange ikke er klar over, er at den etablerte praksisen i eiendomsbransjen er å rive ut alle vegger og store deler av det tekniske anlegget hver gang det skiftes leietakere. Dette kan skje mellom åtte og ti ganger per bygg før det rives etter 40 til 60 år. Butikker og serveringssteder kan oppleve en langt hyppigere utskiftning. Innimellom trås det enda hardere til: Man skreller hele bygningen ned til bare bæringen og fasaden står igjen. For så å erstatte alt med nytt.

Magnus Skallerud, utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom stiller spørsmålet om hvorfor vi ikke kan leie ting som luft og lys direkte fra produsenten istedenfor å eie utstyret det krever. Han stilte samme spørsmål til @GK som heller ikke var fremmed for en slik løsning. Dette er gammelt nytt i andre bransjer, blant annet er det mest sannsynlig lenge siden du kjøpte en CD eller DVD, nå strømmes alt på nettet, men en ny måte å tenke på i bygg og eiendom.

– Med denne modellen vil leverandørene ønske så høy kvalitet på produktene sine som mulig. Da vil de varer lenge uten at de trenger å bruke en masse tid og penger på service, forklarer Magnus Skallerud.

– Det handler om å designe for ombruk. Produkter som lar seg reparere, at det går an å bytte ut deler som er gått i stykker. Løsningen i dag er altfor ofte å kaste hele greia fordi den ikke lar seg skru fra hverandre, sier Skallerud.

– Så langt har alle klimatiltakene vært rettet mot oppføringstidspunktet, altså de rundt 18 månedene det tar å sette opp et næringsbygg. Fossilfri byggeplass, avfallssortering, og så videre. Nesten ingenting har handlet om de neste femti årene. Byggets levetid. Vår påstand er at det er langt mer å hente ved å stille krav til forvaltningen av den eksisterende bygningsmassen i Norge enn kun på byggeperioden, sier Skallerud.

Hele artikkelen kan du lese her (TU.no)

Europris flytter inn på Løren

19. august 2020

Europris åpner en helt ny Europris City-butikk på Løren. Dette blir den første Europris City-butikken med gatebeliggenhet i eget bygg. – Denne nyheten har vi virkelig gledet oss til å fortelle om, sier eiendomssjef Kenneth Olsen, i Selvaag Eiendom   

Europris City Løren blir den andre butikken i kjeden med dette by-konseptet. Butikken åpner i Lørenveien 38 i løpet av november.

– Løren er et område i vekst, når vi nå åpner på Løren mener vi at vi kan tilføre et vareutvalg og tilbud som området ikke har fra før, sier Seher Kalayci, distriktssjef i Europris.

 

Kenneth Olsen er ansvarlig for bygulv i Selvaag Eiendom og har lyttet til Løren-beboernes ønsker inn i arbeidet med å finne en ny leietaker til lokalet i Lørenveien. Han mener Europris er en god match, spesielt med tanke på kundenes ønsker og behov.

– På Løren er det allerede en god miks av små og spennende butikker med god forankring i lokalmiljøet. At Europris nå flytter inn i gaten med sitt City-konsept er veldig positivt både for beboerne på Løren og for andre virksomheter i området. Det brede utvalget vil bidra til å skape et enda bedre totaltilbud på Løren, sier Olsen.

Luftig, åpent og godt vareutvalg

Europris er en norskeid kjede som på tross av utfordringene i forbindelse med Covid-19 kan vise til vekst i omsetning. Med fleksibelt vareutvalg og gode smittevernsrutiner har kjeden har gjort det bra, selv i nedgangstider.

– Europris har investert mye i opplæring, oppfølging og intens repetisjon på hvordan vi ønsker å ha det i butikkene våre samt stort fokus på teamwork, altså felles målbilde. Under Covid – 19 fikk vi se resultatene av dette samt våre ansattes iver etter måloppnåelse enda en gang.  Det er de ansatte som skal ha æren for at Europris har klart seg så bra, spesielt har de vist en enorm innsatsvilje når det gjelder å følge opp kontrolltiltakene som sikrer alle kundene en trygg handleopplevelse, sier Kalayci.

Europris City-butikker

Et annet suksesskriterie er evnen til å raskt endre seg og produkttilbudet etter kundenes behov. Et av de viktigste satsningsområdene for kjeden nå er City-konseptet, og så langt er erfaringene veldig positive.

– Med Gunerius-butikken lanserte vi Europris City konseptet med redusert vareutvalg og et langt mer åpent butikklokale enn hva man er vant til i tradisjonelle Europris-butikker. Løren blir vårt andre City- konsept i kjeden, men første på gateplan.  Her vil det være redusert vareutvalg som Gunerius, men likevel med større potensialet til å øke den ved behov/etterspørsel da vi får større lagringsmulighet her sammenlignet med Gunerius, forteller Kalayci.

Vi må ha lys i butikkvinduene, ikke gråpapir

19. juni 2020

Frode Rønne Malmo fra Aspelin Ramm og Kenneth Olsen fra Selvaag Eiendom frykter tomme butikklokaler i byene og mener raske bruksendringer er avgjørende for å sikre en levende by.

Kronikk av konseptsjef bygulv Frode Rønne Malmo i Aspelin Ramm og eiendomssjef bygulv Kenneth Olsen i Selvaag Eiendom.

Det er gledelig å se at Oslo sakte, men sikkert våkner til liv igjen etter noen måneder der sentrum nærmest har fremstått som en spøkelsesby. Korona-pandemien har berørt oss alle, og når byen nå åpner opp er det et preget næringsliv som raskt trenger å få hjulene i gang igjen. Mange har kommet seg gjennom nedetiden enten ved hjelp av offentlig støtteordninger, eller ulike løsninger med sine respektive gårdeiere. Det er mange som har bidratt og være løsningsorienterte under denne perioden, og det applauderer vi.

Selv om myndighetene gradvis letter på restriksjonene, er det et faktum at mange aktører vil gå en usikker tid i møte. Dugnaden som politikerne har bedt nasjonen om å delta på er langt fra over, nå er det behov for en annen type dugnad. Denne gangen er det vi som appellerer til politikerne i Rådhuset om å bidra.

Sentrum skal ha liv i gatene og lys i vinduene. Nå står vi i en situasjon hvor vi dessverre kan komme til å se mer gråpapir som tildekker et tomt lokale. Det er drepen for gode bygulv og mangfoldet av tilbudet for befolkningen. Enkelte områder kan oppleves som utrygge og mørke dersom lokaler blir stående tomme, og det er viktig at de må tas i bruk igjen med en gang. Paradoksalt nok kan det faktisk være mindre kostbart for gårdeier å la det stå tomt.

Det vi trenger er en omstilling til å være raske med en bruksendring. For å ha liv i sentrum og i bydelene må lysene være på. Skal sentrum ha sjans til å overleve må vi bruke de arealene vi har, men kommunen må være med. Det finnes mange eksempler hvor gårdeiere jobber med bruksendring, der behandlingstiden er lang, og regelverket så strengt at det til slutt ikke er lønnsomt for hverken leietakeren, eller gårdeieren. Resultatet er gråpapir.

La oss bruke denne restarten til noe positivt og la oss se muligheter fremfor begrensinger. Er det noen som er gode til nettopp dette, så er det gründere. For midt oppe i denne spesielle situasjonen er det mange som nettopp ser muligheter, der det plutselig er blitt en åpning i markedet. Dette er som oftest små aktører som faller inn i den gruppen som ikke har nødvendig økonomiske sikkerhet til å inngå lange avtaler. Det krever at vi som gårdeiere er løsningsorienterte og gir dem plass. Det samme må kommunen gjøre, slik at denne muligheten ikke drukner i byråkratiet. Vi ber Oslos politikere om å bidra med de nødvendige næringspolitiske virkemidlene for å restarte byen vår.

Vi opplever at den politiske viljen finnes, men den trenger nå den politiske handlekraften slik at vi sammen kan bidra til å hindre at den vedvarende arbeidsledigheten setter seg, og heller bidra til et yrende byliv som skaper arbeidsplasser.

Artikkelen er hentet fra Estatenyheter.no

Moderne legesenter i hjertet av Løren

28. mai 2020

I mai åpnet Lørenlegene for første gang dørene for nye pasienter på Løren. Med tre erfarne fastleger, en helsesekretær og eget laboratorium er de bedre rustet enn de fleste fastlegekontor.

I Lørenveien 38, samme som House Of Nerds tidligere holdt til, har det nå flyttet inn et fullverdig og toppmoderne helsetilbud. Den sentrale beliggenheten til Lørenlegene gir kort gangavstand til fastlegen om behovet melder seg.

– I likhet med resten av helsetjenesten har også vi i mye større grad måttet ty til digitale kanaler og plattformer ved pasientkonsultasjoner, og dette vil nok fortsette en stund til. Likevel vil vi minne om at du trenger ikke å bekymre deg for smitte ved personlig oppmøte. Her er det tryggere enn noe annet sted, forklarer daglig leder og fastlege Gauhar Chaudhry.

Ikke et typisk legekontor

Lokalene er pusset opp i en dus gråfarge ment å gi en behagelig og lun velkomst. På veggen i det romslige venterommet henger det et fargerikt maleri, og det er lite som minner om det tradisjonelle legekontorets stramme hvite vegger.

– Vi ønsket å gå vekk fra tradisjonelle hvite veggene. Førsteinntrykket man får når man kommer inn på et legesenter er viktig. Derfor ønsket vi mer farger da vi fikk valget, sier Chaudhry.

Chaudhry og hans kolleger – fastlegene Staffan Jacobsen og Joseph Ande, og helsesekretær Katrine Solbakke – var alle tidligere tilknyttet Sinsenklinikken Medical City, nå blir de Lørens lokale og sentrale fastleger.

Egen lab og rom for mer

Lørenlegene har i tillegg investert i egen lab, slik at pasientene slipper å gå andre steder for å ta blodprøver.

– Det å kunne ta blodprøver og gjennomføre en konsultasjon på samme sted forenkler legebesøket betraktelig for pasientene. I tillegg betyr det at vi raskere oppdager om prøvene må sendes videre til ytterligere undersøkelser, forteller Chaudhry.

Chaudhry kan fortelle at de har en intensjon om å utvide praksisen etter hvert.

– Å ha en egen lab og eget kirurgirom for behandling av småskader der vi blant annet kan fjerne føflekker og sy sår gjør oss nok bedre rustet enn de fleste fastlegekontor. Fortsatt har vi god plass i lokalene så med tiden håper vi å kunne supplere tjenestene våre med for eksempel en fysioterapeut og en gynekolog, legger han til.

Enkel oversikt og booking

Lørenlegene er tilknyttet journalsystemet til Helsenorge.no noe som gjør det enkelt for pasienter å bestille time, fornye resepter eller starte e-konsultasjon med legen sin.

– Vi skal hjelpe alle, uansett. Fordelen ved at vi bruker de digitale løsningene tilgjengelig hos Helsenorge er at du som pasient skal raskt og enkelt få oversikt og innblikk i egen helse, i tillegg til at de sparer tid ved å booke timene direkte på nett, sier han.

I dag er kontoret i full sving og flere nye og gamle pasienter har funnet veien til det nye legekontoret midt i hjertet av Løren.

– Du finner oss i Lørenveien 38 og kommer du med bil kan du benytte deg av en time gratis kundeparkering rett utenfor døren. Vi ønsker alle gamle og nye pasienter velkommen, avslutter Dr. Gauhar Chaudhry.

Artikkelen er hentet fra: loren.no

Byggstart ser tegn til at byggelysten er tilbake i privatmarkedet

20. mai 2020

Det har vært en spesiell tid for flere av medlemmene på Madserud Proptech Hub, og mange melder om endringer i etterspørselen som følge av korona-viruset. Markedsplassen Byggstart.no kan imidlertid fortelle om betydelig økning i aktivitetsnivået de siste ukene.

Mange er spente på hvordan korona-viruset og de påfølgende tiltakene vil treffe eiendomsbransjen og norsk økonomi. Fra utbyggere meldes det om stopp i mange tidlig-fase prosjekter og en avventende stemning. Det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i boligmarkedet og boligbygging fremover.

Markedsplassen Byggstart.no melder imidlertid om at aktivitetsnivået har tatt seg betraktelig opp etter noen roligere uker rett etter utbruddet. Byggstart kobler privatpersoner med kvalitetssikrede entreprenører for byggeprosjekter i hjemmet. Fokuset ligger på de større prosjektene, fra 200.000 kr og opp til 30 millioner kr. Typiske prosjekter er tilbygg, totalrenovering av leiligheter og eneboliger og oppføring av nye hus. Selskapet flyttet inn på Madserud Proptech Hub sommeren 2019, og teller nå 8 ansatte. 

– De siste 3 ukene har vi hatt all time high i antall nye prosjekter registrert på plattformen, sier Daglig leder Andreas Jebsen. De første ukene etter at tiltakene ble innført i mars var som forventet meget rolige, men fra påske har det vært full fart!

Jebsen nevner flere ulike mulige grunner til at dette har skjedd. – For det første ser vi på dette som et tegn på at den verste frykten kan ha lagt seg litt og at folk tør å planlegge nye prosjekter. I tillegg er det generelt mer fokus på digitale løsninger, noe som også slår positivt ut for oss. Det kan nok også hende at folk som har gått hjemme i ukesvis etter hvert får ekstra lyst til å ta noen grep i boligen! Kansellering av ferieplaner og lavere rente vil også slå positivt ut for folks lommebok, sier Jebsen.

Likevel har ikke Byggstart-teamet avskrevet korona-krisen helt, for de viktigste svarene kommer først mot høsten. – Dersom det blir en bredere nedgang i norsk økonomi med høyere arbeidsledighet og stopp i byggebransjen, så vil det naturlig nok også kunne påvirke oss. Det er klart at mange vil vegre seg for å sette i gang større prosjekter i boligen dersom man er usikker på egen økonomi fremover. Men vi har uansett en sterk underliggende vekst i Byggstart, så vi er ikke bekymret, avslutter Jebsen.

Kontaktperson Byggstart: Daglig leder Andreas Jebsen,  +47 404 88 270 / aj@byggstart.no

Foto: Erik Burås

Vi må bygge om måten vi bygger på

18. mai 2020

Vi har troen på forretningsmodeller som hensyntar og stimulerer til økt bærekraft og redusert materialforbruk. Sammen med 12 partnere har vi siden starten av 2019 jobbet med et spennende konsept. Les mer i artikkelen under.

https://www.fremtidensbygg.no/vi-ma-bygge-om-maten-vi-bygger-pa/

Tusen takk så langt til våre partnere, vi gleder oss til veien videre.

IARK AS Signify BundeBygg ASAdvokatfirmaet CLP DA Flokk Regnskap Norge Grønn Byggallianse Norsk Eiendom Intility GK Inneklima AS ÆRA Strategic Innovation Selvaag Eiendom AS

Selvaag Eiendom kjøper logistikkeiendom på Berger

11. februar 2020

Selvaag Eiendom har kjøpt Fjellboveien 7 av Pareto.

 

– Dette er et spennende kjøp, logistikkeiendommen har en meget god beliggenhet i et populært lager- og logistikkområde på Berger. Vi har lenge hatt et ønske om å anskaffe en logistikkeiendom, og denne eiendommen vil tilføre god bredde i vår portefølje, sier Cecilie Martinsen, administrerende direktør i Selvaag Eiendom.

Bygget ble offisielt overdratt til Selvaag Eiendom 5. februar 2020. I dag er bygget fullt utleid til Bohus, som flytter inn i eget nybygg i 2021.

Det er Advokatfirmaet Haavind som har bistått Selvaag Eiendom som juridisk rådgiver under kjøpsprosessen og DNB Næringsmegling som har vært kjøpsrådgiver. Det er også DNB Næringsmegling som har fått i oppdrag å fremskaffe ny leietaker til bygget når eksisterende leiekontrakt går ut.

– Bohus har hatt sitt hovedlager-/anlegg i eiendommen i mange år og når de fraflytter i 2021, er det et stort, velholdt og funksjonelt bygg som nå tilbys i leiemarkedet. Vi ser frem til å gå i gang med å fremskaffe ny leietaker til Fjellboveien 7, sier eiendomsmegler Steinar Frøland i DNB Næringsmegling AS.

– Utleieprosessen er allerede igangsatt for eiendommen. Bygget er svært fleksibelt og har god logistikk. Dette gjør deling av eiendommen enkelt, så den kan tilpasses til flere mellomstore leietakere. Vi mener det vil være god interesse for eiendommen når den skal utleies på nytt i løpet av 2021. Nå har vi endelig fått komplementert vår portefølje slik at vi dag kan skilte med alt fra kontorbygg, bygulv og logistikkeiendom, i tillegg til spennende utviklingsprosjekter, avslutter Cecilie Martinsen.

 
Fjellboveien 7 er en del av Fjeldbo Næringspark og består av et funksjonelt logistikkbygg på 14.900 m2 og en tilhørende tomt på 18.000 m2.

Ta kontakt

  • Cecilie Hauge Martinsen
  • Administrerende direktør
  • 982 65 683

Selvaag Eiendom inngår avtale med nystartede Intrava

28. januar 2020

Selvaag Eiendom AS har inngått en avtale om implementering av datavarehus og Business Intelligence (BI) løsning med startup-virksomheten Intrava.

 

– Selvaag Eiendom har sett på mange BI-løsninger før valget falt på akkurat denne, som er en skybasert business intelligence og datavarehustjeneste. Vi ble kjent med virksomheten og løsningen på Madserud Proptech hub, og erfarte raskt at Intrava dekker vårt behov bedre enn andre løsninger vi har vurdert, sier CFO Kristian Rosander Hafsteen, i Selvaag Eiendom.

«State of the art» tilpasset eiendomsselskaper
Intrava er en forholdsvis nystartet bedrift, mens utviklerne bak selskapet har jobbet eksklusivt med business intelligence prosjekter innenfor eiendom de siste syv årene.
– Vi benytter de nyeste BI-verktøy og kombinerer disse med internutviklet software som til sammen skaper en robust, skalerbar og allsidig BI-plattform. Løsningen som er skreddersydd for eiendomsutviklere og forvaltere, gjør det mulig å dra nytte av store mengder data uten å investere i interne datavarehus team og lisensiere en rekke dyre programvareverktøy, forklarer Mike van Thiel, CEO og grunnlegger av Intrava.

En spennende utfordrer

– Med Intrava får vi en partner som er ambisiøs, mindre rigid enn andre aktører og som i aller høyeste grad har ambisjoner og er fremtidsrettet i sin måte å tenke på. Dette er en spennende utfordrer i BI-markedet, som vi er veldig tilfredse med å inngå samarbeid med, sier CFO, Kristian Rosander Hafsteen, i Selvaag Eiendom.
– Vi er glade for at Selvaag Eiendom har valgt oss som leverandør og BI-partner. Som oppstartsbedrift er det ekstremt viktig å få de riktige kundene i tidlig fase, slik at vi kan utvikle produktet og tjenestene vi tilbyr best mulig. Selvaag Eiendom er svært fremoverlent og ser teknologi som en viktig støttespiller for å kunne levere bedre tjenester til sine kunder og optimalisere interne prosesser. Dette har de vist tydelig gjennom satsningen på Madserud Proptech hub. I tillegg er de anerkjent både innad og utenfor eiendomsbransjen i Norge med en lang historie som vi er stolte av å ta del i, avslutter Mike van Thiel.

Mer om løsningen 
Intrava er en PaaS (Platform as a Service) programvareløsning, og den egenutviklede teknologien og forretningsmodellen bidrar til en felles struktur for innsamling, bearbeiding, lagring og tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til finansiell rapportering, økonomiske analyser, eiendom, leietakere, kontrakter, herunder støtte for rullerende prognoser, drift av eiendom, innsamling, analyse og presentasjon av blant annet sensordata.

Ta kontakt

  • Kristian Rosander Hafsteen
  • Økonomi- og finansdirektør / CFO
  • 907 76 010

Selvaag Eiendom søker Community Builder til Madserud Proptech Hub

24. januar 2020

Er du best til å bygge miljø, nettverk og gjøre andre gode? Da er du kanskje vår kommende Community builder.

Vi mangler kanskje en god norsk beskrivelse for hva vi mener med community, men for oss handler det om å skape en tilhørighet der bygger en felles kultur på tvers av alle selskapene som er representert i vårt flotte miljø på Madserud Proptech hub på Skøyen i Oslo.
Her skal vi legge til rette for at medlemmene har en gjensidig glede av hverandres kompetanse, produkter eller tjenester.

Vi ser etter en serviceinnstilt person med godt humør som kan være selve navet for Madserud Proptech hub, og som skal ivareta og følge opp daglig drift, alle medlemmer, administrasjon og arrangementer – alt som skjer i en hektisk og spennende hverdag. Det er et vidt spenn i arbeidsoppgaver, og man må ha stor arbeidskapasitet, være selvgående, initiativrik og handlekraftig. Det er en fordel med erfaring fra /kjennskap til eiendomsbransjen, gjerne innen utleie, kundeoppfølging, og gjerne være godt kjent med å håndtere kommunikasjonsarbeid innen sosiale medier, hjemmeside m.mer. Du må være interessert i mennesker, god på å skape nettverk, være sosial og utadvendt, være tilstede og se menneskene rundt deg. Du er ikke redd for å brette opp ermene og du strekker deg langt for å legge forholdene til rette for våre medlemmer på en god måte, både sosialt og faglig.

Av kvalifikasjoner bør du ha minimum bachelorutdannelse og solid erfaring fra eiendom/hotell/salg eller retail. Du må kunne beherske engelsk skriftlig og muntlig svært godt da flere medlemmer og samarbeidspartnere i vårt miljø er engelsktalende.

Arbeidsgiver: Selvaag Eiendom
Stilling: heltid
Tittel: Community builder
Arbeidsadresse: Madserud Proptech hub, Madserud allé 34, Oslo
Betingelser: Etter avtale
Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: Snarest og innen 15. februar 2020

Søknad og CV på epost til Hege Skjelbred Hatlemark. Merk med COMMUNITY BUILDER

Ta kontakt

Madserud Proptech Hub-medlemmer utfordrer eiendomsbransjen

14. november 2019

Foto: ProNest. Country Manager Miguel Angel Bugallo, ProNest under utdeling av prisen fra Inmotecnia Rent, Sør-Europas største proptech konferanse.

 

Jan Olav Osnes Krogh og Hans Christian Riege har fått nok av Excel-ark og andre analoge løsninger for eiendomsbransjen. Med selskapet ProNest har de utfordret bransjen til å ta digitale steg inn i fremtiden.

 

ProNest er et B2B2C Proptech selskap som digitaliserer kundereisen for eiendomsutviklere med automatiserte og innovative løsninger. Nå er selskapet på plass på Madserud Proptech Hub. Der skal innovative idéer utvikles videre.

ProNest har eksistert i flere år allerede og har i dag kontorer i 4 land med en stab på over 20 personer som jobber for å digitalisere eiendomssektoren hver dag. Programvaren som ProNest har utviklet har allerede rukket å vinne jeve priser, som «Take-Off Midt Norge» som årets beste start-up og nå sist i 2018 «Mest lovende software for eiendomssektoren» av Inmotecnia Rent, som er den største PropTech konferansen i Syd-Europa.

 

– Eiendomssektoren er en av de største økonomiene i verden, men også den som har kommet kortest på innovasjon og digitalisering. Eiendomssektoren er fremdeles analog, og holder kundeinformasjon i e-post, Excel ark eller i CRM-databaser, sier Hans Christian Riege, Commercial Director i ProNest.

– De siste årene har det riktignok kommet spennende aktører som tilbyr digitale løsninger for deler av de utfordringene eiendomsbransjen står overfor. Mange av disse løser viktige enkeltoppgaver for entreprenører, utviklere i en tidlig fase av et prosjekt, samt det finnes noe noen løsninger som hjelper boligkjøperen i sin første fase av en potensiell bolig kjøp, fortsetter han.

 

Heldigitaliserer kundereisen
Ifølge ProNest er det få, om noen, som har en hel-digital løsning for hele kundereisen. Dette har selskapet nå tatt tak i og tilbyr et digitalt økosystem, en «one stop shop» for eiendomsutviklere. Målet er å optimalisere salgs og markedsføringsprosessen for nye boligprosjekter, være seg nye boliger eller «build to rent» og har allerede globale eiendomsselskaper som britiske Grosvenor, og eiendomsselskapet til Banco Santander som kunder, samt norske selskaper som Block Watne og Urbanium for å nevne noen.

– Eiendomsutviklere vil spare tid og penger gjennom en full automatisert prosess og innovasjon, og tilby innovative løsninger for boligkjøpere som blir stadig mer digitale. Morgendagens boligkjøpere vil oppleve en sterk forbedring og merverdi gjennom en enklere, automatisert, mer kundevennlig prosess samt visualisering av hele kundereisen, sier Jan Olav Osnes Krogh, grunder og daglig leder i ProNest.

– Med våre skybaserte løsninger, kan eiendomssektoren, legge til og ta bort moduler med forskjellige verktøy etter hvert som de måtte trenge det, men beholde informasjonen og analysene som vil gi de verdifull innsikt i fremtidige prosjekter. Modulene til ProNest CRM består av en grunnmur basert på et egenutviklet og spesial tilpasset CRM-system, hvor vi bygger på med moduler etter kundens behov. Vi tilbyr skreddersydde prosjektsider eller portal løsninger med integrert boligvelger og prisliste, tilvalgsvelger, kombinert med visuelle produkter som 3D tegninger og Virtuell Tur. Alt dette linket med hverandre og danner fundamentet til en sømløs informasjonsflyt, tilgjengelig for alle, i sanntid, forteller han.

 

Vil bidra inn i Proptech Hub
Nå har ProNest flyttet inn på et av kontorene på Madserud Proptech Hub, og har en tydelig visjon om å være med på å skape og bidra til digitalisering av eiendomsbransjen gjennom innovasjon og smarte løsninger.

– Og da er Madserud Proptech Hub det helt riktige sted for oss å være, sier Riege. For som vi sier i ProNest; The leading companies in the Real Estate Sector are adapting and investing in digital Solutions. For those who don’t, will miss out on vital costumer and market information, be less efficient and eventually die!

 

 

www.pronest.no
Medlem av Madserud Gård, Norge første proptech hub

www.madserudproptechhub.no

Enova-støtte til Selvaag eiendom-konseptet «Eie eller leie – bygningsdeler som tjeneste».

05. november 2019

Selvaag Eiendom har jobbet intenst med sirkulærøkonomi og konseptet «eie eller leie» i et års tid, og har koblet inn bl.a. entreprenør, produsenter, rådgivere, interiørarkitekter, meglere, finansinstitusjoner, regnskapsbransjen, Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse. Sammen med 13 partnere er arbeidet med kartlegging og fremtidige tiltak godt i gang. Nå har videre utvikling av prosjektet også fått støtte fra Enova.

 

Vil ikke være en del av 40-prosentsbransjen lengre
I verdensmålestokk blir bygg- og eiendomssektor omtalt som 40-prosentsbransjen. Bransjen står for 40 prosent av klimautslippene, 40 prosent av uttaket av råvarer og 40 prosent av avfallet i verden. I Norge er situasjonen noe bedre. Organisasjoner som Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Enova er viktige katalysatorer for en bærekraftig bygge- og eiendomssektor.

– I 2018 vedtok Selvaag Eiendom ny miljøstrategi. Der står det bl.a. at vi daglig skal utfordre oss selv og våre leverandører til å tenke nytt, tenke bærekraftig og ha fokus på gode brukeropplevelser, sier Magnus Skallerud, utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom.
– Ved å knytte leveranse og ansvaret for bygningsdelene sammen mener vi kvaliteten vil øke, levetiden bli lengre og avfallsmengden vil reduseres. Forbruket av råvarer vil også bli mindre og CO2-utslippene blir lavere. Dagens produkter er i stor grad utviklet med kostnadsfokus og ikke sirkulære prinsipper. Dette må vi gjøre noe med, fortsetter han. – Derfor er vi naturligvis utrolig glade for både oppmerksomheten og støtten vi nå har fått fra Enova til å videreutvikle prosjektet.

Byggene eller deler av byggene lar seg gjenbruke
– Byggets levetid er et mangehodet troll med begreper som teknisk levetid, funksjonell levetid og estetisk levetid. Den tekniske levetiden sier noe om hvor lenge komponentene eller bygningsdel er designet for å fungere. Funksjonell levetid handler om hvor lenge bygget fungerer til den bruken det opprinnelig er tiltenkt. Det estetiske levetiden handler om hvor lenge lokalene fungerer i forhold til estetiske krav.
Vi erfarer at etter ganske få år er det behov for ombygginger, fordi det skjer endringer i måten leietaker samhandler på, eller fordi en ny leietaker vil ha lokalene tilpasset seg. En utfordring er at det tar lang tid fra et nytt kontorlokale eller -bygg blir planlagt til det står ferdig, samtidig som det skjer endringer i både organisasjonens størrelse og hvordan de skal jobbe sammen over tid. Denne mangelen på tilpasningsdyktighet er en av grunnene til at vår bransje jevnlig må bygge om lokaler og kaste de gamle materialene på dynga.
Derfor spør vi oss om bygningsdeler som tjenesteleveranser redusere avfallet, øke kvaliteten på bygningsdelene og gi disse et sirkulært liv. 
I et typisk kontorbygg settes det opp systemvegger for oppdeling av lokalet. Disse systemveggene kan i teorien tas ned, flyttes og gjenbrukes. I praksis skjer det sjeldent. Under demontering oppstår det lett skade og da kan de ikke remontere dem. Resultatet er igjen at det generere avfall og materialer havner på dynga.
Hvis vi for eksempel hadde leid disse systemveggene som en tjeneste fra leverandøren, i stedet for å kjøpe dem, ville vi også fått et bedre system for å håndtere flytting, oppbevaring, reparasjon og remontering av de samme veggene. Det ville trolig også medført at systemveggene hadde fått høyere kvalitet, nettopp fordi leverandøren var forpliktet til ombruk. Levetiden for systemveggene kunne fort blitt mangedoblet. Se for deg at systemveggen først var i ditt lokale, og så i andre bygg etterpå, i stedet for å ende opp som søppel etter første gangs bruk. Det samme kunne vi gjort med belysning og møbler, avslutter Skallerud.

Koreansk Crossover med store visjoner

27. september 2019

Tor Daniel Berge har mange års fartstid innen etablering, og da hans favorittsted på Tjuvholmen la ned så han og samboeren Jan Gisle Majors sitt snitt til å realisere drømmen om å skape sitt helt eget nabolagsted. Nå er det knappe tre uker siden drømmen ble til virkelighet og Sanoma åpnet på Olav Selvaags Plass 1.

 

Mr Bay var et stamsted for meg og min samboer tidligere og da det ble kjent at lokalet var fraflyttet tok vi kontakt med Selvaag Eiendom. Vi har lenge gått med en drøm om å starte vårt eget sted og dette så vi på som en veldig god mulighet. Vi kunne jo ha valgt å starte opp i et mindre lokale et sted, noe som kunne ha virket fornuftig, men det er her vi føler oss hjemme. Vi har i årevis bodd i nærområdet, både på Tjuvholmen og på Aker Brygge, sier Tor Daniel.
Jeg sier som min mentor Steinar Sæter, medeier i Jotun Elektro; Sørg for at når du går inn i noe, så gjør som når du skal bade. Hopp ut i det kalde blå, så vet du at du må svømme tilbake! Det er vel litt sånn vi gjør det nå, ler han.

Vi ble helt sikre på at dette var riktig for oss da vi tok kontakt med Selvaag Eiendom. Her ble vi møtt av engasjerte folk som brenner for bygulvet på Tjuvholmen og som har utrolig mange fine tanker om restaurant- og butikk miks, opplevelser og kunst. Å møte mennesker som er så dedikerte i jobben sin er til stor inspirasjon, og gjorde oss helt trygge på at det å ta steget ut og starte opp drømme-restauranten var riktig. Vi har jobbet veldig tett med gårdeier Selvaag Eiendom hele veien frem til åpning og ser frem til videre samarbeide. Skal man overleve i dagens retail- og serverings-jungel er det helt avgjørende å ha gode folk med på laget som våger å tenke litt nytt. Det skjønner vi, og det skjønner Selvaag Eiendom også.

 

Mange drømmer ble til en felles
Deleier Tor Daniel slår fast at det ikke bare handler om han og samboerens drømmer og visjoner.
Vi er så heldige å ha gode venner som også gikk og bar på en liten drøm om å være med å starte et nytt sted. Svein Roger Maan og ekteparet Maude og Henning Solberg så også mulighetene for å realisere en av sine drømmer her og ble fort enige om å gå inn på eiersiden sammen med oss.
Tor Daniel mener det er helt essensielt å ha med seg dynamiske mennesker på laget.
Vi må tenke på hvor vi skal være i dag og i morgen, men også ha evnen til å endre oss og følge utviklingen rundt oss. Vi må være mange gode folk på laget som alle mestrer dette.

 

Fra New York og Paris til Tjuvholmen
Hos Sanoma er ingenting overlatt til tilfeldigheter. Likevel var det tilfeldigheter som gjorde at en gammel venn, som akkurat hadde flyttet tilbake til Oslo etter mange år som stjernekokk i bl.a. New York, Stockholm, Paris og London, også så mulighetene i prosjektet.

Så snart head chef Soel El Harti var med på laget gikk ting på skinner. Han fikk med seg sin forlovede, Matilda Cripps, som inntil nylig hadde jobben som restaurantsjef hos prestisjerestauranten Tako på Stureplan i Stockholm.
Igjen begynte ballen å rulle. Daglig leder og restaurantsjef Matilda tok med seg et lite kneppe av sine aller beste folk og sånn gikk det til at Sanoma kunne åpne såpass raskt.

Det var offisiell åpning av restauranten fredag 6. September og Tor Daniel forteller at driften så langt har gått veldig bra.
Det har vært veldig bra med besøk her, noe vi selvsagt er glade for, sier han. Han understreker at Sanoma skal være et sted for alle. Her er det ingen 5-retters spiseplikt. Det er lov å bare komme innom og ta seg en kaffe eller noe annet godt å drikke i baren, der det også serveres litt småretter for de som måtte ønske det. Vi serverer også lunsj hver dag.

Vår misjon er å bli Tjuvholmens nabosted, sier han. Jeg har begynt å si at vi skal leve opp til adressen vår, som jo er nr 1 på Selvaags Plass. Vår filosofi er at vi skal gå opp til eksamen hver dag. Vi skal innfri store forventninger og fine-tune oss litt hver eneste dag. Slik holder vi oss oppdatert og på topp. Derfor er det også veldig viktig at våre besøkende gir oss feedback.

 

Kortreist og bærekraftig
I forbindelse med overtakelsen av lokalene beholdt Sanoma mest mulig av interiør i restauranten. – Det er like viktig for oss som for gårdeier Selvaag Eiendom å bidra til et bedre miljø. Derfor ser vi heller ingen grunn til å kaste interiør som er fullt brukbart. Vi har kassert minst mulig og bare det som har hatt sin storhetstid, og vel så det, har måttet vike for nytt, sier Tor Daniel. – Dessuten var det så eksklusive møbler og smakfull innredning her at behovet for oppgradering har vært minimalt. Det er vi veldig glade for!

Menyen bærer også preg at et bærekraftig perspektiv. På kjøkkenet er det fokus på kortreist mat og sesong-baserte menyer.
Vi er en Koreansk crossover, sier Tor Daniel. Det gir oss unike muligheter for å benytte oss av lokale og ikke minst sesongbaserte råvarer. Vi mener det er både riktig og viktig å ha fokus på dette.

 

Vil bidra til lokalmiljøet
Det er så mange flotte spisesteder på Tjuvholmen og vi er glade for å kunne komplimentere med vår restaurant. Vi mener det er viktig å tenke helhet for området. Vi har våre kvaliteter og unike meny, mens andre her på Tjuvholmen kan tilby noe vi ikke har. Samspill og samarbeide restaurantene og gårdeier imellom mener vi er kjempeviktig! Vi gleder oss til å bidra til et allerede fantastisk bygulv her på Tjuvholmen, avslutter Tor Daniel Berge.

Mastergrad-prosjekt om bransjeglidning og proptech

16. september 2019

Magne Granlys mastergrad-prosjekt har til mål å kartlegge en helhetlig prosess for utvikling av smartbuildings, slik at byggene kan utnytte de store mulighetene i proptech og iot på en måte som sikrer pålitelighet, maksimal avkastning og nytte for brukere og eiere.
Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Multiconsult og Selvaag Eiendom.

Prosjektet skal blant annet undersøke hvordan metoder og verktøy fra andre bransjer kan benyttes effektivt for å sikre et godt sluttresultat.

Mastergrad-prosjektet vil være et tett samarbeide mellom Magne Granly, Rune Winther og Thomas Thorstensen, og vil bruke et av Selvaag Eiendoms kontorbyggprosjekter som en case.
Selvaag Eiendom er stolte over å være delaktig i dette prosjektet!

Flere eiendomsselskaper går sammen om Grønn Bydelsdag i Nydalen

12. september 2019

Selvaag Eiendom bidrar til Grønn bydelsdag i Nydalen lørdag 14. september, i regi av Avantor, Handelshøyskolen BI og Bydel Nordre Aker. På lørdag vil miljø og bærekraft bli satt på agendaen gjennom lek og aktiviteter for hele familien.

– Vi er glade for å få muligheten til å gi et innblikk i våre tanker rundt byutviklingen i Nydalen og de prosjektene vi holder på med, sier Magnus Skallerud, utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom.

Dagen er delt inn i tre deler; På og rundt Gullhaug torg arrangeres det familiedag med aktiviteter og underholdning fra kl. 12:00. I Nydalsveien 28 åpner Avantor dørene og ber inn til åpent hus med fokus på byutvikling. Her kan du møte de største eiendomsutviklerne i området og se hvilke prosjekter som planlegges for fremtidens Nydalen. I tillegg til Selvaag Eiendom, vil Norwegian Property, OBOS, Veidekke Eiendom og naturligvis Avantor selv være til stede. I tillegg vil en rekke dyktige foredragsholdere dele kunnskap og tanker, alle knyttet til det overordnede temaet byutvikling og bærekraft.
Det står dessuten også både visesang, kåseri og bydelsvandring på programmet. Se faglig program her.

Som avslutning på dagen arrangeres det gratiskonsert med Emir og Kakkmaddafakka fra kl. 20:00.

– Vi i Selvaag Eiendom benytter leigligheten til å rette en takk til vertene Avantor, Handelshøyskolen BI og Bydel Nordre Aker som har tatt initiativ til dette flotte arrangementet og også har invitert andre eiendomsselskaper inn, avslutter Magnus Skallerud.

Selvaag Eiendom lanserer ny tjenesteplattform

29. august 2019

Sømløst er navnet på Selvaag Eiendoms nye tjenesteplattform som skal binde sammen leietakere og leverandører på en helt ny måte. Plattformen er utviklet på Madserud Proptech Hub.

 

Flere eiendomsutviklere har det siste året utviklet apper for eiendommene sine. Selvaag Eiendom tar det steget lenger. Selvaag Eiendom har ikke bare laget en ny app, men en helt ny tjenesteplattform. Satsingen blir presentert for første gang av administrerende direktør Cecilie Martinsen på Eiendomsutviklingsdagene på Farris Bad 30. august.

– Gjennom det innovative miljøet som vi har skapt på Madserud Proptech Hub, har vi utviklet en digital tjenesteplattform som skal binde sammen leietakere og leverandører på en ny måte. Målet vårt er å lette hverdagen og øke servicetilbudet til hver enkelt medarbeider hos våre leietakere. Vi setter enkeltpersonen i fokus, samtidig som vi gir våre leietakere mulighet til å tilby sine medarbeidere et bredere og tilpasset servicetilbud. Samtidig er dette en tjenesteplattform som skaper nye og spennende muligheter for aktører som vil være leverandører til våre eiendommer, sier administrerende direktør Cecilie Martinsen.

 

Cecilie Martinsen, administrerende direktør i Selvaag Eiendom.
Foto: Astrid Waller

 

 

Medlemmene på Madserud Proptech Hub blir de første til å prøve løsningen. Betatestingen skal skje der ut over høsten. Så skal løsningen rulles ut på Selvaag Eiendoms ulike næringseiendommer.

– Vi må skape en enklere hverdag for folk. Det handler om å erstatte nøkkelkort med digitale løsninger på mobilen. Om å gjøre det mulig å få lunsj fra noen av våre beste restauranter på Tjuvholmen. Gjennom digitalisering får vi til en bedre utnyttelse av fellesressursene i byggene, sier Hege Skjelbred Hatlemark, direktør for innovasjon og kommunikasjon i Selvaag Eiendom. Hun har ansvar for utviklingen av Selvaag Sømløst.

 

Skreddersøm
Sømløst er utviklet av Selvaag Eiendom sammen med Snowball. Målet har vært å utvikle en løsning som kan skreddersys for hvert enkelt bygg og hver enkel leietaker. Leietakeren kan administrere sine egne tjenester og tilbud, skreddersydd for sine medarbeidere og selskap.  Leietakeren vil også kunne kommunisere direkte med leverandørene, gi tilbakemeldinger og etterlyse nye tjenester.

– Lunsj og catering er selvsagt en viktig del av dette, men her kommer også bildelingsordning, sykkeltjenester, helsetjenester, vaktmestertjenester, fordelsprogram med rabatter hos leverandører og en rekke andre tjenestebestillinger, alt etter hva det enkelte selskap har behov for. Alt administreres gjennom plattformen, som automatisk genererer ordre til leverandørene og fakturering til kunden. Sømløst vil automatisere mye i forvaltningen vår som vi i dag gjør på egenhånd. Derfor er dette også et stort steg innen forvaltning, sier Hege Skjelbred Hatlemark.

Selv om Sømløst er utviklet eksklusivt for Selvaag Eiendom er Cecilie Martinsen åpen for at denne plattformen kan tilbys også andre eiendomsselskaper.

– Selvaag Eiendom mener prinsipielt at aktører i vår bransje bør samarbeide mer enn hva vi gjør i dag. Vi har store utfordringer, ikke minst på miljø og bærekraft, som vi bare kan løse i fellesskap. Vi er helt åpne for å gå i dialog med andre om å utvide og videreutvikle denne plattformen til å omfatte andre eiendomsselskaper når tiden er moden for det, sier Cecilie Martinsen.

Ta kontakt

Selvaag Eiendom tester tech-løsninger fra egen Proptech Hub

19. august 2019

Under Arendalsuka 2019 inviterte Ambita til panelsamtale der Selvaag Eiendom var representert for å fortelle om Madserud Proptech Hub.

 

Selvaag Eiendoms administrerende direktør Cecilie Martinsen hadde en sentral stemme i panelet som diskuterte Proptech og hvordan teknologien skal endre eiendomsbransjen fremover.

Selvaag Eiendom har etablert en egen hub på sin eiendom i Madserud allé 34 som utelukkende skal samle folk i, og rundt eiendomsbransjen. Sammen skal medlemmene på Madserud Proptech Hub finne smarte løsninger som alle i bransjen kan dra nytte av.

Da Cecilie Martinsen ble spurt om hvorfor denne huben ble etablert og hvorfor Selvaag Eiendom prioriterer å jobbe med StartUps var svaret klart og tydelig;
«Vi er inne en en tid med en utrolig rask teknologisk utvikling og da må vi som eiendomsselskap sette oss i en posisjon for å forstå utviklingen som skjer, og også gi muligheter for gode ideer som kan påvirke vår bransje. På Madserud Proptech hub inviterer vi også oss selv – og konkurrerende eiendomsselskaper – inn. Her sitter det selskaper som skal dra nytte av hverandre innen bransjen.»

Selvaag Eiendom har allerede inngått avtaler med to av selskapene på Madserud. I sommer byttet Selvaag Eiendom ut eksisterende bilpool-avtale med gründerbedriften HAYK sine el-biler og har inngått samarbeid med Zaptek på etablering av ladestasjoner for el-biler.

Martinsen forklarer at det er et klart mål å teste gode løsninger fra de som sitter på Madserud Proptech Hub. «På den måten tilegner vi oss kompetanse og tester hva som fungerer for oss i hverdagen, samtidig som Proptech-selskapene får testet sine løsninger live. Vi ønsker flere eiendomsbesittere og utviklere velkomne inn til å se etter gode ideer på Madserud,» avslutter hun.

 

Se hele samtalen live-streamet fra Arendalsuka her.

(Foto: Kjell Inge Søreide)

Bli med på TheFactory Accelerator i høst

08. juli 2019

Har du et nytt og innovativt konsept relatert til eiendom, bygg og byer? Bli med på TheFactory Accelerator
I løpet av programmet vil du få testet din idé, identifisert målgrupper og utviklet en bærekraftig forretningsmodell. I tillegg blir du en del av TheFactory sitt nettverk bestående av industripartnere, kunder, investorer og andre Proptech startups. TheFactory investerer opp til 400.000 NOK i startups som blir tatt inn i programmet. 100+ mentorer og 50+ engleinvestorer. Vil du bli en av de prioriterte?

Søk nå:  https://www.thefactory.no/acceleratorfall19
Søknadsfrist er 15. August!

 

Selvaag Eiendom er stolt partner av TheFactory

 

Newsec kjøper Tjuvholmen Drift AS fra Selvaag Eiendom

26. juni 2019

Newsec Basale AS overtar 100 prosent av aksjene i Tjuvholmen Drift AS fra Selvaag Eiendom fra og med 2. juli 2019. Med dette styrker Newsec Basale sin representasjon og virksomhet i Oslo ytterligere.

 

– Gjennom overtakelsen av Tjuvholmen Drift sin portefølje på ca. 300.000 m2 får vi et godt grunnlag for ytterligere vekst og utvikling av profesjonelle forvaltnings- og rådgivningstjenester. Newsec har 30 års erfaring fra nasjonale og internasjonale forvaltningsoppdrag, og sammen med Tjuvholmen Drift er vi godt posisjonert for å håndtere fremtidens teknologiske- og markedsmessige krav fra kunder og oppdragsgivere. Med en unik tyngde og leveranseevne, kan både eksisterende og nye kunder være trygge på at de blir godt ivaretatt hos oss, sier administrerende direktør i Newsec Basale, Hilmar Auran.

– Ledelse og ansatte i Tjuvholmen Drift vil bidra til å øke servicenivået og bredden i leveranser til kunder i Oslomarkedet. Drift av stadig mer kompliserte tekniske anlegg i næringsbygg krever stort fokus og bred kompetanse. Et samarbeid med en internasjonal aktør som Newsec gjør Tjuvholmen Drift i stand til å forvalte og utvikle et enda bedre produkt til våre leietakere og kunder, sier Bjørn Bratt Aanensen, direktør for kommersiell eiendomsdrift i Selvaag Eiendom.

Newsec Basale AS er Norges største aktør innen ekstern forvaltning av næringseiendom og har 250 ansatte fordelt på 9 kontorer. Selskapet forvalter ca. 3,7 millioner m2 næringsareal, og er 100 % eid av Newsec Property Asset Management AB. Som en del av Stronghold Invest er Newsec den ledende aktør innen rådgivning og forvaltning av eiendom i Norden.

Tjuvholmen Drift AS har i perioden 2007 – 2014 vært eid av utviklingsselskapet Tjuvholmen KS, og heleid av Selvaag Eiendom siden 2015. Virksomheten er i hovedsak knyttet til forvaltning og drift av fellesarealer og tekniske anlegg på Tjuvholmen i Oslo, i tillegg til teknisk forvaltning og drift av næringseiendommer i Selvaag Eiendom sin portefølje. Tjuvholmen Drift er lokalisert på Tjuvholmen med sine 22 ansatte. Selskapet hadde i 2018 en omsetning på MNOK 24,4.

Ta kontakt

  • Bjørn Bratt-Aanensen
  • Direktør kommersiell eiendomsdrift
  • 959 18 400

Synlighet forplikter: Kontroll på detaljene

19. juni 2019

Skal du bli best på miljø, må du både ha kontroll på de minste detaljene og være med på de store forpliktelsene.

Av Thomas Thorstensen, Teknisk sjef

Selvaag Eiendom har de siste årene endret seg til å bli et utviklingsselskap med ambisjoner om å foredle egen portefølje og utvikle nye prosjekter. For selskapet skal det som utvikles forbli i balansen fremover og dette gir oss en unik mulighet for å tenke bærekraft, fleksibilitet og ta vårt samfunnsansvar på alvor.
Vi arbeider for å løse de utfordringene dagens samfunn står overfor sammen med våre samarbeidspartnere. 2018 og første halvpart av 2019 har vært hektisk med store forpliktelser. Innen miljø jobber vi for å redusere energi- og vannforbruk i våre bygg. Vi skal også Breeam-sertifisere alle våre nybygg.

I 2018 deltok vi i innovasjonsprogrammet Byggfloken by Æra og startet Nordens første PropTech hub på Madserud Gård, der selskaper som satser på eiendomsteknologi samles. Dette er et initiativ som skal bidra til å øke samarbeidet i bransjen og hjelpe frem nye selskaper med løsninger på eiendomsbransjens mange utfordringer, også innen miljø og bærekraft. Vi er også medlemmer i Grønn Byggallianse.

 

Ingen oljefyring
Vi har gjort noen viktige grep i porteføljen det siste året, blant annet er hele Selvaag Eiendoms portefølje nå helt fri for oljefyring. Det er også besluttet å utvide leveransene fra energisentralen på Tjuvholmen. Dette vil bidra til bedre energiutnyttelse på tvers av alle byggene og redusere behovet for tilført energi til Tjuvholmen. Vi har i tillegg tilsluttet oss Eiendomssektorens «Ti anbefalte strakstiltak for byggeiere» og inngått samarbeidsavtale med Oslo kommune som partner i «Næring for klima».

Et evighetsperspektiv
Vi ser ingen grunn til at et bygg må rives etter 20 år og mener det må legges til rette for bærekraftig bygging slik at et bygg kan bestå generasjon etter generasjon. Med dette «evighetsperspektivet» vi har for våre prosjekter er det viktig at vi utvikler bygg der det bygges inn fleksibilitet. Vi vet hvordan bygget er tenkt brukt av leietakeren når vi innreder første gangen, men hvordan vil endringer hos leietakeren utfordre bygget fremover? Det være seg behov for justeringer eller tilpassinger når virksomhetens behov endrer seg, leietakeren kan bli flere ansatte eller de endrer sin måte å arbeide på. Det er ekstremt viktig at vi tenker fleksibilitet før vi setter spaden i jorda. Det sikrer oss mot unødige ombygninger og sløsing som belaster miljøet og fordyrer prosjektene.

Selvaag Eiendom satser enda sterkere på utvikling

24. mai 2019

Selvaag Eiendom har planer om ytterligere vekst i sin eiendomsportefølje, både gjennom kjøp av nye eiendommer, men også gjennom flere utviklingsprosjekter og optimalisering av eksisterende eiendommer i porteføljen. Som en del av denne satsningen styrkes laget i Utviklingsavdelingen. Emelie Tornberg er ansatt som utvikler med ansvar for strategi tilknyttet plan og arkitektur.

 

«Når vi nå skal styrke oss ytterligere innen utvikling er det naturlig for oss å innhente spisskompetanse. Emelie har bred erfaring innen arkitektur, strategi og prosess, plan, stedsutvikling og konseptarbeid. Hennes kompetanse vil på alle måter gjøre oss sterkere når vi nå rigger oss for flere utviklingsprosjekter, optimalisering og rehabiliteringer,» sier Magnus Skallerud, utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom.

Emelie Tornberg kommer fra stillingen faglig leder og partner i NSW arkitektur. Hun har tidligere vært ansatt i Narud Stokke Wiig (2006-2013) og Haptic Architects i London og Oslo (2013-2017). Hun har en mastergrad i arkitektur fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og har også studert ved The Royal Academy of Fine Arts i København og LTH-fakultet for ingeniørkunst i Sverige.

Emelie tiltrer stillingen som utvikler med ansvar for strategi innen plan og arkitektur i Selvaag Eiendom i august 2019.

«Selvaag Eiendom er nå rigget for ytterligere satsning på utvikling, og vi er svært fornøyde med å få en ressurs som Emelie med på laget. Dette styrker vår kompetanse og vi er nå klare for flere og nye spennende prosjekter» sier adm. dir. Cecilie Martinsen.

Nye ansettelser i Selvaag Eiendom

21. mai 2019

Selvaag Eiendom har i løpet av det siste kvartalet styrket staben med ytterligere to personer

Ny teknisk eiendomssjef
Johan Gaarder Tøraasen (til venstre i bildet over) er ansatt som teknisk eiendomssjef i Selvaag Eiendom. Dermed styrkes driftsavdelingen og selskapet rigges for planlagte nye utviklingsprosjekter.

«Vi har hatt en meget spennende og god prosess rundt ansettelse av ny teknisk eiendomssjef og er veldig glade for den store interessen  fra mange kvalifiserte kandidater. Valget falt på Johan Gaarder Tøraasen som hos oss vil få i oppgave å ivareta driften av en egen portefølje og i tillegg jobbe med rehabiliteringsprosjekter,» sier Bjørn Bratt Aanensen, driftsdirektør i Selvaag Eiendom.

Johan Gaarder Tøraasen har en mastergrad i eiendomsfag fra Universitetet i Ås og kommer fra stillingen som Eiendomssjef i Statsbygg med ansvar for flere av UD sine utenlandsbygg.

 

Ny eiendomscontroller
Selvaag Eiendom har også ansatt Christian Jørgensen (til høyre i bildet over) som eiendomscontroller. Christian har opparbeidet seg en solid eiendomserfaring gjennom blant annet fem år som eiendomsforvalter av en bred bolig- og næringsportefølje i Eiendomshuset Malling & co. Christian er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen og har i tillegg ett år ved høyskolen i Bergen og ett år ved det juridiske fakultet på universitetet i Bergen.

«Vi er veldig fornøyd med å få Christian Jørgensen på laget. Han har solid forvaltningskompetanse og vil bidra til at Selvaag Eiendom jobber enda mer profesjonelt ut mot våre kunder,» sier CFO Kristian Rosander Hafsteen.

BAR Tjuvholmen: Re-åpning med nytt konsept

26. april 2019

Lørdag 27. April åpner BAR Tjuvholmen på nytt etter at restauranten i en kortere periode har stengt dørene for å utvide og totalrenovere lokalene sine.

Det nye lunsjkonseptet Buenavista Brunch Club lanseres for første gang lørdag 27. april. Konseptet er inspirert av den latinamerikanske musikk-kulturen og gamle Havana. Her kombineres smakfulle retter og friske drinker med en behagelig stemning. Denne unike brunsjopplevelse vil fremover være tilgjengelig hver lørdag langs den praktfulle bryggekanten på Tjuvholmen.

«Vi gleder oss med våre leietakere når de utvider og oppdaterer konseptene sine,» sier Kenneth Olsen, eiendomssjef i Selvaag Eiendom. «BAR Tjuvholmen har vært en suksess hele tiden på Tjuvholmen og med det nye brunsj-tilbudet styrkes konseptet ytterligere. Vi ser frem til en lang sommer på Tjuvholmen og ønsker BAR Tjuvholmen all mulig lykke til med ny-åpningen på lørdag,» avslutter han.

«Det er viktig for oss alltid å være på topp. Nå har vi vært på Tjuvholmen i 10 år, og da vi tidligere i år reforhandlet leieavtalen vår med gårdeier Selvaag Eiendom følte vi det samtidig var naturlig med en skikkelig oppgradering av lokalene våre.
Vi har i løpet av de siste månedene revet alt innvendig, utvidet og bygget opp på nytt i ny drakt. Konseptet er det samme, men med nye impulser. Med helt nyrenoverte lokaler og baren som hjertet i restauranten gleder vi oss til igjen å ta imot gjester her på Tjuvholmen,» sier Bo Vivike adm. dir. i Strav Uteliv.

Selvaag Eiendom inviterer til åpen uke på Madserud PropTech Hub

24. april 2019

I hele uke 18 (29. April – 3. Mai) inviterer Selvaag Eiendom til åpen uke på Madserud PropTech Hub. Her kan alle som ønsker komme og gå som det passer best.

 

«Ta med deg PC, finn en ledig pult og jobb fra Madserud – eller bare mingle og få med deg noen av de gratis foredragene som arrangeres i løpet av uken. Helt opp til deg, døren er åpen! Vi håper å se deg, « sier Mette Hammer Nordtvedt, eiendomssjef i Selvaag Eiendom. «Formålet med Madserud Uken, som vi kaller den, er at flest mulig skal bli kjent med hverandre, hente inspirasjon og ikke minst å få vist frem hvor flott det er å være medlem i Madserud propTech hub,» avslutter hun.

Det er ingen påmeldingsplikt for å delta. Les mer om Madserud Uken på Facebook/madserudgaard

 

Ukens program:

Mandag 29. April kl 13:00
What is PropTech
v/Katie Barstad, Community Builder Madserud PropTech Hub og Christian Wierød, Unite Living

Tirsdag 30. April kl 09:00-11:00
Gratis frokost (9-10) og Digital Marketing Seminar
v/M51 (10-11)

Torsdag 2. Mai kl. 11:00-13:00
Gratis lunsj
Madserud Member testimonials
v/Emem, Xplorico, Zaptec, Wec360
Vi får høre fra medlemmer hva de får ut av å sitte på Madserud, og hvordan man kan dra nytte av andre medlemmer på Madserud og ikke minst hvordan medlemmene selv bidrar til fellesskapet. (11-12)

Fredag 3. Mai kl 13:00-14:00
How the Real Estate industry is utilizing and can utilize PropTech – Testimonial
v/Madserud PropTech medlem Nikolai Pyke fra Hayk.
Vafler og kaffe.

 

 

Maderud PropTech Hub
Madserud Gård er eiendomsbransjens samlingsted for innovasjon og utvikling av teknologi innenfor bransjen. Her tilbys medlemmene rimelige plasser med fleksible avtaler.
Medlemmene er selskaper som bidrar til eiendomsbransjens utvikling og jobber for nytenkning innenfor PropTech. Blant virksomhetene som skal inn i Madserud Gård, er gründere som har kommet til fase 2, representanter fra eiendomsselskaper, kommunikasjons- og reklamebyråer, arkitekter, entreprenører/ start ups, teknologiselskaper, landskapsarkitekter, driftsselskaper og advokater. Medlemmene skal være utadvendte og villige til å jobbe på tvers. Madserud Gård deles inn i soner, hvor medlemmene kan leie enten fleksible eller faste kontorplasser.
Det er plass til rundt 150 medlemmer fordelt på ca. 2000 BTA.

Eie vs Leie? Et nytt blikk på en bærekraftig eiendomsbransje

12. april 2019

Eiendomsbransjen må ta helt andre grep for å bli bærekraftig

Av Magnus Skallerud, utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom

«Pappa, vi skal streike for et bedre klima, foran Stortinget på fredag!» sa to av mine barn en dag rundt middagsbordet. Engasjementet som tusenvis av skolebarn over hele verden viser ved å streike, inspirer meg. Disse protestene er en tydelig påminnelse om at vi i bygg- og eiendomsbransjen ikke gjør nok for å sikre deres fremtid.

I verdensmålestokk blir bygg- og eiendomssektor omtalt som 40-prosentsbransjen. Vi står for 40 prosent av klimautslippene, 40 prosent av uttaket av råvarer og 40 prosent av avfallet i verden. I Norge er situasjonen noe bedre. Organisasjoner som Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Enova er viktige katalysatorer for en bærekraftig bygge- og eiendomssektor. I 2018 vedtok Selvaag Eiendom ny miljøstrategi. Vi skal daglig utfordre oss selv og våre leverandører til å tenke nytt, tenke bærekraftig og ha fokus på gode brukeropplevelser.

Et av våre viktige bidrag er et nytt prosjekt hvor vi med nye øyne ser på forretningsmodellene vi bruker i bransjen. Spørsmålet vi har stilt oss – og som vi nå utforsker sammen med en gruppe samarbeidspartnere – er om en ny forretningsmodell kan skape en sirkulærøkonomisk bransje hvor vi ved gjenbruk av moduler og komponenter fra byggene våre redusere avfallet og øker kvaliteten på bygningsdelene.

Da pioneren Olav Selvaag i etterkrigsårene utfordret byggenæringen, var det knapphet på materialer og utbredt boligmangel. Han skapte en helt ny byggemetode som muliggjorde enklere, raskere og billigere boligbygging. Det reduserte boligmangelen i Norge og flere fikk råd til å eie egen bolig.

I dag står vi overfor andre og globale utfordringer. De største er at vi bruker for mye av jordens ressurser, slipper ut for mye klimagasser og genererer en for stor del avfallet i verden. Forbruket av råmaterialer er alt for høyt i forhold til det jordkloden tåler. Vi redder ikke kloden gjennom å drive med energisparing og kutt i klimagassutslipp alene. Vi må også forlenge levetiden på det vi bygger.

 

Hvorfor kan vi ikke bygge annerledes, slik at byggene eller deler av byggene lar seg gjenbruke?

 

Byggets levetid er et mangehodet troll med begreper som teknisk levetid, funksjonell levetid og estetisk levetid. Den tekniske levetiden sier noe om hvor lenge komponentene eller bygningsdel er designet for å fungere. Funksjonell levetid handler om hvor lenge bygget fungerer til den bruken det opprinnelig er tiltenkt. Det estetiske levetiden handler om hvor lenge lokalene fungerer i forhold til estetiske krav.

Vi erfarer at etter ganske få år er det behov for ombygginger, fordi det skjer endringer i måten leietaker samhandler på, eller fordi en ny leietaker vil ha lokalene tilpasset seg. En utfordring er at det tar lang tid fra et nytt kontorlokale eller -bygg blir planlagt til det står ferdig, samtidig som det skjer endringer i både organisasjonens størrelse og hvordan de skal jobbe sammen over tid.

Denne mangelen på tilpasningsdyktighet er en av grunnene til at vår bransje jevnlig må bygge om lokaler og kaste de gamle materialene på dynga.

Derfor spør vi oss om bygningsdeler som tjenesteleveranser redusere avfallet, øke kvaliteten på bygningsdelene og gi disse et sirkulært liv.
I et typisk kontorbygg settes det opp systemvegger for oppdeling av lokalet. Disse systemveggene kan i teorien tas ned, flyttes og gjenbrukes. I praksis skjer det sjeldent. Under demontering oppstår det lett skade og da kan de ikke remontere dem. Resultatet er igjen at det generere avfall og materialer havner på dynga.

Hvis vi hadde leid disse systemveggene som en tjeneste fra leverandøren, i stedet for å kjøpe dem, ville vi også fått et bedre system for å håndtere flytting, oppbevaring, reparasjon og remontering av de samme veggene. Det ville trolig også medført at systemveggene hadde fått høyere kvalitet, nettopp fordi leverandøren var forpliktet til ombruk. Levetiden for systemveggene kunne fort blitt mangedoblet. Se for deg at systemveggen først var i ditt lokale, og så i andre bygg etterpå, i stedet for å ende opp som søppel etter første gangs bruk.

Det samme kunne vi gjort med belysning og møbler. I dag skiftes hele lysarmaturer fordi de er designet «vedlikeholdsfrie», som også medfører at de ikke kan repareres. Med lys som en tjeneste er jeg sikker på at leverandøren ville valgt løsninger som gjorde at ødelagte komponenter i lampen kunne repareres eller skiftes ut. Ingen vil leie ut noe som medfører store vedlikeholdskostnader uten mulighet for å få betalt. Kvaliteten ville dermed økt på lampen.

Det samme gjelder møbler. I dag kastes fullt brukbare kontormøbler fordi kontorarealer skal bygges om, behovet hos leietakeren har endret seg, eller fargen er feil. Med kontormøbler som tjeneste leveranse ville møbelleverandøren sørget for at møblene i stedet leies ut til andre brukere. De kunne trukket om stoff på noen stoler, reparert understellet eller fikset på bruksmerker på en bordplate, men møblene ville hatt et lengre liv, og ikke havnet på dynga.

Denne modellen kunne vi benyttet på veldig mye av det som leveres til et moderne kontorbygg. Det meste kan flyttes på og brukes om igjen, hvis det designes og planlegges sirkulært fra start. Det er ikke noe i veien for at vi kan leie ventilasjonsanlegg, heiser, vinduer, dører, restaurantkjøkken eller kaffemaskiner i stedet for å kjøpe det.
En leiemodell med serviceansvar ville rett og slett ansvarliggjort leverandørene og dannet grunnlaget for at eiendomsbransjen kan bevege seg mot å bli sirkulær og bærekraftig.

På Schiphol flyplass i Amsterdam leveres belysning som en tjeneste. I Finland har de startet med utleie av grønne vegger både som romdelere og for bedre inneklima. I England kan luft og kjøling levers som en tjeneste. Universitetet i Delft i Nederland forsker på utvikling av fasader som en tjeneste. Mitsubishi tilbyr allerede heisdrift som en tjeneste i Europa.

Dette prøves med andre ord ut i mindre skala flere steder i verden.
Selvaag Eiendom har en drøm om å få dette til i stor skala i Norge.

 

 

Magnus Skallerud under innlegget "Eie vs Leie" på BuildingSmart-konferansen i Oslo april 2019
To view this protected post, enter the password below:
To view this protected post, enter the password below:

Selvaag Eiendom er en av Norges beste arbeidsplasser

19. mars 2019

Selvaag Eiendom tar en knallsterk femteplass i sin klasse i Great Place to Works kåring av Norges beste arbeidsplasser. Eiendomsselskapet har bedret resultatet i kåringene de siste tre årene, og belønnes i år med plass på topplisten.

– De beste arbeidsplassene har en åpen kultur der ledelsen inkluderer medarbeidere i viktige avgjørelser, søker innspill og oppleves som åpne og tilgjengelige. På disse områdene er Selvaag Eiendom blant de aller beste i Norge. Vi har sett en fin kurve for eiendomsselskapet de siste tre årene. Ledelsen har bygget dette sten på sten gjennom systematisk jobbing med alle sider av organisasjonen. Jeg har selv vært rådgiver for selskapet og sett hvor grundig de har jobbet med ledelse, strategi, tillit og kommunikasjon. De har fått til et veldig sterkt løft, sier Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work i Norge.

Han vil spesielt framheve tillitsdimensjonen som Selvaag Eiendom har lykkes godt med.
– Ledelsen i Selvaag Eiendom har vært ekstremt tydelig på hvor de er og hvor de skal. De har skapt stor tillit internt. Vi ser av resultatene at de har med seg hele laget. De klarer å informere om det de ansatte føler er viktig. Dessuten har de skapt en fantastisk kultur på arbeidsplassen, der det er lov å gjøre feil og der det er et mål i seg selv å prøve nye metoder. Dermed jobber de annerledes og smartere. Dette er en viktig driver for et selskap som ønsker å skape innovasjon, sier Jannik Krohn Falck.

Stolt av resultatene
I Selvaag Eiendom er stemningen på topp som følge av den sterke 5. plassen i gruppen for bedrifter med mellom 20 og 49 ansatte. Det er 16. gang at kåringen gjennomføres i Norge. 217 virksomheter med til sammen 30 000 medarbeidere deltok. I kåringen settes det spesiell fokus på gjensidig tillit, troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. På alle disse områdene skårer Selvaag Eiendom høyt over gjennomsnittet.

– Dette er en stor tillitserklæring fra alle medarbeidere i Selvaag Eiendom. Vi er veldig stolt av å være en av Norges beste arbeidsplasser. Vi har veldig motiverte ansatte som vet hvor vi skal og som står på og bidrar hver dag på vei mot målene. Vi har mye å være stolt av, og utrolig mye spennende foran oss, sier administrerende direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom.

Skårer maksimalt
Selvaag Eiendom oppnår hele 97 prosent på troverdighet, 97 prosent på stolthet og 98 prosent på felleskap i undersøkelsen av maksimalt 100. På nesten alle områder oppnådde Selvaag Eiendom forbedring sammenlignet med fjoråret. På spørsmål om ledelsen holder det de lover og om ledelsen stoler på medarbeiderne sine nådde Selvaag Eiendom utrolige 100 prosent. Også på rettferdighet, ærlighet og etikk ble det 100 prosent i resultat.

– Involvering er ikke et enkelt “stunt”, men noe det kontinuerlig må tilrettelegges for. Ledelsen i Selvaag Eiendom vet at menneskene og kulturen er avgjørende for å vokse videre. De tar konsekvensen av det på alle områder i selskapet. Det er bare å gratulere med et kjemperesultat, sier Jannik Krohn Falck.

Selvaag Eiendom styrker seg innen co-working på Tjuvholmen

Selvaag Eiendom styrker seg på Tjuvholmen. Selskapet har kjøpt en kontorseksjon i Olav Selvaags plass 5 fra Staff-gruppen, og blir dermed vertskap for Oslos mest eksklusive co-working, InWester.

Selvaag Eiendom eier allerede bygulvet på Tjuvholmen. Etter kjøpet av kontorseksjonen på 650 kvadratmeter, vil også selskapet eie lokalene til Oslos aller første co-working. InWester har vært på Tjuvholmen i ti år, men selskapet har drevet med felleskontor i hele 25 år. Lokalene er veldig eksklusive, tegnet av den kjente norske interiørarkitekten Helene Hennie.
– InWester er en liten institusjon på Tjuvholmen. Derfor er vi stolt over at vi nå blir vertskap for selskapet. Vi ønsker å bidra til videre utvikling for InWester. Vi kommer også til å diskutere mulige samarbeidsprosjekt med vår egen co-working og prop-tech-hub på Madserud Gård, sier eiendomsdirektør Hege Skjelbred Hatlemark i Selvaag Eiendom.

Eksklusivt for investorer
InWester er et kontorfellesskap utelukkende for investorer. 40 investorer forvalter aksjer, eiendoms- og fondsinvesteringer for mellom 10 og 20 milliarder fra kontorene på Tjuvholmen. Eiendom utgjør 60 prosent av dette.
– Dette miljøet er unikt også i internasjonal målestokk. Jeg har aldri sett en co-working som ligner på det miljøet vi har skapt her. Målet vårt er å sette sammen flinke folk som ønsker en tilhørighet. Vi har skapt et fantastisk miljø for verdiskaping, basert på felles verdier. Mange av våre leietakere, som vi kaller samboere, tjener inn leiekostnadene på verdien av å være i dette miljøet, sier Lars Staff i InWester. Han eier også Staff-Gruppen som selger kontorseksjonen til Selvaag Eiendom.

– Vi selger kontorseksjonen for å gi oss selv muligheten til å ekspandere. Selvaag Eiendom eier hele bygulvet på Tjuvholmen, og vi kunne ikke fått en bedre gårdeier enn dem. Nå må vi se på hva vi i fellesskap kan skape av synergier med aktiviteten Selvaag Eiendom allerede har på Tjuvholmen. Vi er også nysgjerrige på miljøet Selvaag Eiendom selv bygger opp på Madserud Gård, sier Lars Staff.

Venteliste
InWester har i årevis hatt venteliste på co-workingen på Tjuvholmen. For et halvt år siden åpnet InWester også opp en avdeling på Aker Brygge. Den også ble raskt fylt opp. Det unike med InWester på Tjuvholmen er at det er et rent investeringsmiljø som deler analyse og markedsinnsikt med hverandre. Flere ganger i uken arrangerer InWester faglige fellesmøter, der makroøkonomer, politikere og profilerte næringslivsledere holder foredrag.

– Dette er veldig rendyrket. Når noen gjør en god deal feirer vi sammen. Vi er veldig opptatt av å heie hverandre frem og bygge et rent vinnerlag her, forteller Lars Staff.

Selvaag Eiendom blir partner i TheFactory

13. mars 2019

Selvaag Eiendom blir partner i TheFactory, som ble kåret til det beste akselatorprogrammet i Norge i 2017.

– Vi er alltid på jakt etter løsninger som kan skape mer fornøyde leietakere og mer effektiv drift av eiendommene våre. Dette samarbeidet gir oss mulighet til å følge med på hva som skjer innenfor eiendomsteknologi i Norge. I tillegg kan det være med på å løfte de teknologiselskapene vi har samlet på landets første proptech-hub på Madserud Gård, sier eiendomsdirektør Hege Hatlemark Skjelbred i Selvaag Eiendom.

Nytt program
TheFactory hjelper gründere å vokse raskere. Nå har de laget en spesialversjon av programmet for teknologiselskaper som jobber med eiendom.
– Dette er det første programmet innen proptech i Norge og er en tilpasning av programmet vi har hatt innen finansteknologi syv ganger tidligere. Så dette vet vi er et bra program, forklarer Øyvind Grøndalen i TheFactory.

Mentorer fra Selvaag
Selvaag eiendom skal stille med to mentorer i programmet for eiendomsteknologi.
– Foreløpig vet vi ikke hvilke selskaper som blir tatt opp i programmet. Det er et trangt nåløye de skal gjennom for å bli tatt opp. Vi har selvfølgelig håp om at noen fra Madserud Gård blir tatt opp, sier Hege Hatlemark Skjelbred.
Hun har stor tro på proptech-satsingen til Selvaag Eiendom på Madserud Gård. 15 teknologiselskaper er allerede på plass på Madserud gård, og nye er på vei inn.
Eiendomsdirektøren legger til at hun oppfordrer alle gründere som har gode ideer som kan løse utfordringer i eiendomsbransjen om å søke om å bli tatt opp i programmet til TheFactory.

01. mars 2019

Fisk er Norges største eksportvare etter olje og gass og utgjør både en viktig nasjonal industri og identitet for oss nordmenn.

– Men vi på Østlandet har egentlig ikke et så tett forhold til hele verdikjeden rundt oppdrett av fisk som vi burde ha, derfor er det utrolig gøy at The Salmon nå åpner på Tjuvholmen, sier eiendomssjef Kenneth Olsen i Selvaag Eiendom.

The Salmon er et opplevelsesbasert senter plassert ved bryggekanten på Tjuvholmen. Her er det undervisningsrom, digitale og interaktive utstillinger, direkte overføring fra fiskemerder som står i havet og selvfølgelig muligheter til å både smake og sette seg ned på The Salmons restaurant.
– For oss som jobber for at folk skal ha det bra i byen, spesielt på Tjuvholmen som vi eier, er det viktig at de som kommer til oss får nye opplevelser som både gir glede og kunnskap. For eiendomsbransjen er dette innovasjon på høyt nivå. Her kombinerer vi det best fra kunnskapsformidling, underholdning og restaurant, forteller Olsen.

Selvaag Eiendom har jobbet med prosjektet i over 5 år sammen med blant annet Petter Sandberg, kjent som grunder av Gyro og eier av Alex Sushi.

 

 

 

ENGASJERT: Statsminister Erna Solberg under åpningen av opplevelsessenteret The Salmon på Tjuvholmen sammen med grunnlegger Petter Sandberg. (Foto: The Salmon)

Offisiell åpning av The Salmon: Nå kan du både lære om og spise laks på Tjuvholmens nye opplevelsessenter

Fra Sparebank 1 Forsikring til Selvaag Eiendom

11. februar 2019

Selvaag Eiendom har ansatt Joakim Kaspersen (32) som eiendomssjef.

Joakim Kaspersen har bred erfaring fra eiendomsbransjen, både fra sin tid som eiendomsrådgiver hos Colliers International og som eiendomssjef i eiendomsavdelingen til Sparebank 1 Forsikring.
Han har utdannelse fra American Intercontinental University i London med spesialisering innen markedsføring, finans og entreprenørskap.

«Med sin bakgrunn og erfaring  vil Joakim bli en viktig del av vårt eiendomsteam, som nå samlet sett får sterk faglig kompetanse og bred erfaring innen utleie og utvikling innenfor co-working, kontoreiendommer og ikke minst bygulv.
Joakim tiltrer stillingen 2. mai og vil ha ansvaret for de større kontoreiendommene i vår portefølje, men vil også være involvert i kommende utviklingsprosjekter. Vi har mye spennende å se frem til og vi gleder oss til å få Joakim med på laget» sier adm. dir. Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom.

«Jeg er glad for tiden jeg har hatt hos Sparebank 1 Forsikring som har gitt meg mange spennende utfordringer og jeg setter veldig pris på det gode samarbeidet jeg har hatt med mine kolleger.
Nå er tiden inne for nye utfordringer og hos Selvaag Eiendom får jeg virkelig muligheten til å utvide og utvikle min kunnskap ytterligere, noe jeg synes er veldig spennende» sier Joakim Kaspersen.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hege Skjelbred Hatlemark, Eiendomsdirektør i  Selvaag Eiendom
hsh@selvaageiendom.no / +47 90552909

07. februar 2019

Det var fullt hus da Selvaag Eiendom i samarbeid med Mingl inviterte til miniseminar og «fireside chat» på Madserud Gård torsdag kveld.

Temaet var nettverk – og hvordan man kan benytte seg av eget nettverk i ulike situasjoner. Daniel Caentaya Fossum (CEO og gründer i Mingl) innledet kvelden med historien om hvordan Mingl ble realisert gjennom eget nettverk. Også de andre paneldeltakerne, Trond Riiber Knudsen (TRK Group), Henrik Botten Taubøll (WeWork Nordic) og Cecilie Martinsen (Selvaag Eiendom) fortalte personlige og inspirerende historier om hvordan nettverket man bygger rundt seg kan være til hjelp i arbeidslivet.
I løpet av denne lærerike og uformelle kvelden var panelet innom hvordan man kan bruke eget nettverk innen blant annet karriere, jobbytte, samarbeidspartnere, investorer og kunder.

 

Les mer om Mingl her.

 

 

Fullt hus på Madserud Gård under "fireside chat" Fullt hus på Madserud Gård under "The power of meaningful relationships"

Seminar på Madserud Gård PropTech Hub: Styrken ved et godt nettverk

Styrker bygulvet med nisjebutikk på Tjuvholmen!

30. januar 2019

Selvaag Eiendom har signert avtale med Menswear som i løpet av februar flytter inn i nye og større lokaler i Tjuvholmen allé.

 

I 2011 åpnet Menswear på Tjuvholmen. Herrebutikken har siden den gang etablert en solid tilstedeværelse med en stor skare av lojale kunder som setter pris på kvalitet og originalitet.

«I den nye butikken får vi en større salgsflate og vi ser veldig frem til å kunne vise et bredere utvalg av vårt sortiment. Vi vil også kunne tilby raskere levering. I tillegg vil vår egen skredder få plass i tilknytning til butikklokalet. Det betyr at vi har mulighet for å tilby kunden hjelp ved akutte behov. Man vil i prinsippet kunne kjøpe dress og få den tilpasset samme dag. Vi håper og tror at denne ekstra servicen vil være noe våre kunder vil sette pris på», sier John Atle Cleveland, styreleder i Menswear.
Cleveland forteller at de en stund har følt at de har vokst ut av eksisterende butikklokale. Men de ønsket ikke å flytte fra Tjuvholmen. I påvente av det perfekte lokalet på Tjuvholmen ble ventetiden lengre enn om de hadde byttet lokasjon, men Cleveland understreker at det har veid tungt å bli på Tjuvholmen.

«Vi jobber iherdig for å være en faghandel med fokus på kvalitet. Vi satser på et smalere segment og våre ansatte og leverandører er mennesker med høy kompetanse med kvalitet i høysetet og sans for det estetiske,» sier Cleveland. «Tjuvholmen er en helt riktig lokasjon for oss. Det er i dette området vi treffer våre kjernekunder. Vi tenker langsiktig og det gjør vår gårdeier også. Vi har stor tillit og et meget godt forhold til Selvaag Eiendom med Kenneth Olsen i spissen», avslutter Cleveland.

«Selvaag Eiendom jobber kontinuerlig med å optimalisere bygulvet på Tjuvholmen. En del av strategien er å klustre restauranter, serveringssteder og handel for å sikre mer liv på gateplan. Gode serveringssteder og kvalitetsbevisste nisjebutikker skal fremheves ytterligere og vi er meget fornøyde med at Menswear nå flytter inn i de tidligere lokalene til Pushwagner i Tjuvholmen allé,», sier Kenneth Olsen, eiendomssjef i Selvaag Eiendom. Han understreker at Tjuvholmen fortsatt skal være en kunstdestinasjon med et godt utvalg av gallerier  med Astrup Fearnley Museet i spissen. Gallery Pushwagner forsvinner ikke fra Tjuvholmen, men flytter nærmere museet og inn i lokalet som sist huset pop-up for Barnekunstmuseet. «Vi samler i størst mulig grad galleriene ytterst på Tjuvholmen i tilknytning til museet,» sier Olsen. «På den måten sikrer vi mer gateliv i hele området og en bedre opplevelse både for de som besøker og for de som bor på Tjuvholmen,» avslutter han.

Menswear har i tillegg til butikken på Tjuvholmen butikker på Lysaker og i Hegdehaugsveien i Oslo.

 

 

Menswear flytter inn i større lokaler i 2019. Foto: Astrid Waller

Duften av sjø og nystekt brød

20. januar 2019

Lukten av nybakt brød er endelig tilbake på Tjuvholmen. I Tjuvholmen allé 15 (vis a vis The Thief hotell) er Åpent Bakeri nå på plass med sitt nyeste bakeri.

 

Fredag 18. Januar 2019 slo Åpent Bakeri dørene opp på sitt nyeste skudd på stammen, nemlig bakeriet på Tjuvholmen. Bakeriet tilbyr nystekt bakverk og frisk-traktet kaffe hver morgen gjennom hele uken.

På åpningsdagen var det en stadig strøm av kunder innom, og varene gikk unna som varmt brød – bokstavelig talt.
Selvaag Eiendom, med eiendomssjef Kenneth Olsen i spissen, sier at de er klar over at bakeriet er et meget etterlengtet tilskudd til Tjuvholmen og at det er veldig gledelig at Åpent Bakeri valgte å legge sitt nyeste bakeri til Tjuvholmen.

 

 

 

Hedvig og Sigrid står klare til å servere nybakte fristelser i Åpent Bakeri på Tjuvholmen.

Selvaag Eiendom er igjen Great Place To Work-sertifisert

21. desember 2018

Også i 2018 har Selvaag Eiendom oppnådd sertifiseringen Great Place To Work, en sertifisering som viser at organisasjon har oppfylt kravene til en global standard som kjennetegner gode arbeidsplasser.

 

Selvaag Eiendom mener at ansatte som trives og identifiserer seg med selskapets grunnleggende strategi, og som får anledning til både å utnytte og utvikle sine faglige og personlige ferdigheter, både skaper verdi til selskapet og til fellesskapet.

«Vi er veldig stolte av å kunne skilte med å være en Great Place To Work bedrift. I Selvaag Eiendom skal det være spennende, morsomt og inspirerende å jobbe. Vi jobber hardt – men vi har det gøy på veien. Trivsel i arbeidsdagen og en solid selskapskultur er viktige faktorer som bidrar til at vi når våre mål i fellesskap,  sier Cecilie Martinsen, administrerende direktør i Selvaag Eiendom.

«Selvaag Eiendom har de siste årene jobbet strategisk og strukturert med kultur og lederskap. De har lykkes i med å bygge en kultur preget av gjensidig tillit, tydelig lederskap og et sterk kollegialt fellesskap. Denne endringen har vært avgjørende for vekst og suksess i markedet. Det er inspirerende å samarbeide med en virksomhet som har så god evne til å kontinuerlig forbedre seg. Gratulerer alle i Selvaag Eiendom, dere har grunn til å være stolt!» sier CEO i Great Place To Work, Jannik Krohn Falck.

For spørsmål, ta kontakt med
Cecilie Martinsen
Administrerende direktør i Selvaag Eiendom
cm@selvaageiendom.no / 982 65 683

Deltok i paneldebatt om høyhus

07. desember 2018

Torsdag 6/12 2018 deltok utviklingsdirektør Magnus Skallerud på debatten «Kunsten å mestre helheten – høyhus og arealutnyttelse» i regi av Estate Kunnskap.

Agendaen definert av Estate Kunnskap var følgende;
«Eier, kommune og stat kan ha ulike mål når det gjelder å rehabilitere et bygg og revitalisere et område. De mest vanlige berøringspunktene gjelder arealutnyttelse, høyde og fortetting.
Oslo er historisk sett preget av bebyggelse med moderate dimensjoner og inntil 5 etasjer. Hvilke hensyn er avgjørende når dette preget av «teppeby» må bevares, eller når høyhus og mer intensiv utnyttelse i deler av byen er tillatt? Kan myndigheter, utbyggerne og eiere samordne ulike interesser? Hvem bærer ansvaret for hvordan byene våre ser ut i fremtiden? Og hva kjennetegner vellykkede transformasjonsprosjekter?»

Det ble en spennende diskusjon hvor Skallerud slo et slag for å tenke helhetlig og få bygulv/bakkeplan, selve bygget og omgivelsene til å jobbe sammen og skape felles synergier. Vi ser frem til å fortsette samtalene fremover!

«Temaet var høyhus – hva det er, og hvor det skal kunne bygges. Vårt budskap er at høyder ikke er det viktigste, men hvordan bygget fungerer i sammenheng med omgivelsene og hvordan bygget er med på å skape liv på bakkeplan,» sier Skallerud.

«Diskusjonen kom også inn på bærekraft og hvordan høyhus er en fordel eller ulempe. Vår holdning i Selvaag Eiendom er igjen at antall etasjer ikke er det viktigste, men at etasjehøyden er tilstrekkelig slik at bygget forblir tilpasningsdyktig over tid og endrede behov».

Moderator og debattleder:
Dag Henden Torsteinsen
Partner og advokat, Grette

Debattdeltakere:
Pia Farstad von Hall
(H) Fraksjonsleder, Byutviklingskomiteen

Magnus Skallerud
Utviklingsdirektør, Selvaag Eiendom

Erling Fossen
Bydoktor og urbanist, Oslo Metrpolitan Area

Janne Wilberg
Byantikvar, Byantikvaren

Linda Lovise Veiby
Seksjonssjef, Riksantikvaren

 

For mer informasjon, ta kontakt:
Magnus Skallerud, utviklingsdirektør
+47 479 17 566
mask@selvaageiendom.no

 

 

 

Partner i Næring for klima

23. november 2018

Selvaag Eiendom utarbeider i disse dager en ny miljøstrategi for 2019-2030.  Selskapet, som har sitt strategiske og geografiske hovedområde definert i, og rundt Oslo, mener det er det er helt naturlig å støtte opp under Oslo Kommunes klimamål.

 

(Av Thomas Thorstensen, Teknisk sjef i Selvaag Eiendom)

Vi er i en bransje som står for 40% av de samlede klimautslippene i Norge. Vi ser det som viktig at næringen, og selvsagt også Selvaag Eiendom, samarbeider for å nå Oslo Kommunes klimamål. Som en partner i Næring for klima vil vi ha direkte dialog med Oslo Kommune og andre virksomheter om klimatiltak og virkemidler.

Selvaag Eiendom har implementert flere tiltak. Blant annet vil vi i løpet av 2018 ha fjernet den siste oljekjelen i vår portefølje samt at vi etterspør fossilfri byggeplass ved våre nye byggeprosjekter.
Det er et voksende engasjement for bærekraft og sirkulær tankegang i samfunnet og Selvaag Eiendom ønsker å være en bidragsyter i så måte. Vi er en aktiv deltaker i Byggfloken by Æra, et innovasjonsprogram som har til hensikt til å skape ny og bærekraftig vekst ved å gå fra lineær til sirkulær økonomi. Her ser Selvaag Eiendom nærmere på konsepter som befinner seg i brytningspunktet mellom smarte klimaløsninger og tjenesteøkonomien, «Eie eller Leie».

Næringen og leverandørmarkedet er i dag umodent, men Selvaag Eiendom mener at det å stille krav og forventninger, samt bidra til å utvikle nye samarbeids- og gjenbruksmodeller vil være avgjørende for å nå våre felles mål.

 

 

Selvaag Eiendom samarbeider med Oslo Kommune som partner i Næring for klima Cecilie Martinsen, Administrende direktør i Selvaag Eiendom og Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, signerer samarbeidsavtale, november 2018.
23. oktober 2018

The Pink Elephant gir stafettpinnen videre til New Delhi.

 

Etter halvannet års drift, har eier av The Pink Elephant inngått avtale med New Dehli om å overta lokalene i Tjuvholmen allé. Baljit Singh som står i fronten av New Delhi, har sammen med familien drevet en rekke anerkjente indiske Oslo-restauranter siden 1988, fra Bombay Brasserie, til nå nylig de kritikerroste Holy Cow på Grønland og New Delhi i Øvre slottsgate.

«Vi ser veldig frem til å åpne en ny New Delhi-restaurant på Tjuvholmen,» sier Baljit Singh. « New Delhi i Øvre Slottsgate har flere år på rad blitt kåret til den beste indiske restauranten i Oslo i de største riksavisene – og vi har ingen planer om å levere mindre bra når vi nå åpner på Tjuvholmen,» forsetter han. «Oppskrifter perfeksjonert generasjon etter generasjon, samt erfaring og kunnskap om det indiske kjøkken gjør New Delhi til mye mer enn en restaurant. Vi ønsker å tilby våre gjester en helhetlig opplevelse, og hvert besøk hos oss skal være en reise til det fargerike og fortryllende indiske subkontinentet, kombinert med klassisk og enkel indisk stil. I vår restaurant på Tjuvholmen vil vi tilby mange nye og spennende retter fra større deler av India servert fra det åpne kjøkkenet»

”Vi er svært glade for å kunne ønske New Delhi velkommen til Tjuvholmen og har stor tro på dette konseptet,” sier eiendomssjef Kenneth Olsen fra Selvaag Eiendom.

«Det er spesielt hyggelig at man skal få bli kjent med enda flere kjøkken fra India. Det er et faktum at hver region har sitt kjøkken og med Baljit og hans team, vil vi få mange fantastiske smaksopplevelser. Vi ser frem til at New Delhi åpner dørene fredag 9. november 2018».

For spørsmål, kontakt
eiendomssjef Kenneth Olsen, Selvaag Eiendom.
950 29 230 |  keol@selvaageiendom.no

NEW DELHI INDIAN CUISINE TIL TJUVHOLMEN