Stilling ledig - prosjektleder

02. juni 2021

Prosjektleder i Selvaag Eiendom er organisert under Utviklingsavdelingen. Utviklingsavdelingen har planleggings- og gjennomføringsansvar for byggeprosjekter innen nyutvikling, rehabilitering samt leietakertilpasninger. Rollen rapporterer til Utviklingsdirektør i selskapet og vil jobbe tett på Eiendomsavdelingen samt Driftsavdelingen.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en god lagspiller med god forståelse for prosjektgjennomføring og med

 • Engasjement og god forståelse av leverandørmarkedet
 • Evne til å ta gode operative valg gjennom prosjektets ulike faser
 • Systematisk og analytisk tilnærming til optimaliseringsprosesser
 • Godt blikk for planløsninger og effektive produksjonsmetoder
 • Evne til å imøtekomme tidsfrister og ta gode beslutninger under press
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Arbeidsoppgaver:

 • Operativt planlegge og lede byggeprosjekter fra signert leieavtale/kontrahering og fram til overlevering
 • Rådgiver til Eiendom under utleieprosesser – optimalisering og kalkulering av løsninger/leietakertilpasninger
 • Resultatansvar for økonomi, kvalitet og fremdrift i prosjektene herunder kalkulering
 • Kunde- og myndighetsoppfølging i byggeprosessen
 • God bestillerkompetanse av varer og tjenester innen byggebransjen
 • Oppfølging av kvalitets- og resultatmål
 • Sikre at prosjektets tekniske krav utføres som avtalt
 • Ansvar for at byggesak blir lukket
 • Ansvar for overlevering av FDV til Teknisk forvalter
 • Oppfølging av underleverandører i forhold til dokumentasjonskrav (produktinnhold) samt bruk av arbeidskraft/ ressurser
 • Oppfølging av reklamasjon og ettårsbefaringer

Kvalifikasjoner:

 • Ingeniør, Sivilingeniør.
 • Erfaring fra byggeplass som byggherre eller entreprenør
 • Erfaring fra prosjekteringsledelse, innen tekniske- og bygningsmessige fag
 • Det er ønskelig med 3-7 års erfaring med hovedvekt fra byggeplass og oppfølging av entreprenører

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø, også på tvers av våre fagområder
 • Korte og effektive beslutningsveier

For mer informasjon om stilingen ta kontakt med:

Utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom AS, Magnus Skallerud, tlf 479 17 566, mask@selvaageiendom.no

Søknad med CV og vitnemål sendes snarest og innen 14 juni til Guri Svarve, tlf. 997 79 525, gs@selvaageiendom.no

Arbeidssted: Silurveien, Oslo.