TU Bygg skrev i går om Fra Eie til Leie, et bærekraftsprosjekt i regi av Selvaag Eiendom som skal løse en stor miljøutfordring innen utleie av næringsbygg.

25. august 2020

TU Bygg skrev i går om Fra Eie til Leie, et bærekraftsprosjekt i regi av Selvaag Eiendom som skal løse en stor miljøutfordring innen utleie av næringsbygg.

Det mange ikke er klar over, er at den etablerte praksisen i eiendomsbransjen er å rive ut alle vegger og store deler av det tekniske anlegget hver gang det skiftes leietakere. Dette kan skje mellom åtte og ti ganger per bygg før det rives etter 40 til 60 år. Butikker og serveringssteder kan oppleve en langt hyppigere utskiftning. Innimellom trås det enda hardere til: Man skreller hele bygningen ned til bare bæringen og fasaden står igjen. For så å erstatte alt med nytt.

Magnus Skallerud, utviklingsdirektør i Selvaag Eiendom stiller spørsmålet om hvorfor vi ikke kan leie ting som luft og lys direkte fra produsenten istedenfor å eie utstyret det krever. Han stilte samme spørsmål til @GK som heller ikke var fremmed for en slik løsning. Dette er gammelt nytt i andre bransjer, blant annet er det mest sannsynlig lenge siden du kjøpte en CD eller DVD, nå strømmes alt på nettet, men en ny måte å tenke på i bygg og eiendom.

– Med denne modellen vil leverandørene ønske så høy kvalitet på produktene sine som mulig. Da vil de varer lenge uten at de trenger å bruke en masse tid og penger på service, forklarer Magnus Skallerud.

– Det handler om å designe for ombruk. Produkter som lar seg reparere, at det går an å bytte ut deler som er gått i stykker. Løsningen i dag er altfor ofte å kaste hele greia fordi den ikke lar seg skru fra hverandre, sier Skallerud.

– Så langt har alle klimatiltakene vært rettet mot oppføringstidspunktet, altså de rundt 18 månedene det tar å sette opp et næringsbygg. Fossilfri byggeplass, avfallssortering, og så videre. Nesten ingenting har handlet om de neste femti årene. Byggets levetid. Vår påstand er at det er langt mer å hente ved å stille krav til forvaltningen av den eksisterende bygningsmassen i Norge enn kun på byggeperioden, sier Skallerud.

Hele artikkelen kan du lese her (TU.no)