LEDIG STILLING: Daglig leder til Tjuvholmen Drift

23. oktober 2018

Tjuvholmen Drift AS er et heleiet selskap av Selvaag Eiendom AS og har som oppgave å drifte all bygningsmasse på Tjuvholmen i tillegg til samtlige av Selvaag Eiendom sine næringsbygg. Totalt forvaltes og driftes ca 305.000 kvm av selskapet.

 

Som daglig leder i Tjuvholmen Drift vil du lede serviceorganisasjonen med fokus på kundetilfredshet og godt omdømme. Du vil ha ansvar for kundehenvendelser knyttet til bygningsmassen, samt kommunikasjonen med brukere og styreledere på Tjuvholmen. Du vil være ansvarlig for å utvikle og implementere arbeidsprosesser og styringssystemer.

Som leder evner du å motivere dine ansatte, se deres behov og skape begeistring. Du er flink til å skape godt samhold og kommunikasjonsflyt, og er en tydelig og synlig brobygger mellom egen organisasjon og de ulike aktørene på Tjuvholmen. Det vil være avgjørende at du blir kjent med og forstår alle aktørers behov, og evner å forsterke samarbeidet innenfor egen avdeling og på tvers av brukere på Tjuvholmen.

Som person er du tillitsvekkende, åpen, tydelig og beslutningsdyktig. Du er en relasjonsbygger med integritet, handlingskraft og initiativ.

Vi ser etter deg med erfaring fra lignende lederstilling. Du har teknisk kompetanse, økonomisk forståelse og er god i forhandlinger.

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med Nye og Kloke Hoder.

Søknadsfrist: 4. november 2018

 


Selvaag Eiendom er et selskap i Selvaag Gruppen, og ansvarlig for alle eiendomsinvesteringer for utvikling og utleie av boliger, kontorer og handel/servering i Selvaag. Selvaag Eiendom har majoriteten av sine investeringer i Oslo-området, og har i tillegg investeringer i Baltikum og USA. Selskapet har en verdijustert balanse på 5,8 mrd og en verdijustert egenkapital på 2,2 mrd. Det er betydelige merverdier i selskapet.